U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Niet Iedereen Hoort Over Jezus Voor Het Sterven

Het christendom leert ons dat iedereen een gelijke kans krijgt om in Jezus te geloven.

Aan De Telefoon:
Hallo? O, laat me dit eventjes duidelijk krijgen. Je bent dus een inboorling, die in de oerwouden leeft? Je woont zo’n 15 km af van de Niaboravlakte in een eucalyptusboom? Heb ik dat goed begrepen?

Okay, dus jij hebt nog nooit over Jezus Christus gehoord? Heb je dan geen computer? Hoe kan je dan met mij spreken via een mobieltje?

Waarom zegt het christendom dat iedereen gelijke kansen heeft om in Jezus te geloven? Dat komt omdat ze de redding liever zien als een mogelijkheid van keuze voor de mens dan dat ze het als een daad van God en Christus zelf zien. Hoe komen ze daar nou bij? Dat komt omdat ze in de dwaalleer van altijddurende foltering geloven. Ze maken de mens verantwoordelijk omdat die zo stom is om …………

Aan De Telefoon:
Ik spreek jou nu heel direct aan, jij inboorling die in de oerwouden leeft!

……….. die zo stom is om Christus af te wijzen. Maar als je wilt dat iemand Christus inderdaad afwijst, moet zo’n iemand wel eerst over Christus gehoord hebben! Mensen, het is voor simpele lieden als jij en ik toch wel overduidelijk dat niet iedereen over Christus gehoord heeft? Er zijn daarom miljoenen, misschien wel miljarden mensen in deze wereld die Jezus niet eens kunnen afwijzen!

Wat moet je denken van al die mensen die voor Jezus geleefd hebben? Mensen die voor Jezus geleefd hebben, maken toch geen hel van een kans?

Dit laatste meende ik natuurlijk helemaal niet. Maar het was toch eigenlijk best wel goed, vind je ook niet? Ja, was best wel aardig. Ik meende het natuurlijk helemaal niet. Ik had het zelfs niet eens gepland om dat te gaan zeggen. Het was grappig. Een soort woordgrapje. Een goeie mop. Een hel van een mop!

Hoe konden mensen die voor Jezus leefden ooit een mogelijkheid bezitten om Jezus aan te nemen? Christenen kijken bij dit soort vragen graag de andere kant op. Ze negeren de feiten omdat het hun theologische trein op de klippen laat lopen.

Wie weet! Ja toch? Iedereen die ooit geleefd heeft in de geschiedenis van de mensheid kan toch zeker wel ooit een mogelijkheid van God gehad hebben om voor Jezus te kiezen voordat ze stierven? Dat is namelijk wel wat mij wordt wijsgemaakt. Iedereen heeft een kans. Ja, zelfs de mensen die voor Jezus Christus leefden hadden een kans om in Jezus Christus te geloven. God gaf hen namelijk een wonderbaarlijke kans om in Hem te geloven voordat ze stierven.

God doet dat echt met alle plezier. Waarom zouden we het sterven niet nog wat kruiden? Het lijden op zich is blijkbaar nog niet ernstig genoeg. Nee, je ligt daar maar een eind zwak te zijn, je kan je nog nauwelijks meer bewegen, ademen op zich is al een hele veldslag, al je organen sluiten één voor één af, je sluit je steeds verder op in jezelf, de wereld wordt hoe langer hoe vager. Dan komt het moment dat je uiteindelijk bereid bent om te sterven.

Je bent in deze prachtige staat, die grandioze staat die voor je eeuwige bestemming gegoten lijkt en dan speelt God je een mini Jezusfilmpje af in je brein. Zo’n antiek soort 8 mm-film. Een Jezusfilm. Ja, het zal wel zwart/wit zijn. Zo’n krakend, korrelig filmpje.

De laatste seconden voordat je definitief sterft geeft God zo iedereen een keuzemogelijkheid. De gouden mogelijkheid om Hem te accepteren in je leven. In je zwakste moment is dit de uiteindelijke mogelijkheid om Jezus aan te nemen, anders ben je voor altijd verloren.

Op de grond
O, een Jezusfilm.
(pakt de beker om nog een slok te nemen)

Aan De Telefoon:
Ja, dit krijg jij ook te verwerken, jij inboorling die in de oerwouden leeft, zo’n 15 km af van de Niaboravlakte in een eucalyptusboom!
Zoek niet telkens naar uitvluchten! Ik wil nu geen excuses meer horen! Neem Jezus nu aan! Stop daarmee! Het kan me niks schelen dat jij geen computer hebt. Het maakt helemaal niet uit dat jij nooit eerder over Jezus gehoord hebt! Neem nu Jezus aan want anders krijg je voordat je sterft nog die krakende, korrelige 8 mm film te verwerken. Dat zal dan echt je allerlaatste kans zijn!
Ja, ik weet dat je dan zwak zult zijn. Ik weet dat je dan nog nauwelijks….. ach, ja, ik weet over alle laatste stappen naar het sterven. Dat wordt dan echt je allerlaatste kans. Iedereen krijgt een kans!
Iedereen krijgt een kans. Dat is een gouden kans en die is volmaakt, dus nou niet meer zeuren! Nou ook stoppen met al die uitvluchten!
Er bestaan geen uitvluchten!!!

20 seconden vol beschouwende overpeinzing in stilte

Dit is allemaal volkomen belachelijk, natuurlijk! Ik zal nu Jezus Christus zelf meer theologische treintjes laten ontsporen als dat Gomez Adams zelfs maar gedroomd had te laten ontsporen.

Wat? Denk je dat de mensen nooit van Gomez Adams gehoord hebben? Heeft niemand dan ooit de Adams Family gezien? Gomez Adams in de kelder terwijl hij zijn modeltreintje helemaal aan gort rijdt.?
Okay, laat ook maar zitten.

Mattheus 11: 23 Kafarnaum, zal jij tot de hemel verheven worden? Tot de hades zal je neerdalen; want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in jou geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden.

Hier zie je dat het dus feitelijk geen kwestie van de Sodomieten zelf was. Het ging er dus niet om dat de inwoners van Sodom en Gomorra maar stomweg Christus afwezen. Christus was nooit bij hen gekomen! Jezus maakt hier zelfs duidelijk dat als Hij wel bij hen gekomen was, dat zij dan geloofd zouden hebben! Waarom? Omdat het geen godsdienstige dwazen waren zoals de Joden destijds waren.

Die mensen in Sodom waren geen menigte zelfgerechtigde christenen. Het waren slechts seksueel verdorven personen. Met deze uitspraak vliegen de zogenaamde gelijke kansen dus definitief de deur uit.

God verkoos om Zijn Zoon niet in dat tijdsmoment naar die mensen toe te sturen. Gelijke kansen? In welke wereld? Wat zou je zeggen van geen enkele kans destijds? De Heer trok in Zijn dagen juist op met dergelijke mensen! Zij waren ook degenen die Hem verstonden omdat zij niet die godsdienstige bagage bij zich hadden. Maar dat is zelfs niet het punt wat ik echt wil maken. Ook al is dit een grandioos punt, zeker weten! Maar het punt dat ik hier naar voren zie komen is dat er niet zoiets bestaat als gelijke kansen om Jezus Christus aan te nemen.

Uit dit ene vers blijkt dat de mensen in Sodom en Gomorra wel wilden en dat God wel in staat was, maar dat de tijd nog niet gekomen was. De redding zal uiteindelijk ieders deel worden.
1 Corinthe 15: 22-24 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde,

Hieruit blijkt dat niet iedereen gelijktijdig deel heeft aan die redding. Het is nog niet de tijd om iedereen op dit moment te redden. Daarom is er ook geen noodzaak voor iedereen om een gelijke kans te krijgen. Als je deze waarheid van 1 Corinthe 15 verstaat en gelooft hoef je geen stomme theologische bouwwerken meer op te werpen, zoals: ‘Iedereen heeft een kans’. Je weet toch zeker best wel dat de meeste mensen in deze wereld helemaal geen enkele kans krijgen?

Aan De Telefoon:
Ja, dat zit ik hen nou juist precies op dit moment ook duidelijk te maken. Op dit moment verkondig ik het. Wat wil je nu nog dat ik ga doen?

Ja, met name die mensen die leefden voordat Jezus Christus zelfs nog maar geboren was in deze wereld. Die dwaalleer van altijddurende foltering noodzaak je om zo ontiegelijk veel onbijbelse theologie de wereld in te slingeren. Als je nu die waarheid kent en ook gelooft dat elk mens in zijn of haar eigen rangorde aan de beurt komt, dan kan je ook dat overduidelijke feit aan dat niet iedereen daar nu van afweet.

O, welk een geweldig voorrecht om bevrijd te zijn van de stompzinnigheid van godsdienst tot in de heerlijkheid van de kennis van Jezus Christus! Lees dat gedeelte in 1 Corinthe 15 nog eens goed door. Niet iedereen komt gelijktijdig. Wel zal uiteindelijk iedereen komen. Dat is gebaseerd op het feit van het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus!

Volgende keer zal ik het hebben over wat er gebeurde met die beste inwoners van Sodom en Gomorra, waar ze nu zij, want dat weet ik, en wat de toekomst nog voor hen in het verschiet heeft. Ondertussen adviseer ik jullie om je theologische trein op het goede spoor te krijgen door naar Martinzender.com te gaan. Daar vind je video’s, artikelen, boeken, en radioprogramma’s. Daar zal je meer leren in 4 uur dan dat je in 4 jaar leert in een theologische cemetary (Engels voor begraafplaats). Ik bedoel Seminarie (Bijbelschool).

Seminarie. Ik bedoelde Seminarie! Zei ik cemetary? Ik bedoelde Seminarie! Ondertussen was dit Martin Zender en nog een goedemorgen.

Ik bedoelde Seminarie! Ik bedoelde Seminarie!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende