U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 11: 29 En Abram en Nahor namen zich vrouwen; de naam van Abrams huisvrouw was Saraï, en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka, en vader van Jiska.
Abram. Zie Genesis 11: 26.
Nahor. Zie Genesis 11: 26.
Saraï. De eerste naam van Sara. Saraï betekent: ‘twistziek’.
Spreuken 21: 9 Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning.
Spreuken 21: 19 Het is beter te wonen in een woestijn dan met een twistzieke en gramstorige vrouw.
Spreuken 25: 24 Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning.
Spreuken 27: 15 Een gestadig druppelend lek op een dag van stortregen en een twistzieke vrouw zijn aan elkander gelijk.
Hoe het Abram verging in hun gemeenschappelijke tent staat niet vermeld.
Milka. Betekenis: ‘koningin’ of ‘heerseres’. Onduidelijke situatie. Het lijkt erop dat zij de dochter van zijn broer was of er moet verwezen worden naar een onbekende vader met dezelfde naam en betekenis.
Haran. Zie Genesis 11: 26.
Jiska. Betekenis: ‘hij zal uitzien’, hij kijkt’ of ‘hij heeft het overzicht’. Dit is de zus van Milka en ook een dochter van Haran.

Genesis 11: 30 En Sarai was onvruchtbaar; zij had geen kind.
Saraï. Zie Genesis 11: 29.

Genesis 11: 31 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeën, om te gaan naar het land Kanaän; en zij kwamen tot Haran, en woonden aldaar.
Terah. Zie Genesis 11: 24.
Abram. Zie Genesis 11: 26.
Nam Abram en. Sommigen nemen aan dat het initiatief om weg te trekken uit Ur der Chaldeeën van Terach en Abram uitging. De ouderen en sterkeren nemen de jongeren en zwakkeren met zich mee. De tekst lijkt zelf meer het initiatief bij Terach alleen te leggen. In Genesis 15: 7 wordt duidelijk gesteld dat Yahweh zelf Abram geroepen heeft om uit Ur weg te trekken naar het beloofde land. Het initiatief lag dus bij Yahweh. Hij riep Abram en hier wordt Terah, als oudste vermeld die dan zijn familie meeneemt. Terah was 200 jaar en Abram was 70 jaar. Het ging Yahweh niet in de eerste plaats om Terah. In Jozua 24: 3 wordt opnieuw alleen Abraham genoemd. Evenzo in Nehemia 9: 7; Handelingen 7: 2-4 en Hebreeën 11: 8. In de familie lag dus het geestelijk initiatief bij Abram. Hier worden de familieverhoudingen vermeld en dan ligt de nadruk op Terah.
Lot. Zie Genesis 11: 27.
Haran. Zie Genesis 11: 26.
Saraï. Zie Genesis 11: 29.
Zijn schoondochter. Het was ook zijn dochter bij een vrouw, die hier niet vermeld staat.
Genesis 20: 12 En bovendien is zij [Saraï] werkelijk mijn [Abram] zuster; zij is de dochter van mijn vader [Terah], maar niet de dochter van mijn moeder; en zij is mij tot vrouw geworden.
Ur. Zie Genesis 11: 28.
Chaldeën. Zie Genesis 11: 28.
Kanaän. Dat wordt later voor het volk Israël het beloofde land. De nakomelingen van Kanaän, de zoon van Cham, zijn daar het eerst gaan wonen als een hybride soort door vermenging met geestelijke machten. Zie Genesis 9: 18.
Haran. Dit is een plaatsnaam, die geen verband houdt met de naam van de broer van Abram (Genesis 11: 16) en ook een andere betekenis heeft. Betekenis: ‘verdord’, ‘verdroogd’ of ‘verschroeid’. Dit is een grensplaats van het Babylonische Rijk, die geweid was aan de verering van de Maangod.
Woonden aldaar. Totdat Terah stierf. Zie Genesis 11: 32.

Genesis 11: 32 En de dagen van Terah waren tweehonderd en vijf jaren, en Terah stierf te Haran.
Terah. Zie Genesis 11: 24.
Tweehonderd en vijf jaren. Terah was 70 jaar toen Abram geboren werd (Genesis 11: 26). Abram was 75 jaar toen hij uit Haran vertrok (Genesis 12: 4). Toen was Terah dus 145 jaar oud. Het tijdstip waarop Genesis 12 begin ligt feitelijk dus nog 60 jaar voor deze gebeurtenis. Het komt vaker voor dat eerst een bepaalde levensgeschiedenis afgesloten wordt (in dit geval die van Terah) voordat de nieuwe geschiedenis wordt weergegeven.
Stierf te. Komt overeen met Stefanus getuigenis in Handelingen 7: 4. Vandaar heeft Abraham het lichaam van Terah meegenomen naar het beloofde land.
Haran. Zie Genesis 11: 31.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: