U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,

Aram
Zie Mattheus 1: 3.

Amminadab
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘verwant aan de vorst’, ‘prins’ of ‘edel volk’.

Nachson
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘tovenaar’.

Salmon
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘kleding’.

Mattheus 1: 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï,

Salmon
Zie Mattheus 1: 4.

Boaz.
Dit is de persoonsnaam van een bloedverwant van Naomi, de schoonmoeder van Ruth. Letterlijke betekenis: ‘in Hem is kracht’.

Rachab
Dit is de persoonsnaam van de hoer van Jericho. Letterlijke betekenis: ‘ruim’, wijd’ of ‘groot’.
Rachab was een onreine Kanaänietische hoer. Dit is de tweede vrouw in het geslachtsregister van de Koning. Waarom staat deze vrouw nu weer in dit Koninklijk geslachtsregister? Om precies dezelfde reden als Tamar.

Rachab, weer een plaatje van Gods overvloeiende genade
Er is nog meer over haar te vertellen. Haar naam wordt namelijk omringd door twee prachtige namen: ‘Salmon’ en ‘Boaz’. Salmon betekent ‘bekleed’ en Boaz betekent ‘in Hem is kracht’. Dit is feitelijk een plaatje van overvloeiende genade van God. Net als Rachab kunnen we God alleen onze zonde aanbieden. Verder staan we naakt voor God. Maar Hij bekleedt ons en onze kracht is uitsluitend in Hem. Wat een genade van deze Koning van Israël, die tevens de Redder der wereld is.

Schande wordt redding
Toen het volk onder aanvoering van Jozua de stad Jericho veroverde had Rachab het scharlaken koord uit het raam gehangen. Net als de rode lampjes tegenwoordig in de roze buurt was dat een teken van haar schande.
Jozua 2: 21 Zij bond het scharlaken koord aan het venster.
Het teken van onze schande wordt het teken van onze redding. Wat een genade!
Hebreeën 11: 31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen,
De beloofde Koning van Israël ging met hoeren, tollenaars en andere openlijke zondaren om, wat veel gemopper veroorzaakte bij de geestelijke leiders van het volk. Wat een genade!

Obed
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘werker’ of ‘dienstknecht’.

Ruth
Een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘vriendschap’ of ‘vriendelijk’.
Dit is de derde vrouw die in dit geslachtsregister vermeld wordt. Zij lijkt een uitzondering omdat op haar gedrag en karakter niets aan te merken valt.

Toch voor altijd buiten God
Er was namelijk iets totaal anders. Zij was een Moabitische. De wet was er volslagen helder over hoe je met zo’n buitenlandse om moest gaan.
Deuteronomium 23: 3 Een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente van Yahweh komen; zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente van Yahweh komen,

Buiten de Gemeente van Yahweh
Het is jammer voor hen die in deze uitdrukking een leuke naam voor hun eigen groep of kring denken te vinden. De ‘gemeente van Yahweh’ heeft in de Bijbel volstrekt niets met de Gemeente, het Lichaam van Christus, te maken. Dit is gewoon één van de omschrijvingen van het volk Israël. In dat volk heeft de Moabiet geen enkele plaats volgens de wet.

Genade maakt het onmogelijke mogelijk
Het is die overvloeiende rijkdom van Gods genade die Ruth, als Moabitische, een plek gaf in dit volk. Het derde geslacht na haar, haar achterkleinzoon dus, was Koning David zelf. Hoezo: ‘in het tiende geslacht nimmer’? Genade bracht haar waar de wet haar uitsloot. Als genade werkt dan is de vloek van de wet terzijde gesteld.
Het geslachtsregister van de Koning is het geslachtsregister van genade.

Isaï.
Een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘Hij is Yahweh’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studie Man En Vrouw
Mattheus 1: 1-16 Vier Plus Eén Vrouwen