U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 2: 1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.
De hemelen en de aarde. De huidige schepping (Zie Genesis 1: 1).
Hun Heer. Letterlijk: ‘Hun legers’.

Genesis 2: 2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.
Op de zevende dag het werk voltooid. Leidse Vertaling heeft hier terecht ‘de zesde dag’. Voor de rust is het werk beëindigd.
Gemaakt. Zie Genesis 1: 7.

Genesis 2: 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.
God zegende. Hier voor de derde maal Gods stempel op Zijn werk.
Bij de zevende dag ontbreekt de vermelding: ‘het was avond geweest en het was morgen geweest.’ De rust in de Heer is niet afgebakend of begrensd (Hebreeën 4: 9, 10).
Scheppende. Zie Genesis 1: 1.

Genesis 2: 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de HERE God aarde en hemel maakte,
Dit is de geschiedenis. Letterlijk: ‘Dit zijn de genealogieën, oftewel geslachten’. Het wijst op de familiegeschiedenis. Het komt 11 maal voor in Genesis. 14 maal in de hele Bijbel, waarvan Mattheus 1: 1 de enige plaats in het Nieuwe Testament.
Yahweh – HERE. Hier treedt God (Elohim) in een relatie met de mens en openbaart Hij zich voor het eerst als Yahweh. Als Elohim is Hij de Schepper. Als Yahweh is Hij de Redder. Hij heet hier letterlijk: Yahweh Elohim.
Ten tijde. Dit wijst terug op de zes dagen dat God dit werk voltooide.

Genesis 2: 5 er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid van het veld uitgesproten, want de HERE God had het niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken;
Veldgewas. Dit is een uitbreiding van het jonge groen, zaadgevend gewas en de vruchtbomen in Genesis 1: 11 & 12.
Want. Er waren drie redenen waarom er nog niets was uitgesproten.
1/ Geen regen
2/ Geen mens om het te bewerken
3/ Geen mist of damp om het te bevochtigen (vers 6)

Genesis 2: 7 toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
Formeerde. God is de pottenbakker, wij de klei (Jesaja 64: 8).
De mens. Letterlijk Adam met het lidwoord. Dus de letterlijke eerste mens.
Levensadem. Letterlijk: ‘adem = leven’.
Een levend wezen. Letterlijk: Een levende ‘ziel’. De mens ontvangt hier geen ziel, hij wordt een ziel.

Genesis 2: 8 Voorts plantte de HERE God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had.
Een hof in Eden. Het is niet de hof van Eden, alsof Eden de hele hof was. De tuin was geplant in het oostelijk deel van Eden.
Eden. Betekent: ‘lieflijkheid’ of ‘heerlijkheid’. In oude geschriften is Eden teruggevonden als de vlakten van Babylon. Bij de Soemeriërs stond het bekend als ‘Edin’. De inwoners werden ‘Edinu’ genoemd. Nadat Adam en Eva weggezonden waren uit de hof in Eden (Genesis 3: 24) is Kaïn ten oosten van Eden gaan wonen (Genesis 4: 16).

Genesis 2: 9 Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.
De boom des levens. De boom die voorzag in de voortzetting van de levensadem (Genesis 2: 7), die in de neus van de mens geblazen was. Na gezondigd te hebben waarschuwt Yahweh ervoor dat de mens zich niet zou uitstrekken naar deze boom (Genesis 3: 22). Christus is het brood des levens (Johannes 6: 48).
Kennis. Inzicht, begrip.

Genesis 2: 10 Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen.
Een rivier. De golf van Perzië.
Vier stromen. Letterlijk: Vier hoofden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studies Machtelt:
God Brengt Orde
Heerlijk Rusten
Schepping Van De Mens
De Stoffelijke Mens
Studies Hein - Ufo's:
De Ufo Visie Op Geestelijke Legermachten
Yahweh Is Vorst Over De Geestelijke Legers
De Hemelse Legers In De Lucht
Geborgenheid In Yahweh Zebaoth
Adonai Yahweh Elohim
De Yahweh Groepen