U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 19: 3 Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek en kwamen in zijn huis; en hij bereidde voor hen een maaltijd en bakte ongezuurde koeken, en zij aten.
Toen hij sterk bij hun aandrong. De gastvrijheid van Abraham werd direct zonder weerstand dankbaar aanvaard.
Zij aten. Zie Genesis 18: 8.

Genesis 19: 4 Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd,
De mannen der stad, de mannen van Sodom. Deze mannen zijn niet een weergave van het Hebreeuwse woord ‘Adam’, dat ‘mens’ of ‘man’ kan betekenen.
Jozua 14: 15 De naam van Hebron was eertijds Kirjat–arba; deze Arba was onder de Enakieten de grootste man [Adam]. En het land rustte van de strijd.
In de regel wordt dit woord echter gewoon met ‘mens’ of ‘adam’ vertaald.
Christus wordt de Zoon van Adam genoemd.
Deze mannen zijn ook niet een weergave van het Hebreeuwse woord ‘Ish’. De eerste maal dat dit woord gebruikt wordt is het om de vrouw te vermelden.
Genesis 2: 23 Toen zei de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin[Ishah] heten, omdat zij uit de man [Ish] genomen is.
Ish’ is de man onderscheiden van de vrouw (‘Ishah’).
Als over God gesproken wordt als mens, dan komt ‘Ish’ om de hoek kijken.
Exodus 15: 3 Yahweh is een krijgsheld [Letterlijk: ‘een man (‘Ish’) van oorlog]; Yahweh is zijn naam.
Dit betrof de strijd van Yahweh ter bevrijding van de Israëlieten uit Egypte.
Deze mannen van Sodom zijn een weergave van het Hebreeuwse woord ‘Enosh’. De allereerste vermelding van dit woord verplaatst ons al gelijk in een identieke situatie vlak voor de zondvloed.
Genesis 6: 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.
Enosh’ heeft telkens een slechte lading.
Richteren 18: 25 Daarop zeiden de Danieten tot hem: Laat ons uw stem niet langer horen, opdat er geen mannen in verbittering u neerstoten en gij uw eigen leven en dat van de uwen verspeelt.
Jesaja 5:22 Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dappere
mannen in het mengen van bedwelmende drank;
Enosh’ wijst dan wel op mannen, maar dan in hun morele verdorvenheid en lichamelijke zwakte. Het woord is dan ook afkomstig van het Hebreeuwse werkwoord ‘Anash’, dat de betekenis heeft van ‘ziek zijn’ of ‘ellendig zijn’.
In Job 34: 6 wordt het vertaald met ‘onheelbaar’.
In Jesaja 17: 11; Jeremia 15: 18 en Micha 1: 9 wordt het vertaald met ‘ongeneeslijk’.
In Jeremia 17: 9 wordt het vertaald met ‘verderfelijk’.
In Jeremia 17: 16 wordt het met ‘onheil’ weergegeven.
En tenslotte wordt het in Jeremia 30: 12 & 15 weergegeven met ‘dodelijk’.
In onze tekst staat dus tweemaal de uitdrukking ‘Enosh’. De mannen [Enosh] der stad, de mannen [Enosh]van Sodom’. Dit is een dubbel getuigenis van hun verdorvenheid.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.
Niemand uitgezonderd. Letterlijk: ‘vanuit elk uiterste’. De parafrase van de NBG is dus terecht, want van het ene uiterste tot het andere uiterste van de stad kwam de hele mannelijke bevolking op deze engelen af. Daar was dus inderdaad niemand van uitgezonderd.

Genesis 19: 5 en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.
Lot. Zie Genesis 11: 27.
Met hen gemeenschap hebben. Letterlijk: ‘hen kennen’. Uit vers 8 blijkt dat het de mannen van Sodom inderdaad te doen was om seksuele omgang met deze engelen. Het is dezelfde misser die plaatsvond voor de zondvloed.
Genesis 6: 1 - 2 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.
Er was geen sprake van homoseksualiteit, zoals veelvuldig verondersteld wordt, maar van seksuele omgang tussen mensen en engelen.
Judas 1: 7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van het vuur van de aioon.
Er staat dat ze ander vlees achternagelopen zijn. Was er sprake geweest van homoseksualiteit, dan had er moeten staan dat ze gelijk (of eender) vlees achternagelopen waren.

Genesis 19: 6 Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe,
Lot. Zie Genesis 11: 27.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Enkel Genade:
Genesis 19: 19 Lot Vond Genade Bij De Boodschappers
Israelreis:
Genesis 19 Zaterdagmiddag & Avond 14 juni 2008