U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis heet in de Hebreeuwse Canon ‘Bereshith’,. wat betekent: ‘In Den Beginne’. Het heet ook het eerste boek van Mozes. Het woord ‘Genesis’ is Grieks voor ‘schepping’.
Dit eerste hoofdstuk vormt de intro op het boek Genesis, maar ook op de hele Bijbel.
Het eerste hoofdstuk van de Bijbel en het laatste hoofdstuk van de Bijbel komen overeen. Alles is zegen, licht, liefde en rust omdat alles uit en tot God is.
Begin’ is het onderwerp van dit boek. God is het begin van zowel de zichtbare als de onzichtbare zaken.

Genesis 1: 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De Bijbel tekent God als de Schepper van de hemelen en de aarde. Er wordt geen tijdstip vermeld. Het is dus een onbekende periode in het verleden.
Het woord ‘God’ is ‘Elohim’. Als Elohim is God de Schepper. Dit woord is meervoud.
Het werkwoord ‘schiep’ is enkelvoud.
De hemelen en de aarde. Beide in de grondtekst met het lidwoord, wat op de oorspronkelijke schepping duidt. Hoofdstuk 2: 1 zonder lidwoord, wat op de huidige hemelen en aarde wijst.
De hemelen in het Hebreeuws altijd in het meervoud.

Genesis 1: 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
Letterlijk staat er dat de aarde woest en leeg ‘werd’. Hoe dit plaatsvond staat nergens vermeld.
Gods vernieuwingswerk wordt ingeluid met de mededeling dat de Geest van God zweefde (Letterlijk: ‘broedde’) over de wateren.

Genesis 1: 3 En God zei: Er zij licht; en er was licht.
Er staat niet dat God het licht schiep. Die schepping vond plaats op dat onbekende tijdstip in vers 1. Hier roept Hij het door het Woord tevoorschijn.

Genesis 1: 4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
God zag dat het goed was. Die vermelding komt zeven maal voor bij deze vernieuwing van de schepping.

Genesis 1: 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
Avond en morgen staat voor een volle dag van 24 uur. Ook de uitdrukking ‘de eerste dag’ geeft ditzelfde principe weer.

Genesis 1: 6 En God zei: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit maakt scheiding tussen wateren en wateren.
Ook hier staat niet dat God het uitspansel schiep. Zie vers 3.
Het uitspansel is letterlijk iets wat uitgespannen in.

Genesis 1: 7 En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo.
Hier wordt het werkwoord ‘maken’ gebruikt in tegenstelling tot ‘scheppen’ in vers 1. Dit is de eerste van de zeven keer dat dit woord gebruikt wordt hier.

Genesis 1: 9 En God zei: Dat de wateren onder de hemel op een plaats samenvloeien en het droge te voorschijn komt; en het was alzo.
Opnieuw hetzelfde als in vers 3.

Genesis 1: 11 En God zei: Dat de aarde jong groen voortbrengt, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo.
Opnieuw hetzelfde als in vers 3.
Naar hun aard is de eerste van de tien keer dat dit hier vermeld wordt. Dit beginsel is niet in overeenstemming te brengen met evolutie.
Welke zaad bevatten. Dit geeft aan dat de bomen er eerst waren en daarna het fruit.

Genesis 1: 14 En God zei: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren;
Opnieuw hetzelfde als in vers 3

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studies Machtelt:
Genesis Intro
Verwoesting & Herstel
God Brengt Orde
Heerlijk Rusten
Studies Hein - Ufo's:
Zijn Aliëns De Bijbelse 'Elohim'? (1)
Zijn Aliëns De Bijbelse 'Elohim'? (2)
Zijn Aliëns De Bijbelse 'elohim' (3)
Bijbelstudies Video:
Evolutie, Feit Of Fictie