U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 6: 8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN.
Genade in de ogen van Yahweh. De redding van Noach en zijn gezin lag niet in iets bij Noach, maar in iets wat Noach vond in de ogen van Yahweh. Genade is de basis van redding.

Genesis 6: 9 Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.
De geboorten van Noach. Hebreeuws: toledoth’. Opnieuw zijn het hier dezelfde kenmerkende woorden: ‘de geslachten van Noach’. We lazen eerder over ‘de geslachten van de hemelen en de aarde’ in Genesis 2: 4. Daarna lazen we over ‘de geslachten van Adam’ in Genesis 5: 1. Dit is de volgende stap in de geschiedenis. Hier wordt de uitdrukking ‘geslachten’ zelfs twee keer gebruikt. Het zijn echter wel twee verschillende woorden. De eerste uitdrukking geeft de afstamming weer, terwijl het tweede woord ‘geslachten’ meer duidt op tijdgenoten. Hebreeuws voor tweede woord: ‘dor’. In Genesis 7: 1 wordt het opnieuw gebruikt.
Rechtvaardig. Rechtvaardiging vindt altijd plaats op grond van genade.
Romeinen 3: 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus,
Oprecht. Hebreeuws: ‘tamim’. Letterlijke betekenis: ‘onaangeroerd’, ‘volkomen gaaf’. Het woord heeft totaal geen ethische of morele betekenis. Het wijst op de lichamelijke perfectie.
Het gaat hier dus niet over de vraag of Noach en zijn familie moreel hoogstaand waren tussen al hun tijdgenoten die zo moreel verdorven waren. Het gaat hier over het feit dat tussen de hele mensheid die verwoest was door de vermenging met geestelijke machten er nog een familie was die zich niet seksueel vermengd had. Hun menselijke geslachtslijn was nog niet verwoest. God kon in hun de hele mensheid nog redden.
Noach wandelde met God. De tweede persoon in de Bijbel waar dit van gezegd wordt. Henoch was de eerste in Genesis 5: 24.

Genesis 6: 11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel.
Verdorven. Hebreeuws ‘shachath’. Letterlijk betekent dit: ‘verwoest’ of ‘vernietigd’. Dit wijst op die mengvorm tussen de mens en de geestelijke machten. Dat hybride soort had als het ware de mensheid uitgeroeid. Dat blijkt temeer uit het volgende vers.
Wrevel. Hebreeuws: ‘chamac’. Letterlijk: ‘geweld’ of ‘schade’.

Genesis 6: 12 Toen zag God de aarde, en ziet, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde.
Al het vlees. Het gezin van Noach was de enige uitzondering. Het wijst op de mensheid zoals het in vers 3 beschreven wordt dat ‘vlees zijnde vlees is’, wat wijst op hun dwaling van deze vermenging.
Verdorven. Tot twee keer toe opnieuw ditzelfde woord dat ‘verwoest’ betekent.

Genesis 6: 13 Daarom zei God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven.
God zei tot Noach. In relatie tot de verwoeste mensheid staat God als Elohim. In relatie tot de dieren in het algemeen staat God ook als Elohim. In relatie tot het huisgezin van Noach en de reine dieren staat Hij als Yahweh. Let op in Genesis 7: 1, 9 & 16.
Alle vlees. Nog eens een herhaling, wat de nadruk op het vlees legt.
Verderven. Precies hetzelfde woord dat voor dit verwoeste soort gebruikt wordt. Alles was verwoest en God redt de mensheid door dit met een zondvloed te bezegelen. De zondvloed is als zodanig een daad van genade van God voor de mensheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
MP3 Toespraken:
Genade Noach Abraham Lot [7.897 KB]
Artikel - Enkel Genade:
Noach Vond Genade In De Ogen Van Yahweh