U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 3: 8 Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof.
Avondkoelte. Letterlijk: ‘Geest [Ruach] van de dag’.
Verborgen de mens en zijn vrouw zich. Niet omdat Yahweh veranderd was, maar omdat de mens veranderd was. Er is geen initiatief tot zoeken van God bij de mens.

Genesis 3: 9 En de HERE God riep de mens tot Zich en zei tot hem: Waar ben je?
Waar ben je? De eerste vraag in het Oude Testament. ‘Waar is de geboren Koning der Joden?’ is de eerste vraag in het Nieuwe Testament. De eerste vraag in het Oude Testament komt van een zoekende God naar de verloren zondaar. De eerste vraag in het Nieuwe Testament is het antwoord van de verloren zondaar op zoek naar God.

Genesis 3: 11 En Hij zei: Wie heeft u te kennen gegeven, dat je naakt bent? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?
En Hij zei. Yahweh verhoort de mens, maar niet de slang.

Genesis 3: 12 Toen zei de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.
De mens. Hebreeuws: ‘Ha Adam’. Letterlijk dus: ‘De Adam’.
Die Gij aan mijn zijde gesteld hebt. Yahweh krijgt uiteindelijk de schuld toegeschoven.

Genesis 3: 14 Daarop zei de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte van het veld; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.
Daarop zei Yahweh Elohim tot de slang. Oordeel zonder verhoor. Satan is dit slangenwezen. Satan wordt hier geoordeeld en niet het dier dat wij kennen als slang.

Genesis 3: 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
Haar zaad. Dit wordt de moederbelofte genoemd. Het is echter geen belofte die hier aan de mens gedaan wordt, maar een oordeel over satan. Deze voorzegging is de eerste van zeven voorzeggingen in het Oude Testament van het komende zaad van de vrouw.
Deze eerste voorzegging geeft aan dat Hij uit het menselijk geslacht zou voortkomen.
De tweede voorzegging (Genesis 9: 26) geeft aan dat de lijn zou lopen via de volkeren uit Sem.
De derde voorzegging (Genesis 12: 3) maakt die lijn weer smaller via Abraham.
De vierde voorzegging (Genesis 49: 10) spitst het nog verder toe via de stam Juda binnen het volk Israël. [Dat zijn de vier voorzeggingen in Genesis]
Bij de vijfde voorzegging (2 Samuel 7: 16) komt het op één familie binnen die stam uit: het huis van David.
De zesde voorzegging (Jesaja 7: 14) toont aan dat dit zaad voortkomt uit een vrouw binnen die familie, een maagd.
De zevende voorzegging (Micha 5: 1-2) tekent de plaats die hoort bij deze vrouw: Bethlehem.
Dit zal u. Het woord ‘dit’ is mannelijk enkelvoud. Het is het zaad van de vrouw. Het meervoudig ‘zij’ in de NBV en sommige Engelse vertalingen klopt niet en het enkelvoudig ‘zij’ in de Vulgaat is helemaal buiten de mogelijkheden. ‘Hij’ is de enig juiste weergave.
Kop. Centrum van alles.
Hiel. Centrum van fysieke kracht.

Genesis 3: 16 Tot de vrouw zei Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen.
Zeer vermeerderen. Letterlijk: ‘Vermeerderend zal Ik vermeerderen’. Weer juist weergegeven in de NBG vertaling.
De moeite uwer zwangerschap. Dit is geen inzetting van God maar een resultaat van de zonde. Als medisch het lijden hieronder verlicht wordt, wordt dan ook geen inzetting van God overtreden.
Juist deze weg van moeite zou bewandeld worden om het zaad van de vrouw voort te brengen, in Wie de redding vast ligt (2 Timotheus 2: 15).
Kinderen. Letterlijk: ‘zonen’.
Hij zal over u heersen. Een resultaat van de zonde. Oorspronkelijk was zij zijn hulp tegenover hem (Genesis 2: 18). De vrouw als hulp wordt verder uitgewerkt in de Bijbel. Het heersen van de man komt verder in de inzettingen van God niet meer terug.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studies Machtelt:
De Mens Zondigt
Belofte Van De Messias
Bijbelstudie Video:
Door Eén Overtreding