U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Ik Weet Wat De Poel Des Vuurs Is

Goede Morgen. Dit is Martin Zender. Kom eens wat dichterbij. Nee, ik meen het serieus, ik wil dat je wat dichterbij komt. Ik heb je wat belangrijks te vertellen. Kom nog wat dichterbij. Ik weet wat de poel des vuurs is!

Zei ik nou net dat ik wist wat de poel des vuurs is?

Babystemmetje
Nee! Ja! Zeker, ja meneer!

Martin Zender
Hmm! Ja.
Openbaring 20: 14 Dit is de tweede dood: de poel des vuurs.

De poel des vuurs is dus de tweede dood.

Onheilspellende Stem
Ja, maar weet jij ook wat de tweede dood is?

Martin Zender
Ja.

Onheilspellende Stem
Wat is dat dan?

Martin Zender
Ik kan je wel honderden dollars rekenen voor wat ik jullie nu ga vertellen. Ik ga nu namelijk voor jullie het geheim van de dood blootleggen.

Slot open.
Dood is de afwezigheid van leven. Maak die verbinding nu eens!
God wist namelijk allang dat wij op een dag echt uitermate stom zouden worden. Daarom wil ik dat je die verbinding nu eens legt!
Hij wist dat de maatschappij eens helemaal verstomd zou raken.

We zouden zo verstomd raken dat we daadwerkelijk vergaten wat dood zijn nou feitelijk inhoudt.
Openbaring 20: 5 De overige doden werden niet weer levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.

God gebruikt hier in deze tekst met opzet een overdaad aan woorden. Hij weet namelijk…. Weet je wel (onze stompzinnigheid). De doden leven niet. Dus werden die doden ook niet levend. Zoals ik al zei: ‘Dood is afwezigheid van leven’.
Dus: Dood zijn betekent niet levend zijn! Maak die verbinding nu eens! Ik wil dat je dit echt doorkrijgt!

Je zult waarschijnlijk zeer geestelijke mensen wel eens hebben horen zeggen dat het hele boek Openbaring een allegorie is. Daarmee bedoelen ze dat het alleen maar beelden zijn en dat niets echt datgene betekent wat er staat.

Bijvoorbeeld: Als God het over een koffiekop heeft, dan bedoelt Hij feitelijk een kwartje. Dagen betekenen jaren en jaren betekenen nou juist weer jaren. God spreekt dan wel over augurken, maar wat Hij echt bedoelt is spaghettisaus.

Je zult toch nooit zo geestelijk worden als ik, dus probeer het ook maar niet. Ik ben het echt zo zat om met jullie, die alles zo letterlijk nemen, om te gaan!

Onheilspellende Stem
Wat bedoelt God als Hij het over Babylon heeft?

Martin Zender
Hij bedoelt daar de katholieken mee!

Onheilspellende Stem
Wat bedoelt God dan als Hij het over de 144.000 heeft?

Martin Zender
Dan bedoelt Hij 141.000 natuurlijk!

Onheilspellende Stem
Het Nieuwe Jeruzalem?

Martin Zender
Dat is een afgelegen opslagloods in New Yersey

Wow! Wat ben jij geestelijk zeg! Heilige……

Het is allemaal mystiek. Mystiek! Hmmm. Ja.

Hier heb je pas echt onderwijs.
Openbaring 20: 11 Ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was,
Openbaring 20: 12 Ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon,
Openbaring 20: 15 Wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
Wat is de poel des vuurs?

Babystemmetje
Weet ik veel?!

Martin Zender
Dat is de tweede dood! Wat is dood dan?

Babystemmetje
Weet ik echt niet!

Martin Zender
Hebben we dit niet al een keertje doorgenomen? Het is het afwezig zijn van leven. Zij die niet in dat boek des levens gevonden worden, sterven. De poel des vuurs is letterlijk! Het dood hen direct.

Onheilspellende Stem
Doet dat pijn?

Martin Zender
Nee, dat gaat heel snel. In de dood bestaat er geen pijn en geen verdriet. Ook geen bewustzijn van tijd. De doden weten in feite helemaal niks. En hier heb je het vers dat het ronduit bewijst.
Prediker 9: 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets;

Er worden uitsluitend drie wezend gefolterd in de poel des vuurs. Heel handig worden die wezens met name genoemd.
Openbaring 20: 10 De duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn,
Deze drie zijn bovennatuurlijke wezens. Alleen bovennatuurlijke wezens kunnen gefolterd worden in een poel des vuurs, dat feitelijk de dood is.

Openbaring 20: 14 De dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.
Deze poel des vuurs wordt hier pas in vers 14 voor het eerst de tweede dood genoemd omdat hier, op dit tijdstip, mensen in die poel des vuurs geworpen worden.

Die mensen zullen zich dus zelfs niet eens realiseren dat ze gestorven zijn. Het enige waar deze mensen zich uiteindelijk weer van bewust zullen zijn is dat de dood onttroond zal zijn.
1 Corinthe 15: 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,

Dit is het doel waar God naar toewerkt. De dood zal uiteindelijk onttroond worden. Er zal dus een moment in het universum aanbreken dat er niets anders meer over zal zijn dan leven. Dat is allemaal te danken aan het sterven van Christus aan het kruis.

1 Corinthe 15: 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Uiteindelijk zal God alles in allen worden. Zie je daar die tekst (Martin probeert het in zijn eigen Bijbel aan te wijzen).

Voor de mensen die in die poel des vuurs geworpen zijn komt het over alsof ze direct levend gemaakt zijn in de tegenwoordigheid van Christus. Nee! in de dood is er namelijk absoluut geen enkele gewaarwording. De tijd is daar verdwenen.

Ze vallen: ‘Ik val in de poel des vuurs’.
Direct daarop: ‘Hé, ik ben levend met Christus!’
Voor hen gebeurt dit als op hetzelfde moment. Dat zeg ik je.
Ja, maar jij bent toch zo’n 10.000 jaar dood geweest?’
‘Het voelde niet als 10.000 jaar!’
Dat komt nou omdat de doden helemaal niks weten.

Babystemmetje
Ja, dat beweer jij!

Prediker 9: 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets;
Ik weet het, ja, ik weet het. Maak je niet ongerust. Ik ben logisch van beroep.

Dit was Martin Zender met het Vroege Vogel Verslag. Zaterdag lig ik alweer in je inbox met mijn nieuwsbrief. Als ik het over je inbox heb, dan bedoel ik natuurlijk je uitbox. Ik had het over zaterdag, maar dat is natuurlijk dinsdag. Ga naar mijn website en teken je in.

Je zult nooit zo geestelijk kunnen worden als ik, dus probeer het ook maar niet.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende