U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,

Isaï
Zie Mattheus 1: 5.

David
Zie Mattheus 1: 1.

De Koning
Deze toevoeging aan de naam van David is hier vanwege het doel van het Evangelie van Mattheus. De toevoeging ‘de koning’ komt hier zelfs tweemaal naar voren, terwijl de andere koningen, die ook in Mattheus vermeld worden, nooit de toevoeging ‘de koning’ krijgen. Daarnaast wordt ook nog eens heel demonstratief een bepalend lidwoord voor David gezet. Hier volgt nog even hoe dit vers letterlijk gelezen moet worden:
‘Isaï verwekte de David, de koning. David, de koning, verwekte Salomo….’

De Koninklijke rechten van de Messias onderstreept
Het doel van het Mattheus Evangelie is om de Koninklijke rechten van de Messias van Israël te onderstrepen. Vandaar deze tweevoudige toevoeging: ‘David, de koning’.
Dezelfde bijzondere nadruk wordt in vers 16 op Jozef gelegd door te schrijven over ‘De Jozef’.

Salomo
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘vreedzaam’ of ‘vredig’.

Vanaf hier lopen de lijnen Mattheus & Lukas uiteen
De geslachtslijn in Mattheus is de vorstelijke lijn via Salomo, die uitloopt in Jozef.
De geslachtslijn in Lukas is de wettelijke lijn via Nathan, een oudere broer, die uitloopt in Maria.

De ware Zoon van David
Salomo wordt hier niet ‘de koning’ genoemd. Toch was het Koningschap van Salomo groter dan dat van David. De ware zoon van David ‘Yahshua HaMashiah’ staat echter boven al die glorie van Zijn vader Salomo.
Lukas 1: 32 – 33 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

Uria
De persoonsnaam van de echtgenoot van Batseba, met wie David overspel pleegde. Letterlijke betekenis: ‘Yahweh is licht’.

Batseba
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘dochter van rust’ of ‘dochter van zekerheid’.

De vrouw van Uria
Dit is de vierde vrouw die we in het geslachtsregister van de Koning tegenkomen. Zij wordt niet bij name genoemd, hoewel we best weten dat haar naam Batseba was. De lijn van genade in dit geslachtsregister wordt steeds helderder openbaar.

De zonde van Koning David
Inderdaad is hier ook weer sprake van seksuele zonden en zelfs van een ‘crime passionel’, een moord uit hartstocht. Dit keer is het echter geen zonde van de vrouw zelf, maar die van het centrale voorbeeld van de ware Koning in dit geslachtsregister: David, de Koning.

Redding op de tocht vanwege zonde?
David was een gelovige. Hadden deze zonden die Koning David had bedreven nu tot resultaat dat hij hierna geen gelovige meer kon zijn? Veel gelovigen twijfelen aan hun behoud vanwege zonden die ze hebben bedreven. Is dit terecht? Nee, genade van God was het wat ingreep in het leven van David via de profeet Nathan, wiens naam op zich al ‘genadegeschenk’ betekende.

Een dienst voor God op de tocht vanwege zonde?
David stond ook in een dienst van God. Houdt een dienst van God op door een dergelijke afgrijselijke zonde? In de praktijk van het christendom zie je dat men inderdaad een dienst van God volkomen stillegt door de dienaar Gods het zwijgen op te leggen. De dienst van Koning David en ook het resultaat in zijn zoon Salomo werd hierna juist krachtig in de Heer. Hier zie je het verschil in wat wet doet, dat oordeelt, en wat genade uitwerkt.

Genade gaat juist nog helderder stralen!
Deze vrouw van Uria in het geslachtregister van de grote Koning blijft spreken van de achterliggende zonde. Die herinnering zou er niet zijn als hier alleen de naam ‘Batseba’ had gestaan. Dit is hetzelfde dat Rachab in het Nieuwe Verbond toch nog gewoon ‘de hoer’ blijft heten. De zonde laat het licht schijnen op de genade van God.

Genade leidt tot lofprijzing
Genade, niets dan genade straalt als nergens anders hier in die vier vrouwen in dit geslachtsregister van de Koning. Laten we dan met Hanna (wiens naam ook weer puur ‘genade’ betekent) uitbreken in gejuich:
1 Samuël 2: 8 Hij heft de geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij edelen, en een erezetel te doen verwerven.

Koning & Redder
Dit genadeplaatje vinden we toch helemaal terug in deze vier dames: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba? Dit is een troost voor elk mens omdat de Koning voor het volk Israël tevens de Redder van de wereld is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studie Man En Vrouw
Mattheus 1: 1-16 Vier Plus Eén Vrouwen