U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Geloof In Christus t/o Geloof In Geloof

Goedemorgen dames & heren.
Dit is Martin Zender. Jullie zijn er vroeg bij op dit Vroege Gek Verslag.
Het eerste waar ik het met jullie vanmorgen over wil hebben:
Mijn nieuwe New York beker die ik uit L.A. heb meegenomen.

In het christendom wordt ons verteld dat Jezus Christus onze Redder is.
Zo is het toch? Men vertelt ons dat Jezus Christus ons gered heeft.
Daarna vertellen ze ons echter dat we, om echt gered te worden, wij in Jezus Christus moeten geloven.

Ik heb jullie net twee totaal verschillende tegengestelde zaken verteld.
Ik vertelde jullie dat Jezus Christus jullie Redder is en ik vertelde jullie ook dat jullie in Jezus Christus moeten geloven om gered te worden.

1. Jezus is je Redder.
2. Jij moet in Jezus geloven om gered te worden.
Deze twee zaken zijn niet hetzelfde.

Laten we beginnen met een analyse van de eerste stelling: Jezus Christus is je Redder.
Dit is een nauwkeurige beschrijving van wat er op het kruis heeft plaatsgevonden! Het presenteert zichzelf namelijk als een werk dat reeds volbracht is. Christus deed dit! Christus heeft dit tot stand gebracht! Je bent gered.
Dit is ook de manier waarop het blijde nieuws in de eerste plaats aan de mensen wordt voorgesteld.

Maar hoe zit het nu met die uitnodiging die je op al die evangelisatiebijeenkomsten hoort? Jij moet komen en je geloof belijden in Jezus Christus. Wat doet dit nu met dat eerste punt, dat het werk van Christus op het kruis als een volbracht, beëindigd werk tekent?

Het is ronduit een ontkenning daarvan! Men zegt daarmee dat jij Christus moet erkennen, dat jij Hem moet aannemen om gered te worden. Het houdt in dat alles wat Jezus Christus ook gedaan mag hebben, dat dit alles toch nog niet voldoende, niet goed genoeg was. Ondanks alles hangt het nog allemaal af van jouw beslissing om te geloven. Is dit nou wat jij gelooft?

De christelijk belijdenis dat het kruis een volbracht werk is is een volkomen witwaspraktijk. Zodra je namelijk denkt dat het een volkomen werk van God is krijg je te horen wat jij zou moeten doen om gered te worden.

Als de mensen die tegenwoordig op deze manier het blijde nieuws van het evangelie verkondigen geen volkomen huichelaars zijn, oftewel als ze consequent zouden zijn, dan zouden ze zeggen dat Jezus Christus niet je Redder is.
(Martin kijkt een tijdlang vragen in de camera.)

Ondanks alles wat Hij deed, ondanks dat Hij stierf voor de zonden van de wereld, ondanks dat Hij genageld werd aan het kruis ben je toch nog een zondaar die gedoemd is om naar de hel te gaan. Het kruis was niet genoeg.

De christelijke voorstelling van Christus werk op het kruis als een volbracht werk blijkt puur bedrog te zijn als de volgende uitspraak is: ‘Bekeer je of brandt voor eeuwig’.
Het vaststaand christelijk onderwijs, waarbij men dit onderwerp volkomen van zijn inhoud heeft beroofd, heeft van Christus een potentieel Redder gemaakt.

De christelijke godsdienst zou haar boodschap eigenlijk consequent op de volgende manier moeten presenteren: ‘Jezus Christus heeft jullie niet gered!’ Het kruis was daar namelijk niet voldoende voor.

Het is een potentiële Redder die de fundering heeft gelegd. Jezus Christus is dan niet langer de Redder, maar de fundamentlegger. Hij heeft dan de redding mogelijk gemaakt. Dit maakt van het kruis slecht één van de stappen op de weg naar de redding. En het is dan nog niet eens de allerbelangrijkste stap. Nee! De allerbelangrijkste stap vormt dan namelijk jouw beslissing.

Welke plaats heeft geloof in deze gedachtegang? Geloof is een geschenk dat God ons gegeven heeft om ons bekend te maken met iets dat allang voor ons tot stand gebracht is. Een Redder zal redden. Een potentiële redder redt niemand.

