U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 10: 23 En de zonen van Aram waren: Us, Chul, Geter en Mas.
Aram. Zie Genesis 10: 22.
Us. Mogelijke betekenissen: ‘raadgever’ of ‘zacht en vruchtbaar land’. Nog twee andere personen en het land waar Job woonde worden in de Bijbel zo genoemd.
Chul. Betekenis: ‘pijn’.
Geter. Mogelijke betekenis: ‘vrees’ of ‘angst’.
Mas. Mogelijke betekenis: ‘uitgetrokken’ of ‘uitgetogen’.

Genesis 10: 24 En Arpaksad verwekte Selach, en Selach verwekte Eber.
Arpaksad. Zie Genesis 10: 22.
Selach. Betekenis: ‘gewapend’.
Eber. Zie Genesis 10: 21.

Genesis 10: 25 En aan Eber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld, en de naam van zijn broeder was Joktan.
Eber. Zie Genesis 10: 21.
Peleg. Betekenissen: ‘stroom’, ‘beek’ en ‘verdeling’. Het geslachtsregister van Peleg komt pas in Genesis 11: 17 – 27 aan de beurt.
Werd de aarde verdeeld. Letterlijk: ‘kwam verdeeldheid op aarde’. Het Hebreeuwse werkwoord is: ‘palag’, wat ‘klieven’ betekent. Dit slaat meeste kans op de spraakverwarring na de torenbouw van Babel.
Joktan. Betekenissen: ‘verkleind’, ‘verminderd’ en ‘hij zal klein blijven’.

Genesis 10: 26 En Joktan verwekte Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach,
Joktan. Zie Genesis 10: 25.
Almodad. Betekenis: ‘onmetelijk’.
Selef. Betekenis: ‘uittrekken’ van het zwaard.
Chasarmawet. Betekenissen: ‘omheining’ en ‘tuin van de dood’.
Jerach. Betekenis: ‘maand’.

Genesis 10: 27 Hadoram, Uzal, Dikla,
Hadoram. Betekenissen: ‘versieringen’ en ‘sieraden’. Nog twee andere personen met deze naam in de Bijbel.
Uzal. Mogelijke betekenissen: ‘vertrek’, ‘weggaan’ of ‘heen en weer gaande’.
Dikla. Betekenis: ‘palmboom’.

Genesis 10: 28 Obal, Abimael, Seba,
Obal. Betekenissen: ‘afgestroopt’ en ‘bladerloos’.
Abimael. Betekenis: ‘mijn vader is God’.
Seba. Zie Genesis 10: 7. Dit is de derde keer dat deze naam in het Nederlands in deze lijst voorkomt. De eerste twee keer waren in de geslachtslijn van Cham. De zoon van Kus was in het Hebreeuwse grondwoord een andere naam. De naam van deze zoon van Joktan hier in de geslachtslijn van Sem komt in het Hebreeuwse grondwoord overeen met de kleinzoon van Kus en de zoon van Rama. Mogelijke betekenis: ‘mensheid’.

Genesis 10: 29 Ofir, Chawila en Jobab; deze allen waren de zonen van Joktan.
Ofir. Betekenis: ‘as’ of ‘stof’. De naam wordt in de Bijbel ook nog gebruikt voor een vindplaats van goud.
Chawila. Zie Genesis 2: 11, waar de naam gebruikt wordt voor een deel van Eden. Zie Genesis 10: 7, waar een zoon van Kus en kleinzoon van Cham die naam krijgt. Mogelijk dacht Joktan ook terug aan dit gebied in Eden toen hij zijn zoon deze naam gaf. Mogelijke betekenis: ‘zandig land’ of ‘voortbrengende’.
Jobab. Betekenis: ‘schreeuwer’ of ‘huiler’. Nog vier andere personen in de Bijbel met die naam.
Joktan. Zie Genesis 10: 25.

Genesis 10: 30 En hun woonplaats strekte zich uit van Mesa in de richting van Sefar, het gebergte in het Oosten.
Mesa. Mogelijke betekenis: ‘sterkte’.
Sefar. Betekenissen: ‘telling’, ‘geschrift’ en ‘boek’.

Genesis 10: 31 Dit waren de zonen van Sem naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, naar hun volken.
Sem. Zie Genesis 5: 32.
Geslachten, talen, landen, volken. Zie Genesis 10: 5 & 20.

Genesis 10: 32 Dit zijn de geslachten der zonen van Noach naar hun afstammingen, in hun volken. En van dezen verdeelden zich de volken op de aarde na de vloed.
Noach. Zie Genesis 5: 29.
Verdeelden. Een ander Hebreeuws werkwoord als in Genesis 10: 25. ‘parad’. Het betekent: ‘uiteenrukken’ of ‘verscheuren’ als in een oordeel. De verdeling vond plaats na de torenval in Babel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: