U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.

Maar
Dit woord zou naar de letter genomen aan het begin van dit vers moeten staan. Tegenover de gehele geslachtslijn staat nu deze bijzondere geboorte van de Heer.
De eerste helft van dit hoofdstuk was dus het geslachtsregister van de Koning. Hier begint het tweede gedeelte van dit eerste hoofdstuk. Waar het eerste deel de nadruk legde op Zijn Koningschap voor Israël legt dit tweede gedeelte de nadruk op de Messias in Wie al de typen uit de voorgaande openbaringen van God vervuld zijn. De nadruk ligt hier in het verlossingswerk dat Hij kwam volbrengen. Dit gaat weer door t/m vers 25.

Geboorte
Hier hebben we weer dit Griekse woord ‘genesis’, waar we in het eerste vers reeds op stuiten. Waar het algemene woordje ‘gennao’ op elke verwekking of baring betrekking kan hebben wordt dit woord uitsluitend gebruikt voor de Heer.
Lukas 1: 14 En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
Galaten 4: 4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden,
geboren uit een vrouw,

Geboorte van de Redder der wereld
Het woordgebruik hier geeft al overduidelijk aan dat er geen normale verwekking bij plaatsvond. Dit is geheel in overeenstemming met de voorzegging van de Redder der wereld.
Genesis 3: 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad;
De Redder moet het zaad van de vrouw zijn, niet het zaad van de man.

Een heel opmerkelijk Bijbelgedeelte in dit verband is het volgende:
Jeremia 31: 22 Yahweh schept iets nieuws op aarde: de vrouw zal de man omvangen.
Uit de context van dit gedeelte blijkt dat dit een Messiaanse profetie is. Het is niet zomaar een geboorte van een kind op een natuurlijke manier. Het is iets nieuws op aarde. Yahweh zelf is degene die het schept. Het kan niet anders of hier wordt gesproken over een maagd uit wie Yahweh zelf voor een geboorte zal zorgen.

Algemene Joodse verwachting was: Geboorte uit een maagd
Dit was ook precies de verwachting die de geestelijke leiders van het Joodse volk hadden van de Messias in de tijd van Christus Jezus.
Johannes 7: 25 – 27 Sommigen dan uit de Jeruzalemmers zeiden: Is deze het niet, die zij trachten te doden? En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen Hem niets. Zouden waarlijk onze oversten hebben ingezien, dat deze de Christus is? Van deze echter weten wij, vanwaar Hij is, doch wanneer de Christus komt, weet niemand, vanwaar Hij is.

Jezus
Zie Mattheus 1: 1.

Christus
Zie Mattheus 1: 1.

Maria
Zie Mattheus 1: 16.

Ondertrouwd
Er is een groot verschil tussen onze gebruiken en die hier bedoeld worden betreffende het huwelijk. In de Bijbel wordt iemand die ondertrouwd is, oftewel verloofd, behandeld alsof die persoon al daadwerkelijk getrouwd is. Het huwen wordt even verderop simpel weergegeven met de uitdrukking ‘gaan samenwonen’. Ook als je alleen nog maar verloofd was kon je toch alleen maar uit elkaar via een wettelijke scheiding. Als je tijdens je verloving iets met een ander hebt, dan is dat evenzogoed overspel. Het is, in dat licht gezien, vanzelfsprekend dat Jozef in het volgende vers aardig in een gewetensconflict zat.

Ondertrouw woog juridisch zelfs nog zwaarder
De Messiaanse Joden wijzen erop dat overspel tijdens de verlovingstijd juridisch zelfs zwaarder werd aangerekend dan na het trouwen. Het Hebreeuwse of Aramese woord voor ‘ondertrouw’ is ‘kiddushin’. Dit betekent letterlijk: ‘heiliging’ of ‘apart zetting’. In het huidige Jodendom functioneert dit niet meer op deze wijze. Ondertrouw en huwelijk zijn tot één ceremonie samengebracht.

Ondertrouwd met Jozef
Gods leiding, waardoor beide geslachtslijnen, die van de Vorst (Mattheus) en die van de mens (Lukas), volledig verenigd waren en uitliepen op de Messias voor het volk Israël.

Jozef
Zie Mattheus 1: 16.
In tegenstelling tot het in de wereld toch veel populairder kerstverhaal in Lukas staat hier niet Maria maar Jozef centraal. Het draait in dit Evangelie duidelijk om de Koning en Zijn Koninklijke rechten. Daarom tekent Mattheus zelfs de geschiedenis van de geboorte van de Messias vanuit het oogpunt van Jozef. Dit is volledig in lijn met het voorgaande geslachtsregister.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: