U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 5: 1 Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods;
Het geslachtsregister van Adam. Het eerste deel heette ‘de geschiedenis [de geslachten] van de hemelen en de aarde’ (Genesis 2: 4). Dat is hier beëindigd. Dit gedeelte begint als het ware opnieuw. Dit is: ‘het geslachtsregister [de geslachten] van Adam’. Het staat tegenover de geslachten van de laatste Adam.
Mattheus 1: 1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.
De geslachten van de eerste Adam worden gekenmerkt door de dood. Zoals al eerder opgemerkt staat dat niet vermeld in de geslachten van de hemelen en de aarde.
Ten dage. Letterlijk: ‘op de dag’. Betekent ‘wanneer’ (Genesis 2: 17).

Genesis 5: 2 man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen ‘mens’ ten dage, dat zij geschapen werden.
Man en vrouw schiep Hij hen. Letterlijk: ‘mannelijk en vrouwelijk schiep Hij’. Terugverwijzing naar Genesis 1: 27 en 2: 7.
Noemde hen ‘mens’. Letterlijk: ‘noemde hen een adam’.

Genesis 5: 3 Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set.
Naar zijn gelijkenis, als zijn beeld. De eerste mens was naar Gods beeld geschapen (Genesis 1: 27). Van Set staat hier dat hij een zoon is naar de gelijkenis en het beeld van zijn vader Adam. Het kan op de ongerechtigheid en zonde wijzen (Psalm 51:5). Het kan ook op de dood wijzen (Romeinen 5: 12-19). Het kan ook op het mannelijk en vrouwelijk wijzen dat naar het beeld van God was en dat nu gescheiden is, waardoor de zoon nu naar de uiterlijke gelijkenis van de vader is. Waarin dit verschil met de eerste mens tot uiting komt wordt er hier niet bij vermeld.
Set. Hij wordt, samen met zijn zoon Enos, al in Genesis 4: 25 genoemd in de geslachten van de hemelen en de aarde. Hier, in de geslachten van Adam, wordt zijn geslachtslijn helemaal uitgewerkt.

Genesis 5: 4 En de dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochters.
De dagen van Adam. Deze bijzonderheden worden niet vermeld in de geslachten van de hemelen en de aarde. Zelfs het sterven blijft daar achterwege.
Hij verwekte zonen en dochters. Behalve Kaïn, Abel en Set, zijn er na Set dus nog meerdere kinderen door Adam verwekt, die niet in de Bijbel bij name vermeld worden.

Genesis 5: 9 Toen Enos negentig jaar geleefd had, verwekte hij Kenan.
Kenan. Betekenis: ‘speermaker’,wapensmid’ of ‘een bezit’.

Genesis 5: 12 Toen Kenan zeventig jaar geleefd had, verwekte hij Mahalalel.
Mahalalel. Betekenis: ‘lof van God’.

Genesis 5: 15 Toen Mahalalel vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Jered.
Jered. Betekenis: ‘afdalen’, ‘helling’ of ‘afstammeling’.

Genesis 5: 18 Toen Jered honderd tweeënzestig jaar geleefd had, verwekte hij Henoch.
Henoch. Betekenis: ‘onderwezen’ of ‘ingewijde’.

Genesis 5: 21 Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach.
Metuselach. Waarschijnlijke betekenis: ‘nam van de speer’ of ‘wanneer hij sterft zal het gezonden worden’. Zijn naam getuigde van de komst van de zondvloed. Een paar weken na zijn overlijden kwam die ook.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: