U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zei: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.

Die overweging opkwam
De overwegingen waren beide in overeenstemming met de wet. Zijn vrouw stenigen of stilletjes van haar scheiden. Zijn eigen logica zou hem onherroepelijk tot één van beide uitkomsten gebracht hebben. Toch was dat een aanval op het zaad van de vrouw geweest. Daarom stuurde God een engel of boodschapper.

Zie
Een tussenvoegsel om extra aandacht van de lezer te vragen voor het volgende.

Een engel van de Heer
Er is geen lidwoord in de grondtekst. Het is dus niet ‘de’ bijzondere Engel des Heren, die de belichaming van Yahweh zelf is.
Jesaja 63: 9 In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel van zijn aangezicht heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds.

Geen misser
Het zou absoluut een misser van de Heilige Geest geweest zijn als hier ‘de’ had gestaan. De belichaming van Yahweh zelf wordt namelijk al vermeld in de Messias, die uit Mirjam voortkomt. Dat was absurd geweest. Zo wijst dit kleine lidwoordje zelfs op de letterlijke inspiratie.

Deze engel is Gabriël
In Lukas wordt deze engel ook genoemd als de aankondiger van de komst van de Messias.
Lukas 1: 11 En hem verscheen een engel des Heren,
Daar wordt deze engel ook nog bij name genoemd.
Lukas 1: 19 En de engel antwoordde hem: Ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta,
Deze engel was dus precies dezelfde die ook in het boek Daniël die taak had.

Het Griekse woord ‘angelos’
Het kan zowel een engel als een gewone boodschapper van de Heer zijn. Het woord zelf ‘angelos’ houdt beide mogelijkheden open. Uit de context moet telkens opnieuw blijken wat het is. Hier is het dus de engel Gabriël.

Een engel des Heren in de droom
Hier worden twee zaken genoemd (engel & droom) die kenmerkend waren voor Gods omgang met de gelovige binnen Gods uitverkoren volk Israël. Het hoort thuis onder het Oude en het Nieuwe Verbond, maar niet in de huishouding van het geheimenis. In de huidige tijd is God ook voor Israël verborgen en daarmee dus voor heel de aarde. Ook wij kennen tegenwoordig uitsluitend Gods wil uit Zijn Woord.

Des Heren.
Grieks: ‘kurios’. Het is de Griekse weergave van de Hebreeuwse naam‘Yahweh’. Omdat dit Griekse woord feitelijk een titel is en geen naam moet uit de context blijken wat er bedoeld wordt.
Kurios’ betekent letterlijk ‘eigenaar’.
Lukas 19: 33 Toen zij het veulen losmaakten, zeiden
de eigenaars tot hen: Waarom maakt gij het veulen los?
Het woord drukt het gezag en de heerschappij uit die voortkomt uit het eigendomsrecht.
Hoe wordt dit woord in het Nieuwe Testament gebruikt?
Click hier om een algeheel overzicht te bestuderen van het gebruik van ‘Kurios’ in het Nieuwe Testament.

De droom
Grieks: ‘onar’. Deze uitdrukking komt uitsluitend voor in dit Evangelie van Mattheus. Er worden maar zes dromen vermeld.

Droom aan Jozef:
Mattheus 1: 20 een engel des Heren verscheen hem in de droom en zei: Jozef,
Mattheus 2: 13 een engel des Heren verschijnt
Jozef in de droom.
Mattheus 2: 19 een engel des Heren verschijnt in de
droom aan Jozef in Egypte,
Mattheus 2: 22 van Godswege in de
droom gewaarschuwd, ging hij [Jozef] naar het gebied van Galilea,

Droom aan de wijzen uit het oosten:
Mattheus 2: 12 En van Godswege in de droom gewaarschuwd … trokken zij [de wijzen] langs een andere weg naar hun land terug.

Droom aan de vrouw van Pilatus:
Mattheus 27: 19 ik [Pilatus vrouw] heb heden in een droom veel om Hem [Christus] geleden.

Jozef
Zie Mattheus 1: 16.

David
Zie Mattheus 1: 1.

Jozef, zoon van David
De Messias van het volk Israël is uit een maagd geboren. Maar een maagd kan geen aanspraak maken op de troon van Israël. Jozef als ‘zoon van David’ kan dat wel. In letterlijke zin was Jozef niet de vader van de Messias. Voor de wet was hij dat wel. Via die lijn bezat de Messias dan ook het recht om ‘Koning der Joden’ te zijn. De Messias was de wettige erfgenaam van de troon van David via Jozef.

Schroom niet
Letterlijk: ‘wees niet bang’. Dit tekent het emotioneel conflict in het denken van Jozef.

Maria
Zie Mattheus 1: 16.

Verwekt
Grieks: ‘gennao’. Zie Mattheus 1: 2.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: