U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 5: 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochters.
Henoch wandelde met God. Het eerste van de drie zaken, die van Henoch vermeld worden in de Bijbel.
Judas: 14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden,
Het tweede is dat hij profeteerde.
Hebreeën 11: 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij God welgevallig was geweest;
Het derde is dat God plezier in hem had. Bovendien wordt van hem gezegd dat hij de dood niet gezien heeft. Hij was een uitzondering op de dood in deze geslachten.
Henoch wandelde. Letterlijk: ‘liep heen en weer’. In de hof in Eden lees je dat Yahweh Elohim wandelde (Genesis 3: 8). Echt letterlijk zo wandelen met God lees je hier voor het eerst.
Nadat hij Metuselach verwekt had. Blijkbaar was hij 65 jaar oud toen hij begon met God te wandelen. Dat was dus een wandeling van 300 jaar voordat God hem wegnam.

Genesis 5: 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.
God had hem opgenomen. In Hebreeën 11: 5 wordt het wegnemen van Henoch verbonden aan het niet zien van de dood. In elk geval wordt hij van de ene plek naar de andere overgezet. Ook van Elia lees je dat hij werd weggenomen in 2 Koningen 2: 9. In 2 Koningen 2: 11 & 12 lees je dan hoe hij door een vurige wagen en vurige paarden in een storm naar de hemel voer. Ook van hem lees je niet dat hij gestorven is. Ook hij werd van de ene plek naar de andere overgezet.
Hebreeën 9: 27 zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven
Dit geeft, volgens mij, letterlijk aan dat elk mens sterft. Er is sprake van nog meerdere wegnemingen van een persoon in de Bijbel.
Ezechiël 8: 3 de Geest voerde mij op tussen de aarde en tussen den hemel, en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem, tot de deur der poort van het binnenste voorhof, dewelke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was van een beeld der ijvering, dat tot ijver verwekt.
Dit hoeft niet letterlijk te hebben plaatsgevonden omdat erbij staat dat dit gebeurde in ‘de gezichten Gods’, oftewel: dit vond plaats in visioenen. Een heel letterlijke wegneming vindt plaats in het Nieuwe Testament.
Handelingen 8: 39 En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap.
Filippus werd ook over een enorme afstand verplaatst. Wat we in elk geval wel zeker weten van deze twee laatste personen is dat zij gewoon overleden zijn.

Genesis 5: 29 en gaf hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitenvolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft.
Noach. Betekenis: ‘rust’.
Deze zal ons troosten. Deze Lamech zong een lied van troost, waar zijn neef en naamgenoot een lied van doodslag zong. Deze Lamech wist de ware betekenis van genade, die hij uitdrukte in de naam van zijn zoon.
De arbeid. Letterlijk: ‘de werken’. Meervoud.

Genesis 5: 32 Toen Noach vijfhonderd jaar oud geworden was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafet.
Sem. Betekenis: ‘naam’. Sem was de jongste zoon van Noach (Genesis 10: 1, 21), maar kreeg de hoogste rechten. Dat principe van genade, onverdiende gunst, komt telkens opnieuw terug in de Bijbel.
Cham. Betekenis: ‘warm’ of ‘heet’.
Jafet. Betekenis: ‘vergroting’ of ‘uitbreiding’.
Ze staan hier in omgekeerde volgorde van geboorte. Jafet wordt in Genesis 10: 21 de oudste broer genoemd [in de NBG verkeerd weergegeven].

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: