U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De Stompzinnigheid Die Leidt Tot Verdorvenheid

(Heel stuk rijden in de auto)
Hier heb je mijn favoriet plekje waar je fijn kun recreëren.
Wat krijgen we nu? Nieuwe borden? Hebben we nu ineens regeltjes? Verboden te zwemmen en om door het meer te waden? Ik wil nu toch wel echt graag zwemmen!
Verboden om te schaatsen?!! Ik ben gek op schaatsen!! Verdorie!!
Wacht eens even! Schaatsen is verboden in de wintermaanden!
Het is zomer!!!! Whoe!!!

(Weer een heel stuk rijden met schaatsen in de auto onder begeleiding van het deuntje ‘In The Summertime’. Martin probeert vergeefs te schaatsen in het water. Uiteindelijk rijdt hij weer weg in zijn auto. In de keuken doet hij nog eens een beetje gek mee met de muziek.)

Goedemorgen allemaal, dit is het Vroege Gek Verslag en ik ben Martin Zender. Vergeet dat gedoe over de zomer maar weer, als dat mogelijk is. Stel jezelf eens de vraag wat de bron van alle verdorvenheid in deze wereld is. Ik heb het nu over verdorvenheid zoals de tweede wereldoorlog, kindermoord, luizen, Oprah, Paus Benedictus, Joel Oesteen.

Het begint allemaal met het niet erkennen van God als God. Het is het niet erkennen van de soevereiniteit van God. Het is alsof ze hun verstand verliezen.

Hand in een sok met een brilletje erop
Ja!!

Dit is de waarheid. Luister hier maar eens naar:
Romeinen 1: 18-19 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard.

Oftewel: Mensen kijken naar de hemel en ze kijken naar het gras en ze kijken naar de bomen en ze kijken naar katten en dan is het overduidelijk voor hen dat er een Meesterbrein aan het werk is.

Zij kennen God! Kijk toch eens naar die bloemen!
Romeinen 1: 21 Hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

Ze kennen God dan wel, maar ze verheerlijken of danken Hem niet als God! Wie is nou diegene die God wel kent, maar Hem niet als God erkent? Dat zijn de christenen!

(Martin staat voor een kerkje)
Het zijn de mensen die naar gebouwen als deze toegaan. Ze zeggen dat alles van God is en ze zeggen dat God alles in Zijn handen heeft en ze belijden dat God groot is, maar ze leren en onderwijzen de leer van de menselijke vrije wil waarmee ze feitelijk verklaren dat de wil van de mens sterker is dan de wil van God.

De mens hunkert in zekere mate altijd naar een zekere mate van eigen inbreng. Al is het maar een heel klein beetje. Die menselijke lust is afgrijselijk!

Dat is nou precies die menselijke lust: Het verlangen om toch een heel klein beetje eigen zelfstandigheid te behouden. Je wilt nog altijd een heel klein beetje zelf god zijn. ‘Mag ik niet een klein stukje van de taart?’

Dat is de reden dat mens ook niet kan geloven dat het kwaad ook uit God is. Ook al spreekt Jesaja hier duidelijke taal over.
Jesaja 45: 7 die het licht formeer en de duisternis schep, die de vrede bewerk en het kwaad schep; Ik, Yahweh, doe dit alles.

Het kwaad is dus ook uit God. Christenen geloven echter alleen dat rechtvaardige mensen uit God zijn. Ondanks het duidelijk bewijs van het tegendeel in de Romeinenbrief.
Romeinen 3: 10 Niemand is rechtvaardig, ook niet één,
Ze hebben een afschuwelijke hekel aan deze waarheid. Geloof me.

Ik weet er alles van. Ik heb geprobeerd het ze te vertellen.
(Een jochie als buikspreker met pop)

stem van Martin uit het publiek
O ja, ik zou graag willen weten hoe je gered bent.

De buikspreker
Hij wil weten hoe jij gered bent.

De pop
Ik koos voor Jezus. Ha!
(boegeroep)
Ha! Ik heb een vrije wil.
(boegeroep)

(Een ander jochie pakt de pop en rent er het podium mee af)
De pop
Hé, wie zijn jullie wel? Een stelletje Martinzender.com terroristen? Zet me neer! Ja!!!

Romeinen 1: 21 Hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,
O ja, ze zullen Hem wel verheerlijken en danken, maar niet als God.

Het draait allemaal om het uiterlijk vertoon van geloof en de schijn van het kennen van God, maar ze erkennen Hem niet als de ultieme Godheid. Het woord ‘God’ is ‘Theos’ in het Grieks. Dat betekent ‘Plaatser’ of ‘Ondersteller’.

Gods naam geeft aan wat Hij doet. Hij plaatst de zaken ergens. Hij onderstelt zaken. Maar zij geloven dat God hen niet zomaar ergens plaatst omdat zij een vrije wil hebben.

‘Alstublief!!!! Kunt u mij niet een heel klein beetje controle over mijn eigen leven gunnen???? Alstublieft!!!!’

Ze danken Hem dus niet als God! Ze danken Hem niet als de Ondersteller. Ze danken Hem niet voor de slechte zaken. Ze danken Hem niet voor Hitler. Ze danken Hem niet voor blunders. Ze danken Hem niet voor Moeder Theresa.

Hand in een sok met een brilletje erop
Vergeet Jenna Boards niet! (duidelijker kreeg ik de naam niet).

Wat???
Romeinen 1: 21 Hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.
Het zijn die menselijke overleggingen die zeggen: ‘Ja, we willen iets dat op God lijkt, maar we willen geen echte God!’
In hoofdletters: G O D !!!! We willen God niet!

Christenen hebben zoiets van: ‘Je wilt toch zeker niet beweren dat God alles bestuurt?’

Martin verdwaasd
Ik bedoel: Hoe kan God nou Hitler bestuurt hebben? Nietwaar?

Kijk, daar heb je het! Dat zijn menselijke overleggingen.
Je kan ons toch niet alles afpakken?

Ze vinden bepaalde Bijbelteksten gewoon moeilijk te geloven.
2 Corinthe 5:18 Alles is uit God,
Kijk, hier gaan ze hun menselijke overleggingen op toepassen.

Martin verdwaasd
Dit is zo misselijk!!

Ze kunne gewoon niet geloven dat alles uit God is, dus gaan ze met zichzelf overleggen wat hier wel onder zal vallen. Ze beginnen na te denken en daarin krijgen gevoelens en ervaringen ook hun deel. Iedereen heeft hierdoor dus een verschillende mening over die simpele uitspraak.

Kijk, hier heb je dus een overduidelijk voorbeeld van menselijke overleggingen.

Hand in een sok met een brilletje erop
Ben je het daarmee eens?

Ja, ik ben het wel eens met deze vaststelling.

Martin verdwaasd
Denk je eens in dat je naar dit alles kijkt (staat in de natuur). Denk je dan eens in dat jij je eigen kleine godje kan zijn. Je bezit je eigen vrije omgeving met je eigen vrije bewegingen en je eigen kleine beslissinkjes.

Romeinen 1: 22-26 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten,

Dat is het moment dat God hen begint over te geven aan de lusten van hun eigen hart. Ze worden losgelaten tot het onteren van hun lichamen. Het is alsof ze gek worden!

Hand in een sok met een brilletje erop
Ja!!

Het niet erkennen van God als God staat voor God gelijk aan het volgen van de lusten van je eigen hart. Er valt echt behoorlijk wat meer te lusten dan alleen maar de mooie meiden in minirokjes. Dit is feitelijk slechts een onschuldige lust als je het vergelijkt met de menselijke lust van……

‘Alstublieft!!!!! Mag ik niet een heel klein beetje controle zelf houden? Alstublieft!!!!’

Dat is het kenmerk van de menselijke lust: Het verlangen om toch nog enige soevereiniteit zelf te houden. Het verlangen om nog een klein stukje godheid van jezelf te bewaren. Daar begint het. De hele start zit hem in het denken van de mens dat hijzelf toch nog enige inbreng heeft.

Hand in een sok met een brilletje erop
Ja, dat kan ik helemaal begrijpen.

Goed.

Martin kruipend over het groene gras
Probeer eens een heel klein beetje gras te maken! Jullie kleine godjes!

Wat is er? Lukte het niet? Op dat punt zijn jullie dus op de weg naar elke onreinheid, Het is alsof ze gek worden!

Hand in een sok met een brilletje erop
Ja!!

Ik zeg niet dat je al op dat punt zit, maar daar kom je wel uiteindelijk terecht. Lees dat hele hoofdstuk Romeinen 1 nog maar eens helemaal door. Dit was Martin Zender van het Vroege Gek Verslag. Bedankt dat je er weer bij was.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende