U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt.

Jakob
Zie Mattheus 1: 15.

Jozef
De man van Maria en dus niet de aartsvader van de gelijknamige stam Jozef. Het is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: Yahweh voegt toe’.

De Jozef
Ook hier is weer ten onrechte het lidwoord in der Nederlandse vertaling achterwege gelaten. Het is niet zomaar een naam in een reeks. Hier moet nadruk op liggen. Het is namelijk het Koninklijk geslachtsregister en dat moet via deze Jozef lopen.

Maria
Een persoonsnaam. Zelfde naam als Mirjam. Letterlijke betekenis: ‘opstand’ of ‘rebellie’.

Er zijn nog vijf andere Maria’s in het Nieuwe Testament
1/
Maria, de moeder van Jacobus en Jozef (Mattheus 27: 56; Markus 15: 40; 16: 1; Lukas 24: 10). Ze wordt wel ‘de andere Maria’ genoemd (Mattheus 27: 61; 28: 1). Ook wel de vrouw van Klopas (Johannes 19: 25)
2/ Maria, de zuster van Martha, die de voeten van de Heer gezalfd heeft (Johannes 12: 3). Ze wordt met name genoemd in Lukas 10: 39 & 42; Johannes 11: 1, 2, 19, 20, 28, 31, 32 & 45 en 12: 3).
3/ Maria van Magdala of Maria Magdalena (Mattheus 15: 39; 27: 56; Markus 16: 1 & 9; Lukas 8: 2 en Johannes 20: 18). Er is geen enkele Bijbelse grond om haar te verwarren met de vrouw zonder een naam in Lukas 7: 37-50.
4/ Maria, de moeder van Johannes Markus (Handelingen 12: 12).
5/ Maria, één van Paulus medewerkers (Romeinen 16: 6).

Mirjam, de echte Joodse naam
Het is belangrijk om erop te wijzen dat het onderscheid tussen de naam ‘Mirjam’ en ‘Maria’ erg gekunsteld en onecht is. De naam is namelijk dezelfde. De naam Maria is echter geen Joodse naam, Voor de Jood is Mirjam, de zuster van Mozes, een voorbeeld voor de vrouw. De naam Maria brengt bij de Jood direct het heidense beeld van ‘Madonna en het kindje’ naar boven.
Er is dus weinig Bijbelse grond om deze heidense naamgeving in dit zo typisch Joodse Evangelie te plaatsen.

Jozef, de man van Maria
Mattheus spreekt beslist niet over Jozef en Jezus als over Vader en Zoon. De terminologie, die je hier aantreft, wijkt behoorlijk af van het normale gebruik in geslachtsregisters. Wat was het normale gebruik? Dat lees je nog vlak daarvoor: ‘Jakob verwekte Jozef’. Veel eerder daarvoor lees je ‘David, de koning, verwekte Salomo’. Hier wordt echter afgeweken van dit normale gebruik.

Je leest absoluut niet: ‘Jozef verwekte Jezus’.
Dan had de Messias nooit onze Redder kunnen zijn.
Psalm 51: 7 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Het volk meende wel dat Hij de zoon van Jozef was.
Lukas 3: 23 En Hij, Jezus, was…. naar men meende, van Jozef,
Lukas 4: 22 Is dit niet de zoon van Jozef?
Er is dan ook nooit discussie geweest op Zijn recht op de troon van David.

Bovennatuurlijke geboorte van de Koning
Met deze afwijking ‘Jozef, de man van Maria’ op het normale gebruik in geslachtsregisters vestigde Mattheus hier de aandacht op de bovennatuurlijke aard van de unieke geboorte van de Messias voor Zijn volk. Hoe de geboorte van de Messias Koning dan wel plaatsvond lezen we vanaf Mattheus 1: 18.

Jezus.
Zie Mattheus 1: 1.

Geboren.
Grieks: ‘gennao’. Zie Mattheus 1: 2. Hier heeft het betrekking op het vrouwelijk ‘baren’ of ‘voortbrengen’.

Christus.
Zie Mattheus 1: 1.

Mattheus 1: 17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.

Vers 17 is een korte samenvatting van al het voorafgaande.

Al de geslachten
Er worden drie lijnen getrokken:
Lijn 1 begint bij de roeping van Abraham en eindigt bij de roeping van David.
Lijn 2 begint bij de bouw van de Tempel en eindigt bij haar verwoesting.
Lijn 3 begint bij de overheersing door Babylon en eindigt bij de overheersing door Rome.

Abraham
Zie Mattheus 1: 1.

David
Zie Mattheus 1: 1.

Christus
Zie Mattheus 1: 1.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: