U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

(De eerste twee minuten lopen parallel met deel 1.)

Namaak avonturier: ‘Sorry, ik ben momenteel iets aan het zoeken. Sorry dat ik je onderbrak.’
Brian: ‘Wat ben je aan het zoeken?’
Namaak avonturier: ‘Ik ben op zoek naar de verloren Ark. Heb je hier misschien iets dergelijks gezien?’
Brian: ‘Ik weet het niet. Hoe ziet het eruit als ik daarbinnen kijk?’
Namaak avonturier enigszins teleurgesteld: ‘Dit is jullie voorganger. Er in kijken! Heb je de film niet gezien? Je kan er niet binnenin kijken. Lees 1 Samuel 16: 19. Lees jij wel eens in je Bijbel?
Brian: ‘1 Samuel?’
Namaak avonturier: ‘1 Samuel 6: 19. Je kan er echt niet zomaar inkijken. Dan ben je er wel geweest.’

1e Filmfragment

Toespraak Brian Buriff:

De mens wil tegenwoordig het deksel van de Ark van het Verbond eraf halen. Men wil de genadetroon van de Ark van het Verbond verwijderen. Destijds opende men het en legde daarmee de stenen tafelen, de wet open en bloot. Het gevolg was dat men stierf.

Het volk had een directe kijk op de inhoud van de Ark, dat bedoeld was om verborgen te blijven voor de ogen van ons mensen. Ze staarden ernaar. Ze richten hun volle aandacht op die wet en mens stier daar in die tijd.

Vandaag de dag is het echt niet anders. Misschien dat je zegt dat je zelfs niet eens weet wat die Ark van het Verbond is. Kom op zeg, denk eens geestelijk. Heden ten dage tilt het volk opnieuw het deksel van genade weer van de kist. Men neemt de genade en dan vindt men een mooi plekje aan de zijkant om het neer te leggen.

Men legt de genade opzij voor iets anders en men sterft geestelijk.
(Tot zover de eerste twee minuten die parallel lopen met deel 1.)

Betekent dit dat er geen plek voor de wet is? Natuurlijk niet! Er is wel degelijk een plek voor de wet. God haalde de tien geboden niet uit de Ark van het Verbond. Ze lagen daarin.
De Heer Jezus zei:
Mattheus 5: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Jezus kwam de wet dus niet verwoesten. Integendeel, Hij kwam om de wet te vervullen. Genade is de vervulling van de wet. Je kan zelfs niet echt genade hebben zonder de wet. Het is de wet die de natuur genade doet herkennen.

Als ik niet zou weten wat goed en wat verkeerd is dan zou ik nooit kunnen herkennen wat genade is. Het verschaft me de basis om het moment te herkennen dat genade plaatsvindt.

Het is te vergelijken met de mensen die zeggen dat wetenschap aangeeft dat wonderen niet kunnen plaatsvinden. Nee! De wetenschap geen helemaal niet aan dat er geen wonderen kunnen bestaan. De wetenschap geeft alleen de voorspelbare wetmatigheden aan die je mag verwachten in een geordende wereld. Dat is het enige wat wetenschap doet. Dat is de taak van de wetenschap. Het geeft ons aan wat er natuurlijkerwijs plaatsvindt.

Nu we dus weten wat je natuurlijkerwijs mag verwachten, nu geeft de wetenschap ons dus aan wanneer het bovennatuurlijke plaatsvindt. Dat is dus als er iets gebeurt wat buiten de gebruikelijke natuurwetten omgaat.

Op dezelfde manier leert de wet ons dus te herkennen wanneer genade plaatsvindt. Genade heeft de wet nodig. Het probleem is dat wet geen genade nodig heeft. Genade kan niet bestaan zonder de wet. De wet kan echter wel degelijk bestaan zonder genade.

Dat is nou precies het gevaar van een wettisch leven leiden. Dan is de wet namelijk genadeloos, niet alleen naar anderen toe maar ook naar jezelf toe. Het gevolg is dat je eraan sterft.

2e Filmfragment

Vrede en leven openbaart zich waar Gods handelen in genade en barmhartigheid wordt herkend en aangenomen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende