U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 11: 8 Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.
Alzo. Op die manier verstrooide Yahweh hen, namelijk door het verwelken van de taal.
Verstrooide. In de Griekse Septuagint wordt het woord ‘diaspeiro’ hier gebruikt, wat in Handelingen 8: 1 voor de verstrooiing van de joodse gemeente in Jeruzalem gebruikt wordt. Het resultaat daarvan was de bekering van de Ethiopiër in Handelingen 8: 26.
Dit verstrooien hier was wellicht om te voorkomen dat hetgeen de dierenriem en de sterrenbeelden vertegenwoordigden, die op het dak van de toren van Babel waren afgebeeld een wereldwijde verering zouden krijgen en de mensheid opnieuw verwoest zou worden.
Waar dus de verstrooiing hier in Genesis 11 dus was om een wereldwijde dienst aan afgoden en vermenging met die geestelijke machten te voorkomen, was de verstrooiing in Handelingen om de zegeningen van het Koninkrijk wereldwijd te krijgen. Cham werd bereikt in de Ethiopiër in Handelingen 8. Sem werd bereikt in de bekering van Saulus tot Paulus in Handelingen 9 en Jafet werd bereikt in de bekering van Cornelius in Handelingen 10. Zie Genesis 9: 26.

Genesis 11: 9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde.
Babel. Zie Genesis 10: 10. Naast de betekenis van ‘verwarring is gekomen’, geven sommigen het ook de betekenis van ‘poort van Bel’ en dus: ‘poort gods’. De eerste betekenis lijkt het meest logische gezien de context.
Verwarde Yahweh de spraak. Hier om een wereldwijde verwoesting van de mens te voorkomen. In Handelingen 2: 4 wordt de eenheid van spraak in genade teruggeschonken om het Koninkrijk wereldwijd aan te bieden. In Openbaring 7: 9 is de eenheid van spraak verenigd in de verheerlijking van Yahweh.
Verstrooide. Zie Genesis 11: 8.

Genesis 11: 10 Deze zijn de geboorten van Sem: Sem was honderd jaren oud, en gewon, Arfachsad, twee jaren na den vloed.
De geboorten. Opnieuw het Hebreeuws: toledoth’. Zie Genesis 10: 1. Bij Sem begint een nieuwe lijn.
Sem. Zie Genesis 5: 32
Arfachsad. Zie Arpaksad in Genesis 10: 22.

Genesis 11: 11 En Sem leefde, nadat hij Arfachsad gewonnen had, vijfhonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Sem. Zie Genesis 5: 32. Hier begint wat wel de snelweg van de Messias wordt genoemd. Hij zou uit Sem voortkomen.
Arfachsad. Zie Arpaksad in Genesis 10: 22.

Genesis 11: 12 En Arfachsad leefde vijf en dertig jaren, en hij gewon Selah.
Arfachsad. Zie Arpaksad in Genesis 10: 22.
Selah. Zie Genesis 10: 24. We moeten deze naam niet verwarren met de veel vaker in de Bijbel voorkomende ‘sela’. In de Psalmen kon die andere veelvuldig voor en wordt lang niet altijd weergegeven in de vertalingen. Dat woord betekent ‘Rots’ en is ook de plaatsnaam van de stad die we nu kennen als Petra.

Genesis 11: 13 En Arfachsad leefde, nadat hij, Selah gewonnen had, vierhonderd en drie jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Arfachsad. Zie Arpaksad in Genesis 10: 22.
Selah. Zie Genesis 10: 24 en Genesis 11: 12.

Genesis 11: 14 En Selah leefde dertig jaren, en hij gewon Heber.
Selah. Zie Genesis 10: 24 en Genesis 11: 12.
Heber. Zie Eber in Genesis 10: 21 & 24.

Genesis 11: 15 En Selah leefde, nadat hij Heber gewonnen had, vierhonderd en drie jaren, en hij gewon zonen en dochteren.
Selah. Zie Genesis 10: 24 en Genesis 11: 12.
Heber. Zie Eber in Genesis 10: 21 & 24.

Genesis 11: 16 En Heber leefde vier en dertig jaren, en gewon Peleg.
Heber. Zie Eber in Genesis 10: 21 & 24.
Peleg. Zie Genesis 10: 25. Hier komt nu voor het eerst zijn geslachtsregister.

Genesis 11: 17 En Heber leefde, nadat hij Peleg gewonnen had, vierhonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Heber. Zie Eber in Genesis 10: 21 & 24.
Peleg. Zie Genesis 10: 25.

Genesis 11: 18 En Peleg leefde dertig jaren, en hij gewon Rehu.
Peleg. Zie Genesis 10: 25.
Rehu. Betekenis: ‘Vriend’ of ‘vriendschap’.

Genesis 11: 19 En Peleg leefde, nadat hij Rehu gewonnen had, tweehonderd en negen jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Peleg. Zie Genesis 10: 25.
Rehu. Zie Genesis 11: 18..

Genesis 11: 20 En Rehu leefde twee en dertig jaren, en hij gewon Serug.
Rehu. Zie Genesis 11: 18..
Serug. Betekenis: ‘tak’ of ‘verweven’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: