U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Genade Heeft Kracht

Daar ben ik dan. Ik ben vrij in Christus. Zoals ik jullie twee weken terug al vertelde heeft Christus mij vrijgemaakt om werkelijk vrij te zijn.
Galaten 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Ik ben dus echt vrij om te doen wat ik ook maar wil.

Wat ben ik momenteel dan ook maar aan het doen?
Vermoord ik momenteel mensen? Nee.
Begeer ik de ezel van mijn buren? Heeft mijn buurman een ezel? Te gek! Nee.
Pleeg ik ontucht? Nee, dat doe ik ook al niet.
Draag ik horizontale strepen? (Als betrapt knijpt hij zijn ogen dicht) O ja! Kijk, daar heb je ze al.
Exodus 20:17 Je zal niet begeren het huis van je buurman; je zal niet begeren de vrouw van je buurman, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van je buurman is.

Vrijheid zorgt er niet voor dat je er nou ineens op uit gaat om allerlei misdaden te plegen en dat je tegen God wilt zondigen. In feite is nou juist het tegendeel het geval. Daar zorgt feitelijk de wet van Mozes voor. Die veroorzaakt dit wel. Die zegt namelijk: Doe dit niet en doe dat niet! Zo wordt de zonde door de wet geprikkeld.
Romeinen 7: 8 Uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op;
Die wet prikkelt je dus om het nou ook maar eens te gaan doen.

We zitten hier dus met een paradox (Dat is een tegenstrijdigheid). Door te horen dat je iets niet mag doen, begin je juist te verlangen om het te doen. Maar stel dat je nou, net zoals ik, de vrijheid hebt om alles te mogen wat je ook maar zou wensen, wat dan?

O, ik mag zoveel ezels begeren als ik maar wens! Als ik een ezel wil begeren, dan begeer ik een ezel! Het idiote is echter dat ik helemaal geen ezel wil begeren. Trouwens ik wil ook helemaal geen ontucht plegen. Dat is toch eigenlijk raar?

Wat ik hiermee geleerd heb, is dat genade kracht heeft.
Romeinen 1: 16 Het evangelie ….. is een kracht van God.
1 Corinthe 1:24 Wij prediken Christus, de kracht van God.
1 Corinthe 2:5 Je geloof mag rusten op kracht van God.
2 Corinthe 4:7 De kracht, die alles te boven gaat, is van God en niet van ons:
Efeze 1:19 Zijn kracht aan ons die geloven is overweldigend groot, naar de werking van de sterkte van Zijn macht,
Efeze 3:16 Hij geeft jullie, in overeenstemming met de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens,
Efeze 3:20 Blijkens de kracht, die in ons werkt, is Hij machtig om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,
Colosse 1:11 Jullie worden met alle kracht bekrachtigd in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
Colosse 1:29 Zijn werking, die in mij werkt met kracht.
Hebreeën 1:3 Hij draagt alle dingen door het woord van Zijn kracht.
2 Petrus 1:3 Zijn goddelijke kracht heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd.

Genade is kracht. Dat is natuurlijk heel bijzonder omdat je het nou eenmaal niet kan zien. Het is lastig om op iets te vertrouwen wat je niet kan zien. Wet kan je zien. Als jij de ezel van je buren begeert, dan zullen ze je met stenen bekogelen totdat je gestorven bent.

Nu komt echt het meest idiote onderdeel van mijn boodschap. Zowel Mozes als Paulus zeggen dat we niet moeten zondigen. Dit is een belangrijke oorzaak waardoor mensen struikelen. De boodschap van Paulus is toch zeker onvermengd genade alleen? Toch zijn er Bijbelgedeelten in Efeze en Galaten waar hij regelrecht zegt dat we iets niet moeten doen.

1 Corinthe 15: 34 Komt tot de rechte nuchterheid [Letterlijk: Wordt nuchter in gerechtigheid] en zondigt niet langer,
(Mijn [Hein] Commentaar: De zonde, die Paulus in dit hoofdstuk aankaart is het niet letterlijk nemen van een komende opstanding. In dit vers vergelijkt hij die zonde met dronkenschap. Ze moeten uit die dronkenschap [opstanding niet letterlijk zien] ontnuchteren. Dat gebeurt in die geweldige positie van gerechtigheid, waar het werk van Christus ons in plaatst.
Het tussenvoegsel ‘en’ functioneert vaak als het ‘is gelijk’ teken. Nuchter worden in Gods gerechtigheid is dus hetzelfde als niet langer zondigen. Niet langer zondigen is simpel de letterlijke waarheid nemen zoals God die in Zijn Woord presenteert.)

1 Corinthe 15: 34 Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer,
Wat had hij anders moeten zeggen? Ik bedoel, niemand had graag gehad dat Paulus hier gezegd zou hebben dat ze maar lekker door moesten zondigen. Alsof hij het prima vond en eigenlijk zou willen dat ze zondigden: ‘Okay, begeer nu maar van alles en nog wat! Ik wil dat jullie elkaar vermoorden en dat jullie overspel plegen en maak je ouders ook maar af’.
Nee, zulke opmerkingen verwachten we niet van Paulus?

Aan de andere kant verwachten we ook niet dat Paulus ons opnieuw onder één of andere wet probeert te krijgen. Tussen die twee loopt dan ook een heel ragfijne lijn. Hoe gaat Paulus met al die zaken om? Hoe pakt hij het aan? Paulus geeft geen bevelen. Hij moedigt ons aan. Dat zijn aanmoedigingen die gefundeerd zijn op een feit waar Mozes nog onbekend mee was.

Zie je die versiering daar? Dat zijn mijn restjes van kerst vorig jaar. Ja, ik zou eigenlijk best behoorlijk willen uitpakken voor kerst. Ik heb dit zelfs nog niet weggehaald van vorig jaar. Ik heb daarboven een spijkertje in de muur geslagen. Dan lijkt het zelfs een beetje op een kerstboom. Een vrolijke kerst toegewenst.

Paulus had nog een belangrijke kaart achter de hand waar Mozes zelfs nooit aan had kunnen denken. Dat is het feit dat wat je er ook van bakt, je kan nooit buiten de genade van God terecht komen. Dat is een behoorlijke dosis informatie waar Mozes geen gebruik van kon maken.

Met deze info achter de hand kon Paulus dus ook rustig zeggen: ‘Je kan alles doen wat je maar wilt’. We kijken Paulus een beetje ongelovige aan en we vragen: Een grapje zeker, hè Paulus?’
Nee’, zegt Paulus, ‘je kan echt alles doen wat je maar wilt’.

Kan ik dan dit (een stapje opzij)?
Dit dan (weer een gek stapje)?
Komt er al een bliksemflits?
Okay God, maar wat zegt U dan hiervan (een hele grote stap opzij)?
De bliksemflits komt nog steeds niet! Als je het dan uitprobeert merk je dat het echt waar is. Dit heeft een kalmerend effect op jou.

Gefundeerd op de kennis dat genade nu heerst, moedigt Paulus ons nu aan. Het is niet iets wat je moet. Het is iets waar je een verlangen toe hebt. Mocht je nog niet weten wat je verlangens nou feitelijk zijn, dan wijst Paulus je daarin de weg.

Dan is het logisch. Vanzelfsprekend geen overspel en geen ontucht. Het zijn inderdaad dezelfde zaken als waar de wet op wijst, maar dan met een totaal andere dynamiek. Die dynamiek is namelijk dat niets wat je ook maar mag doen jou uit de genade van God kan halen.

Romeinen 8: 1 Er is geen veroordeling voor jou in Christus Jezus.
Zolang dat jij dit nog steeds niet door hebt, zul jij je voor God niet kunnen gedragen.
2 Corinthe 1: 12 Rustend in de genade van God hebben we in heiligheid en reinheid van God in de wereld verkeerd,
Kijk, dat is de basis waardoor we ons in de wereld wel voor God gedragen.

Dat is toch wel een heel interessante paradox (tegenstrijdigheid), dat je te horen krijgt dat je alles kan doen wat je maar wilt, dat de genade van God je werkelijk helemaal vrij maakt, en dat dit nou juist er voor soort dat je die genadige God dient die jou zo’n gigantische vrijheid heeft gegeven. Dat is het geheim van genade, mensen. Vier dat feest!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende