U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 6: 14 Maak u een ark van goferhout; met kamers zul je deze ark maken; en je zult die bepekken van binnen en van buiten met pek.
Een ark. Hebreeuws: tebah’. Dat is een drijvend gebouw, in tegenstelling tot ‘aron’, wat ‘een kist’ betekent. (Dat woord wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het biezen kistje in Exodus 2: 3, waar Mozes in gelegd werd.) Scheepsbouwers noemen de afmetingen van de ark de meest veilige verhoudingen voor een oceaanwaardig schip.
Bepekken. Hebreeuws: ‘kaphar’. Letterlijk: ‘bedekken’. Het is het enige woord in het Oude Testament voor ‘verzoening’. Het is dus uitsluitend verzoening wat de wateren van het oordeel buiten kunnen houden.
Pek. Hebreeuws: ‘kopher’. Dit is letterlijk: ‘hars’.Pek’ of ‘asfalt’ is het Hebreeuwse woord ‘zepheth’, welke hier niet gebruikt wordt. (Dat woord komt wel weer terug bij het biezen kistje in Exodus 2: 3.)

Genesis 6: 16 Gij zult een venster aan de ark maken, en zult haar volmaken tot een el van boven; en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten; gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken.
Een venster. Letterlijk: ‘een plaats voor licht’. In Genesis 7: 11 is het vertaald met ‘de sluizen’ van de hemel.

Genesis 6: 17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.
Ik breng. Letterlijk: ‘Ik, ja Ik breng’.
Een watervloed. Letterlijk: ‘een vloed van water’. Hebreeuws woord voor ‘vloed’ is: ‘mabbul’. Het komt uitsluitend hier en in Psalm 29: 10 voor. Daar wijst het ook weer terug naar deze gebeurtenis. Veel volken hebben een verwrongen weergave van deze gebeurtenis in hun mythen en legendes. Vanzelfsprekend omdat de hele mensheid is terug te voeren naar deze start.
Alle vlees. Dit keer is het uitgebreid tot elk levend wezen.
Geest (Ruach) des levens (chaiyim)
Verderven. Opnieuw een herhaling van hetzelfde woord van vers 11, 12 en 13.
De geest geven. Letterlijk: Ophouden met ademen.

Genesis 6: 18 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u.
Mijn verbond. Dit is de eerste vermelding van Gods verbond in de Bijbel.
En. Hierna volgen Gods handelingen van genade.

Genesis 6: 19 En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn;
Twee. Voor het behoud van de soorten. Bij de reine dieren zijn er zeven reine dieren om ook offers te brengen.

Genesis 6: 20 Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden.
Aardbodem. Letterlijk: ‘de grond’.

Genesis 6: 22 En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij.
Zo deed hij. Handelend in geloof.
Hebreeën 11: 7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
MP3 Toespraken:
Genade Noach Abraham Lot [7.897 KB]
Artikel - Enkel Genade:
Noach Vond Genade In De Ogen Van Yahweh