Als de redding dan toch potentieel is, wat is dan hetgeen dat het echt maakt? Het kruis? Nee! Het enige dat het echt maakt is jouw beslissing. Als jouw geloof vereist is om gered te worden, als het kruis niet afdoend is en jouw geloof daartoe vereist is, dan is je geloof een werk geworden.

Hoe kan je beweren dat jouw geloof vereist is om gered te worden en dat je het toch geen redding door werken noemt? Ik weet hoe je dat kan. Je kan een huichelaar zijn!

Wat mij redt is dat ik de bekwaamheid bezit om genoeg wiskracht op te roepen. Dat is wat me redt.
(Op het scherm staat met grote letters: FOUT!)

Aan de ene kant heb je het kruis. Aan de andere kant mijn beslissing.
Welke van die twee deed nu eigenlijk de klus?
Het kruis? Nee!
De allerbelangrijkste stap zal binnen die gedachte jouw beslissing zijn.

Wat is nu de echte rol van het geloof?
Geloof is een geschenk dat ons door God is geschonken om iets te leren begrijpen.
Door het geloof geloven we iets dat allang heeft plaats gevonden.
Dat inzicht verandert alles.

Mensen vragen me nogal eens: ‘Martin, wanneer ben jij gered?’
Ik ben 2000 jaar geleden gered.
‘Je leefde toen nog niet eens! Hoe heb je toen die beslissing kunnen nemen?’
Dat heb ik toen ook niet gedaan. Ik ben door genade gered.

Het verliep wel via geloof. Het is het geloof dat God mij vele, vele, vele jaren later pas gegeven heeft om mij vertrouwt te maken met het werk dat Christus allang voor mij tot stand heeft gebracht.
Efeze 2: 8-9 Door genade zijn jullie gered, door het geloof, en dat niet uit jezelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand zal roemen.

2 Corinthe 5: 15 Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven.
De gehele mensheid is 2000 jaar geleden door Christus op het kruis gered.
1 Timotheus 4: 10 De levende God, die een Redder is van alle mensen,
Wanneer aan jou het geloof geschonken wordt ontvang je het besef van de waarheid.

(vanaf hier is er telkens een soort afwisseling van twee Martins, die zelf hier eigen betoog houden. Ik verdeel het vanaf hier in de zwart/wit Martin en de kleur Martin.)

Zwart/Wit Martin
Vergeet die vogel maar eventjes. Heb ik je al verteld over dit artikeltje dat ik jaren geleden heb uitgeknipt uit de ‘Herald Deposit’? Het artikel heet ‘Extreem Belang’.

Kleur Martin
Wat ik vanmorgen doe is dat ik het paard weer op de plek zet waar die thuishoort, namelijk voor de wagen. Wat komt het eerst? Redding of geloof? Grote vraag! Dat is de grote vraag!

Zwart/Wit Martin
Ik wil even dat je naar deze hypothese luistert. Ze begonnen in dit artikel heel eerlijk te vertellen over wat ze geloven om het daarna helemaal te gaan witwassen. Daarna sloten ze weer af met eerlijk te zijn in hun volkomen verkeerde voorstelling van het evangelie. Moe je hier eens naar luisteren.

Kleur Martin
De redding komt op de eerste plaats. Het werk op het kruis was kompleet. Mijn geloof is als een wagonnetje. Het kruis is de locomotief en mijn geloof hangt daar slechts aan vast en volgt daardoor. Het gelooft iets wat allang volbracht was. Anders is geloof gewoon een werk waardoor je gered wordt.

Zwart/Wit Martin
(voorlezend) Ik sta vandaag voor veel beslissingen. Sommige daarvan zijn zelfs levensveranderend. Maar er is één extreem belangrijke beslissing die zal bepalen waar ik de eeuwigheid zal doorbrengen. Die beslissing heeft te maken met mijn reactie op de volgende vraag: ‘Wat ben ik van plan te gaan doen met Jezus?’
Let op: Wat ik dus ga doen met Jezus, dat is een extreem belangrijke beslissing!

Kleur Martin
Je kan het zoveel als je maar wilt witwassen. Je kan het voorstellen als: ‘O Jezus is echt helemaal mijn Redder!’ of ‘Jezus heeft het alles volbracht’, en meer. Witwassen.

Zwart/Wit Martin
Het is een extreem belangrijke beslissing die zal bepalen waar jij de eeuwigheid zal doorbrengen. Het ligt helemaal aan jou waar jij de eeuwigheid zal doorbrengen. Dat is hoe ze dit allemaal samenbrengen, maar dan komt er nu gelijk die hele christelijke witwaspraktijk achteraan.

Kleur Martin
Hij heeft het dus niet allemaal gedaan als het toch nog van jou afhangt.

Zwart/Wit Martin
(voorlezend) Jezus heeft de prijs in onze plaats betaald. Hij betaalde de prijs. Het is voldaan! God is een medevoelende Rechter die voor een voldoende Plaatsvervanger heeft gezorgd. Hij betaalde voor jouw schuld. ‘Voldoende?’ Mensen, weten jullie wat dit woord betekent? Ik heb toch erg sterk de gedachte dat het betekent dat het alles in orde maakt.

Kleur Martin
Ik heb nogal een stevige vraag voor jullie. Geloven jullie in Jezus Christus? Of geloven jullie in je geloof in Jezus Christus?

Zwart/Wit Martin
Hoe zit het nou? Is het mijn beslissing die mijn eeuwige bestemming bepaald of is het kruis van Christus voldoende? Het kan niet allebei waar zijn.

Kleur Martin
Is jouw geloof de locomotief in je leven of is het slechts een wagonnetje achter de locomotief van het volkomen werk van Jezus Christus? Wat kwam het eerst, de redding of het geloof?

Zwart/Wit Martin
Nou kijk, deze mensen beginnen dus met een eerlijke uiteenzetting van wat zij geloven, wat echt aanstootgevend beroerd is. Okay? In elk geval zijn ze eerlijk. ‘Jouw beslissing! Het is jouw beslissing dat bepaalt waar je de eeuwigheid door zal brengen!’ Daarna wassen ze het prachtig wit: ‘Jezus betaalde de prijs. Zijn offer was voldoende.’

Kleur Martin
Pure onzin!

Zwart/Wit Martin
‘Zijn offer was voldoende.’

Kleur Martin
Boven alles staat het feit dat de redding eerst kwam. Het kruis van Christus is voldoende! Dat is geen witwasserij! Dat is de waarheid! Als jij er naar Gods oordeel aan toe bent, dan geeft Hij je het geloof.
(tekst op het scherm) Romeinen 12: 3 De maat van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Hij geeft het nu aan jou en ook aan anderen. Weer anderen geeft Hij het later.
1 Corinthe 15: 21-22 Zoals de dood er is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door én mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.
Heb jij vandaag al geloof ontvangen? Bedank God daar maar voor.

Ik wil niet dat jij tot de slotsom komt dat je in Christus gelooft, terwijl je eigenlijk gelooft in je geloof.

Zwart/Wit Martin
We zitten weer helemaal terug in het refrein, hier aan het eind. (voorlezend) Onthoud dat over duizenden jaren jouw eeuwige woning nog altijd bepaald zal zijn UITSLUITEND door deze uitermate belangrijke beslissing van jou!

(op het scherm) Daar gaat het laatste restje invloed van het kruis!

UITSLUITEND! Dit is hier op het eind een overduidelijke weergave van de christelijke leer van redding door wilskracht. Ze noemen het natuurlijk niet redding door wilskracht. Ze noemen het redding door Jezus Christus.

Het is de vrije wil. Het is het zelf. Redding door wilskracht. Jij bent degene die jouw eeuwige bestemming bepaalt. Wat is hier nou zo slecht aan? Alleen maar dit: Het haalt het kruis volledig weg. Het verwijdert de genoegzaamheid van Christus. Christus heeft het alleen maar mogelijk gemaakt dat jij jezelf redt.

Kleur Martin
Bedankt dat jullie vanmorgen weer bij me wilden zijn. Ik kijk er naar uit dat ik jullie hier weer in mijn keuken zal ontvangen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende