U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 13: 7 Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee. De Kanaänieten nu en de Perizzieten woonden toen in het land.
Er ontstond twist. De ruimte was al beperkt in dat gebied omdat die andere volkeren het land reeds bewoonden. Twist voor het oog van deze volkeren.
Filippi 2: 14 - 15 Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat je onberispelijk en onbesmet mag zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder jij schijnt als lichtende sterren in de wereld,
De zes afgaande stappen van Lot:
1/
Twist – Genesis 13: 7
2/ Ogen opslaan – Genesis 13: 10
3/ Kiezen – Genesis 13: 11
4/ Tot bij Sodom – Genesis 13: 12
5/ Wonen in Sodom – Genesis 14: 12
6/ Zitten in de poort van Sodom – Genesis 19: 1
Abram. Zie Genesis 11: 26.
Lot. Zie Genesis 11: 27.
Kanaäniet. Zie Genesis 10: 6. Zoon van Cham. Deze beide volkeren vormen, in elk geval later, de Nefilim.
Perizziet. Afkomstig uit Periz. Betekenis: ‘gescheiden’.
Toen in het land. Letterlijk: ‘Reeds in het land’. Zie aantekening Genesis 12: 6.

Genesis 13: 8 Dus zei Abram tot Lot: Laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders.
Abram. Zie Genesis 11: 26.
Lot. Zie Genesis 11: 27.
Mannen broeders. Letterlijk ‘broers’ in de zin van bloedverwanten.

Genesis 13: 9 Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af; hetzij naar links, dan ga ik rechts, hetzij naar rechts, dan ga ik links.
Scheidt u toch van mij af. Letterlijk ‘ga weg van bij mij’. Zelfde vorm als in Exodus 10: 28.

Genesis 13: 10 Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was; voordat Yahweh Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Soar toe als de hof van Yahweh, als het land Egypte.
Lot. Zie Genesis 11: 27.
Jordaan. Belangrijkste rivier in het toen nog toekomstige land Israël. Betekenis: ‘stromend’, rivier’ of ‘afdalend’.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.
Gomorra. Zie Genesis 10: 19.
Soar. Betekenis: ‘onbetekenend’ of ‘klein’. In de profetie over Moab wordt deze streek nog vermeld (Jeremia 48: 34).
Als het land. Hier zien we helaas een resultaat van de eigenwillige daad van Abram om tijdelijk een uitweg in Egypte te kiezen.
Egypte. Zie Genesis 12: 10.

Genesis 13: 11 Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan, en Lot brak op naar het oosten; en zij scheidden van elkander.
Koos. Gevolg van de ogen opslaan in Genesis 13: 10.
Lot. Zie Genesis 11: 27.
Jordaan. Zie Genesis 13: 10.

Genesis 13: 12 Abram bleef wonen in het land Kanaän en Lot vestigde zich in de steden van de Streek, en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom.
Abram. Zie Genesis 11: 26.
Kanaän. Zie Genesis 10: 6. Zoon van Cham.
Lot. Zie Genesis 11: 27.
Vestigde. Het woord sluit de mogelijkheid van afwisseling in. Vandaar dat hij zich niet in één stad vestigde, maar in de steden van de streek. Ook wijst het feit dat zijn tenten en niet zijn tent opsloeg in die richting.
Tot bij. Hij woont hier nog niet in Sodom.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: