U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Christendom Is Een Kwaadaardig Wereldrijk

Goedemorgen mensen,
dit is Martin Zender en je kijkt naar het Vroege Gek Verslag.

Eén van de redenen waarom ik Ronald Reagan zo graag mocht was omdat hij de Communistische Russen echt angst heeft aangejaagd. Sorry voor de overtolligheid in deze zin. Hij noemde Sovjet Rusland een kwaadaardig wereldrijk. Dat was het ook. Het was een moordmachine.

(Mijn [Hein] opmerking: Helaas moet ik toch na verschillende woorden vele malen opnieuw te hebben afgedraaid nu een gok doen naar wat hij werkelijk zegt. Hij gebruikt geen alledaags Engels of spreekt het onverstaanbaar uit. Het onderwerp is echter te belangrijk en radicaal om het zomaar voorbij te laten gaan.)

Het is niet erg populair om dit soort dingen tegenwoordig te zeggen. Tegenwoordig hebben we namelijk iets als politieke correctheid. Laat ook maar, Miljoenen mensen zijn tegenwoordig de mond gesnoerd vanwege de politieke ideologie van een ander. We willen de gevoelens van de ander niet kwetsen. Dat is tegenwoordig het belangrijkst geworden. Zet bijvoorbeeld geen rode tekens in de kleine stripkrant op school.

Het oudste kwaadaardige wereldrijk dat ik me voor de geest kan halen is het christelijk kwaadaardige wereldrijk met zijn leer over de altijddurende foltering. Altijddurende foltering is een leer van demonen.
1 Timotheus 4: 1 De Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Deze hele leer van altijddurende foltering kan zo vanuit het Woord van God weerlegd worden. Christenen willen echter helemaal niet dat het weerlegd wordt omdat ze het een prettige leer vinden. Het zit dan wellicht in het onderbewuste, maar evenzogoed vinden ze het toch een prettige leer omdat het hun eigengerechtige gevoelens sust.

Christenen denken namelijk dat zij beloond zullen worden omdat ze in Jezus geloven. Waarom zouden anders die andere mensen, die er buiten hen nog zijn, voor alle verdere eeuwigheid naar de hel gaan om door Jezus gemarteld te worden? Dat moet toch wel komen omdat zij de goeden zijn, omdat zij de slimme beslissing hebben genomen, namelijk: geloven in Jezus.

Die andere mensen zijn de kwaden, die hebben de stomme beslissing genomen, namelijk: Jezus afwijzen. Natuurlijk is dat ook de enige manier waarop God nog gerechtvaardigd kan worden om mensen voor alle eeuwigheid te martelen, namelijk als mensen koppig weigeren om Hem lief te hebben.

Waarom is de wereld toch zo bitter? Is je dat ook al opgevallen? De wereld is echt op zijn staart getrapt! Weet jij hoe dat komt? Dat ligt aan de Woordloze criminelen. Wat zijn dat nou weer voor criminelen? Nee, ik heb het nu niet over die straathandelaartjes in verdovende middelen of hoertjes.

Ik heb het over criminelen die de leer van de altijddurende foltering aan de man brengen. De huichelachtige, haatdragende en angstaanjagende dogma’s van het christendom hebben veel meer ellende veroorzaakt dan Hitler, Stalin of Castro om mensen bij het denken van God weg te jagen.

We onderzoeken de consequenties van de atoombom. We onderzoeken de consequenties van het Communisme, van binnendringende bacteriën en virussen, om ook maar even over de biologische gevaren te spreken. Tot mijn stomme verwondering hebben we echter nooit dat verbazingwekkende zaakje, dat ik voor het gemak de consequenties van verkeerde leer noem, aan enige analyse onderworpen.

Waarom hebben we dat nooit gedaan? Als ik me nu even tot de leer van altijddurende foltering beperk, dan blijkt dat de consequenties van zo’n verkeerde leer de structuur van de hele maatschappij overeind houdt.

De consequenties van de altijddurende foltering dringt zo door alles heen. Het is zo nauw verbonden aan de onzichtbare, maar vrijwel wereldwijde onderstroom van het menselijke denken over God dat het onmogelijk is geworden om het nog te scheiden en te berekenen.

We schoten dus voorbij aan die onzichtbare lijn vanwege dat wat direct in het oog springt. We probeerden de sociale moeiten aan te pakken en we losten wat problemen op en daarmee presenteerden we God aan de mensen. Het virus blijft echter verpakt in de presentatie.

Wat ik bedoel is dat de leer van altijddurende foltering in de onderlaag zit. Het is die vaste grondlaag die vast is komen te zitten in het denken van de mens. Het is de huichelachtigheid van een God van liefde die evenzogoed toch mensen voor alle eeuwigheid foltert

Heleboel mensen zitten hier toch echt mee! In elk geval zit daar die kwelling in hun diepe onderbewustzijn. Ze zitten ermee in de zin dat het hun beslissingen beïnvloedt en de manier waarop ze leven.

Waarschijnlijk zijn de meeste mensen het zich niet eens zo bewust. Ze kunnen waarschijnlijk niet zo regelrecht hun vinger op het probleem leggen. Echt waar, er bestaat geen enkele man of vrouw op deze aarde die onbekend is met die ‘Goede Ouwe Christelijke God’ die jou ‘Onvoorwaardelijk’ liefheeft, als jij dan tenminste wel Hem lief hebt.

Dan aan de andere kant, laat diezelfde God je voor alle eeuwigheid in de hel branden, niet alleen als het je niet lukt om Hem lief te hebben, wat wel moet gebeuren voor je sterft, maar ook als je niet toekomt aan Zijn lijst met reglementen. Elke godsdienst heeft zijn eigen lijst met reglementen.

Deze leer is zo wijd verspreid en de christenheid heeft geen enkel idee dat dit nou precies de reden is waarom mensen het geloof afwijzen en er zelfs de draak mee steken. ‘Hm, ze zullen mij wel niet zo aardig vinden’. Nee! Dingdongs! Ze hebben niets met jouw waanzinnige, huichelachtige God.

Zij zien een dolgedraaide Foltermeester die ‘onvoorwaardelijk’ van je houdt zolang je het maar op de één of andere manier kan opbrengen om van Hem te houden. Dit is nou de Olifant in de porseleinkast! De Olifant zit niet alleen in de porseleinkast, maar gaat daar ook nog een enorm potje schijten! (Mijn [Hein] commentaar: Sorry, dat kan je toch geen drukje meer noemen.)

Mensen die nadenken rennen hard hollend weg van godsdienst omdat mensen die nadenken zo ongeveer honderd keer slimmer zijn dan godsdienstige mensen. Zij ruiken godsdienstige huichelachtigheid vanaf honderden meters afstand.

Op het scherm
Het geeft hen de gedachte dat God een huichelaar is.

Laat me je, zolang je hier nog zit, deze vraag stellen: Welke moreel goed heeft de leer van altijddurende foltering tot stand gebracht? Ach ja, was ik vergeten. Er komen miljoenen mensen tot Christus vanwege de leer van de krankzinnigheid van God. Nee, dat heb ik nog nooit gezien!!!

De leer van de altijddurende foltering doet een beroep op de meest lage motieven en de meest lage moraal van de mens met hun verborgen eigen eer. De intelligente mens wordt van het christendom weggejaagd, vandaar dat je vooral emotionele en angstige mensen hebt rondlopen in het christendom.

Kijk bijvoorbeeld eens naar die grote massa’s publiek bij Joel Oesteen. Ze zijn helemaal in verrukking over de grote aantalen en het prachtige decor en de muziek en hoe goed die Joel Oesteen er wel uitziet en hoe begaafd hij is in het spreken en wat een sexbom die vrouw van hem is.

Je kan bij deze mensen orgelmuziek laten horen en dan marcheert die zuster Oesteen met al haar 69 tanden langs de mensen en dan komen er tranen in de ogen van de mensen. (Mijn [Hein] Commentaar: Het was helaas absoluut onmogelijk om erachter te komen welke smaak deze mensen kunnen verdragen. Ik kon van Cooley o.i.d. niets maken.)

Dat is echt het publiek dat de huichelachtigheid van een liefhebbende God kan verteren die ondanks dat Hij Zijn eigen Zoon naar het kruis gestuurd heeft voor de zonden van allen uiteindelijk toch het merendeel van de mensheid foltert vanwege diezelfde zonde.

Ik durf te beweren dat het overgrote deel van al het kwaad dat de ene mens de andere mens heeft toegebracht in de loop van de eeuwen wereldgeschiedenis het gevolg is van de onderliggende berusting in deze leer van altijddurende foltering.

Waarom zou jij nou jezelf beter gedragen dan je eigen Godheid? Nee, echt! Als God Zijn eigen vijanden, degenen die er niet toe kunnen komen om Hem lief te hebben, voor altijd kwelt en foltert, waarom zouden wij dan niet minstens de mensen die het niet met ons eens zijn neerknallen?

Overal waar deze leer onderwezen wordt, ontstaat als vanzelfsprekend een moreel corrupte samenleving. Hallo, westerse beschaving!! De christelijke leer heeft een infectie opgelopen! Je hebt daar het virus van de altijddurende foltering.

Je kan je zetels nog zo mooi bekleden, christenen, je kan zelf de kerken die opgezet zijn volgens de traditionele lijnen verlaten en nu diensten beleggen in schouwburgen en theaters, je kan zelfs samenkomen onder de bomen. Het maakt helemaal niks uit waar je ook naartoe zult gaan als je het virus met je meeneemt.

Mensen die nadenken zullen toch nog altijd doodziek worden van je boodschap, ongeacht waar je samenkomt. Weerleg die kwaadaardige, bloeddorstige middeleeuwse Foltergod echt definitief, niet door wensdenken oftewel geloven wat je graag wilt geloven, maar echt vanuit de Bijbel.

Als je er niet aan begint om met een Bijbels logisch betoog mensen die kritisch denken aan te spreken zul je altijd uitsluitend de gevoelsmensen blijven aanspreken zonder dat ze enig concreet inzicht krijgen in een rechtvaardig God die handelt in overeenstemming met de raad van Zijn eigen wil.
Efeze 1:11 Het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil,

In feite zal men wel blijven proberen om die oude man achter het gordijn verstopt te houden. Daarmee richt je de aandacht van de mensen af van die onprettige leer van altijddurende foltering. Hoe doe je dat? Een leuk liedje zingen.

(Gaat een tijdje voorbij met luisteren naar liedje)

Er is vrijwel geen enkel onderwijs meer over het karakter van God in de hedendaagse kerken. Dat komt omdat het karakter van God in de ogen van deze mensen angstaanjagend is. Daarom moeten we die angstaanjagende ouwe man wel achter het gordijn verstopt houden. Hou hem achter het gordijn en zing nog een liedje.

De liedjes klinken in elk geval nog vrolijk, hè? De God waarvan men beweert dat Hij deze liedjes heeft geïnspireerd is dat helemaal niet. Ondertussen kunnen voorgangers niet begrijpen waarom de wereld Christus afwijst.

Laat me jullie dit zeggen, voorgangers en leraren binnen de christenheid, dat ligt aan jullie! Het ligt aan jullie dat de wereld Christus afwijst. Jullie presentatie van Christus zit er namelijk volledig naast. Het virus van altijddurende foltering zit daarin. Het is in veel gevallen dan nog wel onzichtbaar, maar daarom doodt het nog wel net zo efficiënt.

Sommigen van jullie onderwijzen dan wel niet rechttoe rechtaan de altijddurende foltering, maar als je het niet overduidelijk weerlegt en dus afwijst blijf je mededader in dit misdrijf. Feitelijk stem je er dan nog steeds mee in omdat de altijddurende foltering hetgeen is wat nooit meer goed gekomen is in het denken van de meeste mensen.

De massa’s mensen die nadenken brengen zelf geen scheiding aan tussen het christendom en een God die voor altijd mensen zal folteren. Dat is jouw virus, geestelijk leider! Zolang jij dat virus niet hebt opgeruimd zit je er helemaal naast. Je zult je boodschap nooit overgebracht krijgen.

Misschien zeg je: ‘Wij hebben de leer van altijddurende foltering uit onze geloofsverklaring geschrapt.’ Nu ben je feitelijk nog een grotere huichelaar omdat je het probeert te verstoppen. Je huichelarij is groter omdat jij je ervoor schaamt.

Als je het wel als waarheid gelooft, dan zal je het ook openlijk moeten onderwijzen. Wat kan er namelijk belangrijker zijn dan dat je weet wat je moet doen om niet voor altijd gefolterd te worden door de Foltermeester God?

Je schaamt je dan wel voor die oude man achter het gordijn, maar je wilt het niet onderzoeken omdat je doodsbang bent voor datgene waarvan je onderbewust toch wel zult moeten weten dat het een complete huichelarij is.

De leer van de altijddurende foltering moet openlijk weerlegt worden. Aangezien dit nauwelijks ergens wordt gedaan concludeer ik dat de meest gevaarlijkste vijanden van het kruis te vinden zijn bij jullie, de voorgangers en leraren binnen het christendom.

De geestelijke leiders zijn zich nauwelijks bewust van hun vooraanstaande rol in het verval van de hedendaagse maatschappij. Gezamenlijk zijn jullie de onwaardige hoofden van een kwaad wereldrijk!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende