U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 18: 5 dan wil ik een bete broods gaan halen, opdat U uw hart versterkt; daarna kunt U verder trekken; daartoe bent U immers langs uw knecht getrokken? En zij zeiden: Doe zoals je gesproken hebt.
Een bete broods. Hier is sprake van een stijlvorm waarbij een klein onderdeel slechts genoemd wordt van de uitgebreide (zie vers 6-8) maaltijd die bereid gaat worden.
Daartoe bent u immers langs uw knecht getrokken? Abraham ziet hierin een beschikking van God om hen gastvrijheid te verlenen.

Genesis 18: 6 Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara, en zei: Haast u! Drie maten fijn meel! Kneed het en bereid koeken!
Abraham. Zie Genesis 17: 4.
Sara. Zie Genesis 17: 15.
Drie maten meel. Dit is in de joodse maten één volle efa. Gebruikelijk werd uit één maat meel een tiende efa bloem gewonnen, dat voldoende is voor de dagelijkse voeding van één mens. Er werd dus ruim voldoende bereid voor drie personen.
Ook in de gelijkenis van het zuurdeeg is er sprake van drie maten meel (Mattheus 13: 33 & Lukas 13: 21). Daar is het voldoende om een heel brood te bakken.
Ook Gideon bracht Yahweh ongezuurde broden van een efa meel (Richteren 6: 19). Het is dezelfde hoeveelheid die Abraham hier zijn gasten ook voorzet.
Precies dezelfde opbrengst gerst haalde Ruth van het land van Boaz op de eerste dag van haar nalezing (Ruth 2: 17).
Toen Hanna haar zoon Samuel in het huis van Yahweh bracht in Silo, deed ook zij dit weer vergezeld gaan van een offer van dezelfde hoeveelheid meel (1 Samuel 1: 24).
Dezelfde hoeveelheid geroosterd koren moest David van zijn vader voor zijn broers meenemen (1 Samuel 17: 17).
Ook de vrouw Goddeloosheid, die naar Sinear Babel vervoerd wordt, wordt getransporteerd in een efa (Zacharia 5). Dit heeft weer een sterke overeenkomst met de gelijkenis van het zuurdeeg.
Koeken. In deze tekst wordt er geen zuurdeeg vermengd door het meel. Het moeten dus ongezuurde koeken geweest zijn.

Genesis 18: 7 En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en goed, en gaf het aan een knecht, en deze haastte zich om het te bereiden.
Abraham. Zie Genesis 17: 4.
Liep. Een betere vertaling is: ‘rende’, ‘haastte’ of ‘snelde’. Abraham zette vaart achter zijn gastvrijheid. Een gebruikelijk gedrag in het oosten.

Genesis 18: 8 Ook nam hij boter en melk en het kalf, dat hij bereid had, en zette het hun voor; en hij stond onder de boom bij hen, terwijl zij aten.
Zij aten. Zij waren Yahweh met twee engelen. We hebben daar meestal niet zo’n menselijke voorstelling bij van personen die voedsel nodig hebben. De Bijbel zelf bevestigt deze voorstelling wel. Het manna in de woestijn wordt voedsel van engelen genoemd.
Psalm 78: 25 brood der engelen at ieder, Hij zond hun teerkost tot verzadiging.
Christus heeft zelf na Zijn opstanding nog gewoon gegeten.
Lukas 24: 42 – 43 Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen.
Handelingen 10: 40 – 41 Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren, aan ons,
die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan;

Genesis 18: 9 Toen zeiden zij tot hem: Waar is uw vrouw Sara? En hij zei: Daar, in de tent.
Sara. Zie Genesis 17: 15.

Genesis 18: 10 En Hij zei: Voorzeker zal Ik over een jaar tot u wederkeren, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En Sara luisterde bij de ingang der tent, die zich achter Hem bevond.
Voorzeker zal Ik wederkeren. Letterlijk: ‘Terugkerend zal ik terugkeren’. De herhaling drukt de zekerheid van de gebeurtenis of het feit uit.
Een paar voorbeelden:
Het allereerste voorbeeld vinden we al in Genesis 2.
Genesis 2: 16 Van alle bomen in de hof mag je vrij eten,
Letterlijk stond daar: ‘Etend mag je eten’.
Dat was de volle vrijheid die God hen gaf.
Genesis 26: 28 Wij hebben duidelijk gezien, dat Yahweh met u is;
Letterlijk stond daar: ‘Wij hebben ziende gezien’.
Genesis 27: 30 Toen … Jakob nog maar nauwelijks … naar buiten was gegaan,
Letterlijk stond daar: ‘Toen Jakob uitgaande uitgegaan was’.
Genesis 43: 3 Die man heeft ons uitdrukkelijk verzekerd:
Letterlijk stond daar: ‘Die man heeft verzekerend verzekerd’ of ‘betuigend betuigd’.
Genesis 43: 7 Die man heeft ons nauwkeurig ondervraagd…:
Letterlijk stond daar: ‘Die man heeft ons vragend ondervraagd’.
Genesis 43: 20 wij zijn reeds een vorige maal gekomen …;
Letterlijk stond daar: ‘Afdalend zijn we de eerste keer afgedaald’.
Telkens is de herhaling een versterking van het gebeuren of de uitspraak.
Over een jaar. Letterlijk: ‘als op deze tijd, wanneer hij weer levend wordt’. In de Staten Vertaling is die uitdrukking nog terug te vinden. Het is de oosterse wijze om een vol jaar uit te drukken. De vertaling is dus meer een parafrase, maar geeft de bedoeling wel goed weer.
Sara. Zie Genesis 17: 15.
Achter Hem. De gasten zaten dus met de rug naar de ingang toe. Sara zat dus stiekem mee te luisteren aan de ingang van de tent zonder dat ze verwachtte door de gasten gezien te worden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Enkel Genade:
Genesis 18: 3 Abraham Vond Genade In De Ogen Van Yahweh