U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Uitverkiezing & Gummi Beertjes (Gelatine Snoepjes)

Hallo allemaal. Dit is het Vroege Gek Verslag. Ik ben Martin Zender.
Ik doe verslag als de vroege gek. 5:50 u. in de morgen. Geen probleem.

O ja, ik ga behoorlijk theologisch te keer tegen je.
Sorry, maar wij hebben geen theologische discussies in onze kerk.

Uitverkiezing. Wil je daar over spreken? Wat dacht je van uitverkiezing?
Wat is dat toch eigenlijk een uiterst eenvoudig onderwerp, nee echt!

Sommige mensen zijn uitverkoren om te geloven nog voordat ze zelfs geboren waren.
Ze waren door God voorbestemd om te geloven.

Voorbeschikt? Nog voordat ze geboren waren?
Daar moet je toch echt een Bijbelvers bijleveren, Zender!

Efeze 1: 3-4 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de neerwerping van de wereld,
Jouw vertaling heeft het waarschijnlijk over de grondlegging van de wereld. Dat doet er even niet toe.

Efeze 1: 4-5 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,
God heeft ons tevoren bestemd tot die zoonplaats. Dat is voorbestemming. Dat is altijd nog hetzelfde onderwerp als uitverkiezing.

Okay, nu echt voor het fijnere werk. Ik wil even wat dichter bij jullie komen om nu in de finesses te duiken. Ik zal jullie nu regelrecht vanuit mijn Bijbelgedeelten hier voorlezen.
Romeinen 8: 28-29 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd….
Voorbestemming. Uitverkiezing. Precies hetzelfde onderwerp.
Romeinen 8: 29 Die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon,

Nou, hier komt de nadere uitwerking van hoe dit nu praktisch werkt in je leven. Ik zal je er een praktisch voorbeeld van geven met wat snoepgoed hier op mijn toonbank. Okay? Daar kan je dus al naar uitkijken, maar eerst wil ik nog even wijzen op het volgende vers.
Romeinen 8: 30 Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen;
en die Hij
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
en die Hij
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Dit is een ontwikkeling in vier stappen.
Romeinen 8: 29 Die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd….
1. Het allereerste wat God doet is: Voorbestemming. Hou die gedachte vast voordat we naar het snoepgoed gaan.
Romeinen 8: 30 Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen;
2. Hij bestemt je dus eerst ergens toe. Dan zal Hij ergens in je leven jou roepen.
Romeinen 8: 30 Die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
3. Hij zal je dus de waarheid van rechtvaardiging onderwijzen, dat je rechtvaardig voor God staat.
Romeinen 8: 30 Die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
God bestemt dus iemand van tevoren. Hij roept die persoon vervolgens. Hij rechtvaardigt hem en dan als vierde verheerlijkt hij die persoon.

Ik ga deze theologische waarheid nu dus illustreren met snoepgoed. Daarvoor gebruik ik gummi beertjes (gelatine snoepjes) en rozijntjes. Ja, rozijntjes met een chocoladejasje.

Ik weet niet of je dit al eerder gezien hebt. Misschien heb je dit voorbeeld al een miljoen keer gezien, weet ik veel. Verdraag me dan, alsjeblieft. Ja? Bedankt.

Hier heb je alle mensen in de hele wereld. Okay?
(Martin zwaait met zijn hand over alle snoepjes.)
Hier heb je dus alle mensen, ook zij die nog geboren moeten worden, hè.
Daarmee wil ik niet zeggen dat wij al in de hemel bestaan voordat we geboren zijn. Zo zit het namelijk niet. Maar dit is zoals God het al ziet. God ziet van tevoren de hele mensheid. Hij had deze mensen al in gedachten, ook al is het nog vele vele duizenden jaren voordat ze ook werkelijk geboren worden.

God bestemt sommige mensen al van tevoren ergens toe. Hij kent sommige mensen al van tevoren, die zullen geloven in dit leven. In mijn voorbeeld zijn die rozijntjes met een chocolade jasje degenen die God van tevoren daartoe bestemd had. Die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren bestemd.
Dit is allemaal nog voordat er ook maar eentje geboren is, okay?

Je vraagt je wellicht af waarom ik die gummi beertjes niet tevoren bestem. Waarom ken ik die gummi beertjes niet van tevoren in plaats van die chocolade rozijntjes? Die gummi beertjes zijn toch veel leuker? Helemaal geel, zacht en lief. Gummi beertjes. Gummi beertjes.

Die rozijntjes met zo’n chocolade jasje zijn toch eigenlijk maar smerige lelijke bolletjes? Dat lijkt toch nog het meest op de drolletjes van konijntjes? Besef dan wel wat Paulus tegen de Corinthiërs zei.
1 Corinthe 1:27-28 Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,

God kiest dus het zwakke, het lelijke, het idiote. God kiest dus datgene wat niks voorstelt om hetgeen wel iets is te beschamen. Als jij dus uitverkoren bent, dan spijt het me. Dat is dan echt geen compliment voor jou. Het betekent simpel dat God jou genade bewijst. Het heeft absoluut niets te maken met jouw waardigheid. Het is normaliter gebruikelijk dat God het onwaardige uitkiest.

Wat is nou een beter voorbeeld van onwaardigheid dan zo rozijntje in chocolade verpakt. Dat betekent niet dat ik niet gek zou zijn op dit soort chocolade rozijntjes. In feite ben ik er dol op. Ik geef eigenlijk niks om die mooie gummi beertjes. Ik eet ze dan wel eens van tijd tot tijd als ik een slechte bui heb. Maar normaal gesproken geef ik eigenlijk niks om gummi beertjes.

Laat ik nou eens even die amandelen erbij pakken als illustratie van het geboortekanaal, de schoot. Amandelen lijken me daar uitermate geschikt voor. Ik zal je laten zien hoe al die verschillende mensen geboren gaan worden.

Okay, hier hebben we dus de hele mensheid.
(Martin gaat weer met zijn vingers over het hele snoepgoed heen.)
Deze, die chocolade rozijntjes zijn uitverkoren. Ze zijn voorbestemd. Zij zijn er van tevoren toe bestemd om nu te geloven.

Hier heb je dus de baarmoeder. Kijk, deze gozer gaat geboren worden en daar gaat die……
WHoeaa (Een smerige kreet). Oeps, o sorry.
Daar komt de volgende. Die gaat ook geboren worden in deze wereld. Nu zijn het pas echt mensen. Nu, weer eentje.
Sorry (Martin moet telkens de amandel, de baarmoeder, recht leggen.)

Hier komt een voorbestemde aan. Dit was er eentje die al een hele tijd van tevoren voorbestemd was. Helemaal hier (Martin schuift het rozijntje een eind terug van de amandel.)
Hij weet het zelf nog niet dat hij voorbestemd is. Daar komt die uit de baarmoeder. Au!

Als al die mensen in de wereld leven, dan zien ze er allemaal uit als mensen. Okay? Alleen God weet dat uiteindelijk deze rozijn met zijn chocolade jasje geroepen zal worden. Ze leven dus hun leven en leven en leven. Je weet wel.

Op een bepaalde dag wordt dit persoon door God geroepen. Deze twee mensen (gummi beren) volgen de Simpsons op TV. Ze maken zich niet echt druk. Deze vogel gaat doorlopend naar attractieparken. Hij rijdt graag in roller coasters.

Hier komt weer een persoontje de wereld in. Au! Hij houdt ervan om telkens video spelletjes te spelen. Maar deze persoon (rozijntje) voelt plotseling een roeping. Deze persoon krijgt plotseling….., ik weet echt niet wat voor dag het was, was het een donderdag of een vrijdag of iets dergelijks? Die persoon wordt ineens geroepen. Hij was namelijk voorbestemd daartoe. Deze rozijn met zijn chocolade jasje was van tevoren bestemd hiertoe. Hij moest dus ergens in zijn leven geroepen worden omdat hij daartoe voorbestemd was.

Het zit niet zo dat deze personen geroepen werden om dan van tevoren daartoe bestemd te worden. Dat is gewoon stom. Van tevoren. Snap je? Dat vindt er dus eerst plaats. Dus als jij voorbestemd bent zul je op een bepaald moment de roeping horen van Christus. De Gummi Beer hoort daar niets van. De Gummi Beer kan het in dit leven niet horen.

Die rozijntjes met hun chocolade jasjes zijn dus de uitverkorenen. Betekent dit nu dat de Gummi Beertjes voor alle eeuwigheid verdoemd zijn tot de hel? Nee! Maar dat wordt de mensen wel geleerd. De uitverkorenen zijn gered en de niet uitverkorenen zijn voor alle eeuwigheid verdoemd tot de hel. Zo zit het niet in elkaar.

Twee weken geleden heb ik jullie twee belangrijke Bijbelteksten meegegeven.
De eerste:
1 Corinthe 15: 21-22 Waar de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
De tweede:
1 Timotheus 2: 6 Christus heeft Zich gegeven tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd op de juiste tijd.

Die uitverkoren chocolade rozijntjes zijn dus geboren en ergens tijdens hun leven krijgen ze het door. God geeft hen geloof. Die andere mensen kijken naar de Simpsons en hebben geen idee van wat er aan de hand is.

Deze persoon komt tot rechtvaardiging. Hij is gerechtvaardigd in Christus. Dan wordt die persoon ook nog eens verheerlijkt voor al die andere mensen. Die chocolade rozijntjes zijn verheerlijkt voordat die Gummi Beertjes ook maar enig idee hebben.

De rozijntjes komen dus als eerste. Elke mens in zijn eigen rangorde. God is de Redder van alle mensen, maar ieder in zijn eigen rangorde. Zij ontvangen het nu al. Zijn die gummi beertjes nu verdoemd? Nee! Daar heb je geen enkele Bijbeltekst over.

1 Timotheus 2: 6 Christus heeft Zich gegeven tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd op de juiste tijd.
Ieder krijgt op zijn eigen tijd het getuigenis. Het is uitsluitend als we dit doorkrijgen dat we beseffen dat die voorbestemming geen verdoemenis inhoudt voor de rest van de mensheid.

Dat is nu juist het probleem dat veel mensen hebben met uitverkiezing of voorbestemming. Dat is toch niet eerlijk van God dat hij sommige mensen zou uitkiezen om in Hem te geloven? Alsof God de rest van de mensheid voor alle eeuwigheid naar de hel zou verdoemen.

Eeuwige foltering is een verkeerde leer. Het ware onderwijs is dat God inderdaad deze chocolade rozijntjes genade bewijst, ook al zijn ze zwart, dom en lelijk, door ze nu al meer te schenken dan die gummi beertjes. Maar die gummi beertjes komen er aan het slot ook bij.

Nu we uiteindelijk zien dat God ook een plan voor die gummi beertjes heeft kunnen we rusten en ontspannen. Ja, dat kunnen we nu! Ja echt, we kunnen rusten en ontspannen omdat we weten dat in Gods doel in de volheid van de tijd inhoudt dat die gummi beertjes dan ook zullen komen.

De valse leer van eeuwige foltering is dus hetgeen waardoor we gedwongen lijken om de meest eenvoudige uitspraken van de Bijbel niet te geloven.
Romeinen 8: 29-30 Die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon,
Die Hij
tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen;
en die Hij
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
en die Hij
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Uitverkiezing. Zo eenvoudig. Hij roept jou nu. De anderen zal Hij later roepen. God is de Redder van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Dat leert 1 Timotheus 4: 10.
Hij is de Redder van al het snoepgoed, maar in het bijzonder van die rozijntjes met chocolade jasjes.

In het bijzonder van die rozijntjes omdat zij een groot onderdeel zullen vormen in Gods komende programma. Zij komen daarom het eerst. Het is slechts een kwestie van tijd.

1. Jezus Christus was de eerste aan wie leven geschonken werd buiten de reikwijdte van de dood.
2. Wij die nu geroepen zijn, wij die dus voorbestemd waren, dus ergens tijdens het leven komen wij tot het besef dat God ons al voorbestemd had, wij zijn de eerstvolgende groep mensen die levend gemaakt zullen worden. Onsterfelijk.

Christus was de eerste. Wij zijn de tweede en de rest volgt later. Al die gummi beertjes komen dus later. Je kan dat zelf nalezen:
1 Corinthe 15: 21-28 Waar de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Lees dit hele hoofdstuk. Daar vind je drie groepen personen terug.
Je ziet Jezus Christus.
Daarna zie je de rozijntjes met hun chocolade jasjes.
Dan zie je aan het eind de gummi beertjes.

Ze komen allemaal langs, maar wel allemaal in hun eigen rangorde. Ik ben blij dat jullie me kwamen opzoeken in de keuken vanmorgen. Ik hoop dat je nooit meer op dezelfde manier naar de gummi beertjes zal kijken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende