U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
We overwinnen de macht van de inwonende zonde door onze gedachten op Jezus Christus te richten.

Willard Thiessen
Dat trekt ons hogerop. Het is, zoals je zei, dat we rekenen op de kracht van die andere wetmatigheid.

Steve McVey
Colosse 3: 1-2 Aangezien jullie met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Richt je aandacht op de hemelse dingen, niet op de zaken van de aarde. Waarom?
Colosse 3: 3 Want jij bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.

Je richt je aandacht op Christus, waardoor de inwonende zonde niet heerst. Bij verleidingen tot zonde erken je dat je dood voor de zonde bent. Ik ben dood voor de zonde. Die zonde heeft geen macht meer over mij. Ik heb geen relatie meer met die zonde omdat de zondenatuur in mij ter dood is gebracht.
Het eerste is dus dat we erkennen dat we gestorven zijn voor de zonde.
Romeinen 6: 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Willard Thiessen
Kijk, dat is interessant. Er is een tekst in Galaten die aangeeft dat we door het kruis dood zijn voor de wereld.
Galaten 6: 14 Het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik aan de wereld.
De wereld is dus dood voor mij, maar ik ben ook dood voor de wereld. Als we dat beseffen, dan is het mogelijk dat we daarboven uitkomen. De zuigende kracht op mij is dan namelijk verbroken. Met de zondenatuur is namelijk afgerekend op dat kruis.

Steve McVey
Het was ter dood gebracht!

Willard Thiessen
Inderdaad, het was gedood. Dan heeft die voortdurende neiging om te zondigen, wat aan het vlees vastzit, het gezag niet meer over me. Dat vlees wordt pas verlost als Christus komt als mijn Redder voor het lichaam. Als het lichaam verlost is, is het een verheerlijkt lichaam.
Het vlees heeft nu dus geen enkel gezag meer over mij, waar ik me bewust ben dat met de zondenatuur is afgerekend op het kruis.

Steve McVey
Inderdaad, ik geef vaak het voorbeeld van die gigantische olifanten in het circus.

Die enorme beesten zitten met een ketting vast aan een kleine pin in de grond. Wat moet dat nou voorstellen? Kan dat kleine pinnetje die enorme olifant op zijn plek houden? Nee.
Waarom blijft die olifant dan toch op zijn plek staan? Dat is heel simpel.

Toen die olifant nog een klein babyolifantje was hebben ze zijn poot ook in zo’n ketting geplaatst en vastgezet aan een pin die hij onmogelijk in beweging kon zetten. Hij worstelde en probeerde maar steeds opnieuw. Hij kon er geen beweging in krijgen. Op het laatst was die olifant zo geprogrammeerd dat wanneer zijn poot geketend was en hij voelde dat hij vaststond aan de pin hij niet meer worstelde. Hij deed zijn best niet meer.

Nu is hij een volwassen, gigant van een olifant die wel een hele vrachtwagen vol door de straat zou kunnen trekken. Wat er echter nodig is om hem vast te zetten is een ketting om zijn poot, waarmee hij aan een kleine pin in de grond wordt bevestigd.
De vraag is: Wat houdt die olifant op zijn plek?

Willard Thiessen
Dat is wat er gaande is in zijn hoofd.

Steve McVey
Inderdaad.
Romeinen 6: 11-12 Zo moet het ook voor jou vaststaan, dat jij wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in je sterfelijk lichaam, zodat je aan zijn begeerten zou gehoorzamen,
Het moet voor jou vaststaan, zegt Paulus. Dat betekent dat jij in je doen en laten er verder zo vanuit gaat dat je dood bent voor de zonde. Dan is de heerschappij van de zonde tot een eind gebracht.

Maar weet je? Veel christenen geloven een leugen. Ze denken dat ze hulpeloos vastzitten in hun zonde. Ze beseffen niet dat die zonde helemaal geen enkele macht heeft omdat zij dood zijn voor die zonde. Het is dus een leugen dat hen nog altijd zo aan die zonde verbindt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende