U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Zal Het Merkteken Van Het Beest Een Kruis Zijn?

De zon is prachtig! Het brengt het leven in de wereld.
Licht is prachtig! Het tegenovergestelde van licht is duisternis.
Mattheus 4:16 Het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.

Licht is prachtig en het brengt het leven in de wereld! Dat is dan ook de reden waarom satan tegenwoordig zich voordoet als een boodschapper van het licht.
2 Corinthe 11: 13-14 Zulke lieden zijn schijn–apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel [boodschapper] van het licht.

Nu we weten dat satan zich voordoet als een boodschapper van het licht, waarom denken we dan dat het merkteken van het beest iets zou zijn dat niet zou overkomen als iets echt prachtigs? Iets wat de schijn wekt dat het leven geeft?
Openbaring 13: 16-18 Het [beest uit de aarde] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, die gaat maar eens het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De Engelse Concordante vertaling geeft in plaats van het woord ‘Merkteken’ hier het woord ‘Emblem’, wat in ons Nederlands het best weergegeven kan worden met ‘Symbolische Voorstelling’.

(Mijn [Hein} Commentaar: Het Griekse woord ‘charagma’, dat telkens in Openbaring gebruikt wordt voor merkteken betekent letterlijk: ‘iets dat uitgesneden is’, oftewel een ‘beeldhouwwerk’. Dit Griekse woord is direct afgeleid van het zelfstandig naamwoord ‘charax’, dat ‘paal’ of ‘staak’ betekent. Dit is heel opvallend omdat ook het zogenaamde ‘kruis’ van Christus een rechtopstaande paal of staak was.
Zonder enige grond in het Griekse woord zelf wordt telkens het Griekse woord ‘stauros’ in het Nederlands weergegeven als ‘kruis’. De reden dat deze woorden taaltechnisch verwant lijken komt omdat bij het ‘merkteken’ de herkomst van het Griekse woord ligt in het voorwerp, waarop het wijst: de paal of de staak, terwijl bij het ‘kruis’, de herkomst van het Griekse woord wijst op de handeling die het ondergaat. De paal (stauros) wordt namelijk rechtop gezet (histemi).
Deze verwantschappen van de woorden wilde ik even neerleggen omdat dit het betoog van Martin nog verder onderbouwt.)

Dit Engelse woord ‘Emblem’ komt van het Griekse woord ‘Charagma’, wat letterlijk ‘uitsnij-effect’ betekent. Hier wordt schoonheid mee uitgedrukt. In Handelingen treft Paulus de filosofen uit Athene aan en hij spreekt hen als volgt aan:
Handelingen 17:29 Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht.

Iets wat hier door menselijke kunstvaardigheid gesneden is wordt hier dan met datzelfde Griekse woord ‘charagma’ weergegeven. In de Concordante vertaling krijgt dat de vertaling ‘Emblem’ en in onze Nederlandse vertalingen krijgt dit in Openbaring plotseling de vertaling ‘Merkteken’.

Wat dus als het merkteken van het beest bekend staat blijkt vanuit Handelingen 17 ineens een kunstvaardig houtsnijwerk te zijn. We nemen zomaar zonder grond aan dat het getal 666, het getal van het beest, het kenteken zou zijn dat de mensen ontvangen. Maar wie wil nou het getal 666 op zijn lichaam getatoeëerd krijgen? Dat is toch een veel te opvallend kwaad? Iedereen weet dat 666 een afgrijselijk slecht getal is.

Lees het nog eens, maar nu nog wat nauwkeuriger:
Openbaring 13: 16-18 Het [beest uit de aarde] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, die gaat maar eens het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Wat wordt hier voorgesteld? Je zult het merkteken moeten nemen, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Je hoeft dus maar één van die drie zaken te kiezen. Dan kan je er dus wel zeker van zijn dat je niet voor dat getal zal kiezen. Dat merkteken, zo’n kunstig bewerkt snijwerk, dat is dan veel aannemelijker. Dat merkteken is dus een aantrekkelijk kunstwerkje. Het zal een snijwerk zijn waar de hele menselijke emotie in wordt gelegd.

Het volk, en met name de christenen, zullen dat kunstwerk echt grandioos vinden. Het doet zich namelijk voor als een boodschapper van het licht. De misleiding die over deze wereld gaat komen is zo misleidend, zo glad, dat het christendom in zijn geheel erin tuint. Het beest zal zeer beslist niet op een beest lijken! Van binnen is het vanzelfsprekend het meest gruwelijke beest dat maar mogelijk is, van buiten zal het echter als de meest rechtschapen persoon overkomen, dat overal weer licht in de duisternis zal brengen.

Satan is een boodschapper van het licht. Ik geloof dat het merkteken van het beest dan ook een crucifix zal zijn. Een kruis. Een kunstvaardig gesneden embleem. Een prachtige uitdrukking van menselijk gevoel. En natuurlijk is het één groot bedrog. Ten eerste was onze Heer als niet op een kruis genageld! Hij was gekruisigd op een paal of een staak. Een opgerichte staak! Dat is simpel een historisch feit.

Dit betekent dat het kruis een plaats krijgt los van dit historisch feit. Het wordt daarmee een embleem van een godsdienst. Het staat niet meer voor de waarheid. Het is inmiddels al een embleem van de christelijke godsdienst geworden. Een wereldwijde godsdienst. Een wereldwijde misleiding aangevoerd door satan in de vermomming van godsdienst.

Het kruis van het christendom is besmet. Het is al volkomen mis. Het is alleen nog een embleem. Het is een pronkjuweel, een statussymbool. Het is een teken dat je bij de club behoort. Evenzogoed is het christendom er volledig emotioneel verliefd op. Liefde maakt blind en zo verblind zijn ze inmiddels.

Wat voor embleem zou satan nog beter kunnen gebruiken? Een tatoeage van het kruis op je hand. De hele wereld, en in het bijzonder de christelijke wereld, zal er zeker voor in de rij staan. Jij niet! Want jij bent bekend met deze dingen!

Dit was Martin Zender. Geloof in Christus! Niet in het christendom!

(Mijn [Hein] Commentaar: De populaire gedachte dat het merkteken een ingeplante chip zou zijn, waardoor men van alles over de persoon zou kunnen aflezen, blijkt met dit Griekse grondwoord niets meer en niets minder dan een grappige menselijke fantasie te zijn. Bij zo’n chip gaat het erom dat er iets ongezien aangebracht wordt. Bij dit woord ‘Embleem’ draait het er juist om dat men vol trots dit kunstwerk kan tonen.
Kenmerk van het Merkteken is dat het op de huid wordt aangebracht. Kenmerk van een chip is dat het onder de huid wordt aangebracht.)

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende