U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 4: 1 De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn; en zij zei: Ik heb met des HEREN hulp een man verkregen.
Eva. Betekenis: ‘leven’ of ‘levensbron’. Ze wordt maar vier keer bij name genoemd in de Bijbel (Genesis 3: 20; 4: 1; 2 Corinthe 11: 3 en 1 Timotheus 2: 13).
Kaïn. Betekenis: ‘verkregen’, ‘verworven’ of ‘aanwinst’.
Ik heb met de hulp van Yahweh een man verkregen. De Bijbel getuigt van haar onkunde.
1 Johannes 3: 12 niet gelijk Kaïn: hij was uit de boze
Van Yahweh een man. Hebreeuws: ‘ish eth Yahweh’. Letterlijk: ‘een man via Yahweh’.

Genesis 4: 2 Voorts baarde zij zijn broeder Abel; en Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer.
Abel. Betekenis: ‘ijdelheid’ of ‘adem’. Uit deze naamgeving van haar twee zonen blijkt de onwetendheid, waar ze in terechtgekomen is, vanwege haar vertrouwen op satan kennis te verkrijgen. Toen haar vermoorde zoon aan haar teruggegeven werd kon ze terecht uitroepen: ‘IJdelheid!’.

Genesis 4: 3 Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de HERE een offer;
Na verloop van tijd. Letterlijk: ‘aan het eind van de tijd’. Wellicht was er een tijdstip afgesproken of bepaald voor het offeren.
De aarde. Deze was vervloekt in Genesis 3: 17. Kaïn bracht dus het product van een vervloeking als offer.
Bracht aan Yahweh een offer. Dit kon heel letterlijk omdat Yahweh Zijn woonplaats samen met de mensen ten oosten van de tuin gemaakt had (Genesis 3: 24).
Kaïn bracht een offer. Twee verschillen met het offer van Abel. Hij bracht niet de eerstelingen van de vruchten en het was geen bloedig offer.
Een offer. Hebreeuws: ‘Minchah’. Dat is een vrijwillig offer, bedoeld als geschenk.
Aan Yahweh. De relatie van Yahweh was met beiden. Geen van beide bracht een offer aan Elohim, alsof het een onbekende Schepper was. Ze kenden Hem persoonlijk bij name.

Genesis 4: 4 ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer,
Ook Abel bracht. Er wordt hier geen verschil vermeld tussen de beide broers, beide broers waren zondaars. Wel wordt er een verschil vermeld tussen hun beide offers.
Hebreeën 11: 4 Door het geloof heeft Abel aan God een beter offer gebracht dan Kaïn;
Yahweh sloeg acht op Abel en zijn offer. Dit moet iets meer inhouden dan het alleen maar zien van het offer. Beiden brachten het in Zijn woonplaats. God gaf getuigenis aan de gaven van Abel.
Hebreeën 11: 4 hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
Hoe dit plaatsvond staat er niet bij. Vergelijking met andere offers toont aan dat het wellicht zo was dat God het offer verteerd heeft door met vuur te antwoorden (Leviticus 9: 24; Richteren 6: 21; 1 Koningen 18: 38 en 1 Kronieken 21: 26). Het kinderbijbelplaatje van vuur dat opsteeg en vuur dat afboog langs de aarde is nergens op gebaseerd.

Genesis 4: 6 En de HERE zei tot Kaïn: Waarom ben jij toornig en waarom is uw gelaat betrokken?
Yahweh zei tot Kaïn. Gods liefde en genade blijft uitgaan naar Kaïn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studies Machtelt:
Kaïn & Abel