U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.

Zij zal een zoon baren
Er staat niet: ‘zij zal u een zoon baren’. Christus was niet de zoon van Jozef.

Baren
Grieks: ‘tikto’. Een ander woord dan in vers 2, 18 & 20. Dit wijst meer op het vrucht dragen, zoals de plantenwereld dat ook doet.

Jezus
Zie Mattheus 1: 1.

Gij zult Hem de naam Jezus geven
Hier is het vanzelfsprekend Jozef die Hem de naam ‘Yahshua’ geeft. Het blijft natuurlijk de Joodse naam die hij aan de Messias geeft. Het draait in dit Evangelie om de kroonpretendent van de troon van Koning David. Daarom loopt alles via Jozef. In Lukas, het Evangelie van de Mens, is dat vanzelfsprekend Mirjam.
Lukas 1: 30 – 31 De engel zei tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want jij hebt genade gevonden bij God. En zie, jij zal zwanger worden en een zoon baren, en je zult Hem de naam Jezus geven.

Hij
In het Grieks krijgt dit woord de nadruk in deze zin.

Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden
De uitleg van de naam van de Messias blijft beperkt to het volk Israël. De Messias kwam het volk redden van hun zonden. Dit wijst op het Nieuwe Verbond dat met het volk gesloten zal worden.
Jeremia 31: 31- 34 Zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal…..Dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van Yahweh: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn…….Ik zal hun [Israël] ongerechtigheid vergeven en hun [Israël] zonde niet meer gedenken.

De Hebreeuwse Mattheus
De uitleg van de naam van de Messias, nadat Zijn naam genoemd wordt, is een behoorlijk sterk argument om aan te nemen dat het Mattheus Evangelie van origine in het Hebreeuws of Aramees geschreven is. In het Grieks is de uitleg niet logisch, terwijl het in het Hebreeuws vanzelfsprekend is. Het Hebreeuwse woord voor ‘Hij zal redden’ is ‘yoshia’, wat sterk verwant is aan de naam van de Messias ‘Yahshua’. De naam van de Messias wordt dus verklaard op grond van Zijn werk. In het Hebreeuws is zo’n uitleg logisch in het Grieks slaat het nergens op.

Yahweh, de enige Redder
We zouden weer hevig in conflict komen met de betekenis van Zijn naam als ‘Redder’ of ‘Heiland’, als we niet zouden zien dat Hij Yahweh geopenbaard in het vlees is.
Jesaja 43: 11 Ik, Ik ben Yahweh, en buiten Mij is er geen Verlosser.

Zonden – Het doel missen
Grieks: ‘hamartia’. Een zelfstandig naamwoord dat wijst op het ‘missen van het doel’. Als een strijder die zijn speer werpt zonder zijn tegenstander te raken. Als een reiziger die niet op zijn bestemming aankomt. Het wijst op het zetten van een misstap.

Zonden - zondoffers
In het Nieuwe Verbond staat dit woord in een directe relatie met ‘zondoffers’. Dat is in het Grieks: ‘peri hamartia’. Dat kan je letterlijk weergeven als dat wat ‘over zonden’ ligt.
Hebreeën 10: 6 in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad.
Hebreeën 10: 8 Slachtoffers en offergaven, brandoffers en
zondoffers, hebt Gij niet gewild,
Hebreeën 10: 18 Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen
zondoffer meer nodig.
Hebreeën 13: 11 Want van de dieren, waarvan het bloed als
zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand.

Zondoffers – Uiterlijke handelingen
Dit soort uiterlijke rituele handelingen als zondoffers is in de Bijbel uniek verbonden aan het volk Israël. De Nieuwe Mens (Efeze 2: 15), waar wij toe behoren, kent totaal geen enkele uiterlijke kenmerken of rituelen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: