U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden.

Jozef
Zie Mattheus 1: 16.

Niet wilde
Er zijn vier onderscheiden woorden voor ‘willen’ in het Grieks. Het Griekse woord hier is niet: ‘thelo’, maar het derde, zeer krachtige woord: ‘boulomai’.
1/ ‘thelo’. Dit betekent ‘wensen’ of ‘verlangen’. Het is de emotionele drang die iemand drijft tot handelen. Het wordt door velen gezien als de sterkste wil mogelijk omdat men een natuurlijke impuls als een sterkere drijfveer ziet dan een logisch berekende stellingname. Ikzelf heb daar mijn twijfels over, helemaal om dat binnen Bijbeluitleg in te brengen. Het draait uiteindelijk om de vastbesloten wil, die het resultaat hier is.
2/ ‘thelema’. Deze ‘wil’ zou meer de betekenis van ‘wens’ hebben, maar blijft binnen de emotionele kant van wensen.
3/ boulomai’. Dit uitdrukkelijk ‘willen’ strijdt met het eerstgenoemde woord om de eerste en belangrijkste plek. In tegenstelling tot het eerste woord is dit de vastbesloten wil die voortkomt uit een logisch berekend besluit. Ikzelf heb de neiging om dit woord samen met het eerste woord op de eerste en belangrijkste plek te zetten omdat het uiteindelijk om de vastbeslotenheid draait en niet om de emotionele of berekenende weg die men daarvoor afgelegd heeft.
4/ ‘boulema’. Het is de vorm van woord twee toegepast op de stam van woord drie. Het is dus de wens, die voortkomt uit logische redenatie, inwinnen en overwegen van informatie, met anderen in beraad gaan. Het blijft echter een wens. Als het dan om de wens van God gaat, dan is het wel zeer opvallend hoe het woord in de Bijbel gebruikt wordt.
Romeinen 9: 19 Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat Zijn wil?
Die vraag is niet bedoeld om te beantwoorden met ‘ja, dat kan ik wel’. Toch is het de wens van God. Maar daarmee maken we het nog niet minder krachtig. Het blijft de wens van God!
Bij Jozef, in onze Bijbeltekst, waren het de logische overleggingen die hem tot een duidelijk besluit hadden gebracht.

In Opspraak brengen
Grieks: ‘deigmatizo’. Betekenis: ‘openlijk te schande zetten’. Slechts één andere Bijbeltekst met dit woord.
Colosse 2: 15 Hij [Christus] heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Gevolg van een dergelijke tentoonstelling
Haar tentoonstelling door Jozef had er noodgedwongen toe geleid dat ze volgend de wet gestenigd moest worden.
Deuteronomium 22: 22 Wanneer een man betrapt wordt, terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw, die gehuwd is, dan zullen zij beiden sterven: de man, die met de vrouw gemeenschap gehad heeft, en ook de vrouw. Zo zult gij het kwaad uit Israel wegdoen.
Het was de vastbesloten wil van Jozef dit niet te doen.

Was van zins
Je ziet een ontwikkelingspatroon in de gedachtegang van Jozef. Hij wil het één niet. Hij was het andere van plan.

In Stilte.
Grieks: ‘lathra’. Letterlijke betekenis: ‘stiekem’ of ‘heimelijk’. Door onopvallend die scheidbrief in haar hand te drukken.

Van haar scheiden
Ook dit is een mogelijkheid in overeenstemming met de wet.
Deuteronomium 24: 1 Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, (als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden)

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: