U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 19: 16 En toen hij talmde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, omdat Yahweh hem wilde sparen, en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad.
Yahweh. Zie Genesis 2: 4.
Toen hij talmde, grepen de mannen. Je kan dit geweld van genade noemen. Als je wordt losgescheurd van je eigen plek en je bezit, dan ervaar je dat als geweld. Het is juist genade en liefde.

Genesis 19: 17 En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zei één van hen: Vlucht voor je leven; zie niet om, en sta nergens in de Streek stil; vlucht naar het gebergte, opdat je niet verdelgd wordt.
Vlucht voor je leven. Letterlijk: ‘Redt jezelf, ter wille van je leven’. Oftewel: ‘Maak je nergens anders druk om dan om je leven te redden’.
Leven. Hebreeuws: ‘Nephesh’. Letterlijk: ‘ziel’.
Zie niet om. Ergens op zien is ergens je hart op zetten.

Genesis 19: 18 En Lot zei tot hen: Neen toch, mijn Adonai.
Lot. Zie Genesis 11: 27.
Adonai. Zie de aantekening bij Genesis 18: 27.

Genesis 19: 19 Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in het leven te behouden, maar ik zal niet naar het gebergte kunnen ontkomen, zonder dat het onheil mij achterhaalt en ik sterf.

Genesis 19: 20 Zie toch, gindse stad is dicht genoeg bij om daarheen de wijk te nemen; zij is maar klein; laat mij toch daarheen vluchten; zij is immers klein? Dan zal ik in het leven blijven.
Zij is immers klein. Een vraag die er niet tussen geplaatst wordt om een letterlijk antwoord te krijgen. Het is feitelijk een stijlvorm als verklaring van zijn gedrag. Lot wilde niet naar de bergen vluchten. Hij wilde naar die stad. Als verklaring stelt hij deze vraag.
Dan zal ik in leven blijven. Letterlijk: ‘Dan zal mijn ziel leven’.

Genesis 19: 21 Toen zei hij tot hem: Zie, ik zal u ook in dit opzicht ter wille zijn, dat ik de stad, waarvan gij gesproken hebt, niet zal omkeren.
Ik zal u ter wille zijn. Letterlijk: ‘Ik aanvaard je gezicht’.

Genesis 19: 23 Daarom noemt men die stad Soar. De zon was over de aarde opgegaan, toen Lot te Soar aankwam.
Soar. Zie Genesis 13: 10 en 14: 2.
Lot. Zie Genesis 11: 27.

Genesis 19: 24 Toen liet Yahweh zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van Yahweh, uit de hemel;
Yahweh. Zie Genesis 2: 4.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.
Gomorra. Zie Genesis 10: 19.
Yahweh liet …van Yahweh uit de hemel. In het vorig hoofdstuk zagen we Yahweh bij Abraham, waar Yahweh bleef. Zo liet Yahweh zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen. Dit gebeurde echter vanuit Yahweh in de hemel.
Dit is hetzelfde geheimenis die Christus uitsprak toen Hij op aarde rondliep, dat de eniggeboren Zoon aan de boezem van de Vader is (Johannes 1: 18).
Zwavel en vuur op Sodom en Gomorra.
Deuteronomium 29: 23 en dat de gehele bodem er zwavel, zout en vuurbrand is, dat hij niet bezaaid wordt en niets laat uitspruiten en er geen gewas uit opschiet, zoals toen Sodom, Gomorra, Adma en Seboim onderstboven gekeerd werden, die Yahweh in zijn toorn en grimmigheid onderstboven gekeerd heeft,
Jesaja 13: 19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde;
Jeremia 49: 18 Zoals Sodom en Gomorra met hun naburen onderstboven gekeerd werden, zegt Yahweh, zal daar niemand wonen en geen mensenkind daar verblijf houden.
Zefanja 2: 9 Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van Yahweh Zebaoth, de God van Israël, voorwaar, Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk zal hen plunderen en de rest van mijn natie hen erfelijk bezitten.
Mattheus 10: 15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad.
2 Petrus 2: 6 en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven,
Judas 1: 7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van het vuur van de eeuw.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Enkel Genade:
Genesis 19: 19 Lot Vond Genade Bij De Boodschappers
Israelreis:
Genesis 19 Zaterdagmiddag & Avond 14 juni 2008