U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 11: 21 En Rehu leefde, nadat hij Serug gewonnen had, tweehonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Rehu. Zie Genesis 11: 18..
Serug. Zie Genesis 11: 20.

Genesis 11: 22 En Serug leefde dertig jaren, en gewon Nahor.
Serug. Zie Genesis 11: 20.
Nahor. Betekenis: ‘hard ademend’, ‘snurkend’ of ‘snuivend’. De opa van Abram, niet te verwarren met een broer van Abram met dezelfde naam.

Genesis 11: 23 En Serug leefde, nadat hij Nahor gewonnen had, tweehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Serug. Zie Genesis 11: 20.
Nahor. Zie Genesis 11: 22.

Genesis 11: 24 En Nahor leefde negen en twintig jaren, en gewon Terah.
Nahor. Zie Genesis 11: 22.
Terah. Mogelijke betekenis: ‘steenbok’ of ‘reiziger’. De vader van Abraham.

Genesis 11: 25 En Nahor leefde, nadat hij Terah gewonnen had, honderd en negentien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Nahor. Zie Genesis 11: 22.
Terah. Zie Genesis 11: 24.

Genesis 11: 26 En Terah leefde zeventig jaren, en gewon Abram, Nahor en Haran.
Terah. Zie Genesis 11: 24.
Abram. Hij is één van de aartsvaders van het volk Israël, maar ook van de volken die uit Ismaël voortkomen. Betekenis van zijn naam: ‘Vader der hoogten’ of ‘verheven vader’. Zijn naam verwijst dus naar de hoogten die gebruikt werden om afgodsoffers te brengen. Ook Abram was weer de jongste zoon. Onze God van genade is een God die het minste zoekt om hem het meeste te geven. Hij was samen met zijn familie een afgodendienaar.
Jozua 24: 2 En Jozua zeide tot het gehele volk: Zo zegt de HERE, de God van Israel: aan de overzijde der Rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terach, de vader van Abraham en de vader van Nachor, en zij hebben andere goden gediend.
In Deuteronomium 26: 5 wordt zijn familie Syriërs genoemd, die op het punt staan verloren te gaan. Abrams geschiedenis is er één van onbegrensde genade.
Nahor. Een broer van Abram en dus niet te verwarren met zijn opa met dezelfde naam en dezelfde betekenis in Genesis 11: 22.
Haran. Dit is nog een broer van Abram en de vader van Lot. Daarmee dus een aartsvader van de Amonnieten en de Moabieten. Betekenis: ‘bergbewoner’.

Genesis 11: 27 En deze zijn de geboorten van Terah: Terah gewon Abram, Nahor en Haran; en Haran gewon Lot.
De geboorten. Opnieuw het Hebreeuws: toledoth’. Zie Genesis 10: 1 en 11: 10. Van de elf keer dat er in Genesis sprake is van ‘toledoth’, is Terah precies de middelste. De voorgaande vijf betroffen de geboorten van de mensheid in het algemeen. De volgende vijf betreffen de geboorten van het uitverkoren volk Israël. De vrouw van Yahweh. De geboorten van Terah staan er als een soort scheidslijn tussenin.
Hier wordt een belangrijke historische streep getrokken met deze woorden. Vandaar dat het ook vrijwel een herhaling is van het voorgaande vers. De plannen van God via het geslacht van Terah loopt uit op Israël, loopt uit op de Messias, loopt uit op het komende Koninkrijk van God. Vandaar ook dat in de Handelingen hele gezinnen door de doop toegevoegd worden aan dat Koninkrijk van God. Het is belangrijk te beseffen dat God in onze tijd niet bezig is aan Zijn Koninkrijk. De huishouding van het geheimenis staat daar geheel buiten.
Terah. Zie Genesis 11: 24.
Abram. Zie Genesis 11: 26.
Nahor. Zie Genesis 11: 26.
Haran. Zie Genesis 11: 26.
Lot. Vader van de Amonnieten en de Moabieten. Betekenis: ‘bedekking’ of ‘sluier’.

Genesis 11: 28 En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah, in het land zijner geboorte, in Ur der Chaldeën.
Haran. Zie Genesis 11: 26.
Voor het aangezicht van zijn vader. Dat geeft dus aan dat Haran tijdens het leven van zijn vader Terah stierf, zodat hij dat moest aanzien. Dit is de eerste vermelding van een sterven op deze manier in de Bijbel.
Terah. Zie Genesis 11: 24.
Ur. Het geboorteland van Haran, maar ook van Abram. Betekenis: ‘vuur’, ‘licht’ of ‘verlichting’. Kan ook ‘Uru’ zijn en dan betekent het simpel ‘de stad’. Ligt vlakbij de huidige stad Nasriya. Uit opgravingen blijkt dat het een zeer luxe stad was met rijke voorzieningen. Oorspronkelijk was Abram dus verreweg geen nomade. Nu is het een plek van oorlog en terreur. Bekijk HIER wat Wikipedia erover schrijft.
Chaldeën. Het gebied is naar zijn inwoners vernoemd, de nakomelingen van Kesed. Betekenis: ‘sterrenkijker’ of ‘astroloog’. In die omgeving groeide ook Abram op.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: