U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Adam! Waar Ben Je?

Goede morgen allemaal. Welkom op mijn geheime locatie. Het is nu twee minuten over half zes deze zaterdagochtend. Je bent hier bij het Vroege Gek Verslag.

Weet je, er zijn enorm veel Bijbelplaatsen waarin God over Zichzelf spreekt als een mens.
Jesaja 59: 1 Zie, de hand van Yahweh is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig om te horen;
Jesaja 55: 11 Mijn woord, dat uit
Mijn mond uitgaat,
Heeft God handen? Heeft Hij oren? Heeft God een mond?

Dat is toch raar, hè? Als Hij een mond heeft, heeft Hij dan ook lippen? Tanden? Kiezen? Snijtanden?
(Nu in een spooky toon)
De Grote Snijtanden Van God!

In Gods relatie met ons mensen spreekt Hij ook als een mens. Het is in Zijn verhouding tot ons mensen dat God zich de eigenschappen van de mens toeschrijft om met ons te kunnen communiceren.

Eigenlijk is dit beeldspraak. Je kan het terugvinden in het boek van E. W. Bullinger: ‘Beeldspraak Zoals Gebruikt In De Bijbel’. Prachtig naslagwerk!
“ANTHROPOPATHEIA”, oftewel ‘neerbuiging’.
God buigt zich a.h.w. neer door Zichzelf in menselijke termen te omschrijven zodat wij mensen Hem begrijpen. Dat is dus beeldspraak, wat inhoudt dat God dus niet letterlijk zo in elkaar steekt.

Feitelijk is God Geest.
Johannes 4: 24 God is geest.
Dit is de essentie van God. Hij is ook onzichtbaar.
Colosse 1: 15 Hij [Christus] is het beeld van de onzichtbare God,

In Exodus ligt Mozes met God in de clinch ligt over de verwoesting van het volk. God zou dat volk verwoesten en Mozes gaat daar tegenin. En dan krijg je het volgende.
Exodus 32: 14 Yahweh kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.
God stelt het hier voor alsof Hij plotseling van gedachten verandert. Is God nu letterlijk van gedachten veranderd? Nee! Hier heb je die beeldspraak: “ANTHROPOPATHEIA”.

God buigt Zich hier neer om als mens met Mozes te kunnen omgaan. Hierdoor kon Hij het hart van Mozes uittesten. Hij beproeft Mozes. Daarvoor gebruikt God de relationele omschrijving. In werkelijkheid verandert God niet ineens van plan.

Boven alles staat rotsvast de absolute kijk op de zaak. Wat er werkelijk gebeurt is dat God alles al weet. Hij verandert niet.
Maleachi 3: 6 Ik, Yahweh, verander niet.

Hier komt een belangrijke tekst om te onthouden:
1 Johannes 3: 20 God ….. heeft kennis van alle dingen.
God weet dus alles! Dat is de absolute kijk op de zaak. Dat is wat er werkelijk gebeurt! Overal waar het dus in de Bijbel overkomt alsof God zaken probeert uit te zoeken en door te krijgen, daar worden we geconfronteerd met die beeldspraak.
(Houdt op het scherm het boek van Bullinger naar voren)

Het is niet de bedoeling dat we die gedeeltes in de Bijbel, waar God deze beeldspraak hanteert, nemen om dat als de absolute waarheid naar voren te brengen zodat we zouden verklaren dat God nou precies zo is. Dat zou hetzelfde zijn als wanneer ik naar een wiegje zou lopen om even met een baby te keuvelen. Ik zou dan keuteltaal uitslaan als:

a tatoe ebaby a tetoe blu bliea apoe’.
Daar staat iemand stiekem die babykamer in te gluren. Hij ziet het wiegje niet. Hij ziet alleen mij daar staan. Martin Zender prevelt: ‘ha Boeke keboe bloe bloe bloe boe’.
Dan gaat hij er vandoor en vertelt aan iedereen: ‘Martin Zender is een prevelende idioot! Hij kan nog niet eens Engels spreken. Hij is eigenlijk nog gewoon een klein kind. Hij praat niet eens normaal.’

Deze gluurder had me aangetroffen in mijn relatie met de baby. Ik had me dus aangepast aan het taaltje van de baby. Zo ben ik niet echt. Zo tekenen al die Bijbelgedeelten ook hoe God zich neerbuigt in zijn relatie tot de mens. Hij probeert op die manier hen tot uitspraken voor hun eigen voordeel te brengen.

Als we nu die gedeelten oppikken om te verklaren dat God absoluut zo is, dan begaan we een behoorlijk vette blunder. Een voorbeeld:
Genesis 3: 9 Yahweh God riep de mens tot Zich en zei tot hem: Waar ben je?
Adam en Eva hadden gezondigd en ze verstoppen zich voor God. Hier vinden we dus God die naar de mens zoekt.

Nu komt mijn vraag: Wist God waar Adam was? Jazeker! Waarom zegt God dan: ‘Adam, waar ben je?’
(Houdt het boek van Bullinger omhoog)
“ANTHROPOPATHEIA”.

Dit is beeldspraak. God buigt zich neer en gedraagt Zich hier als een mens. Het gaat hier om de relatie met de mens. God spreekt hier met Adam. Het is net zo iets als die moeder die aan het kind, dat onder de chocolade zit, vraagt: ‘Billy, heb jij aan die chocoladetaart gezeten?’. Het is toch vrij duidelijk dat hij daar aan heeft gezeten. Ze probeert hem echter op die manier zelf met het probleem te confronteren.

Ik heb momenteel zelf vrienden die deze Bijbelgedeelten, die betrekking hebben op deze beeldspraak, waar het lijkt alsof God echt een beetje in de war is, nemen om te verklaren dat God absoluut zo in elkaar steekt.
Echt een gigantische joekel van een blunder!

O mensen, kan je je werkelijk indenken dat God echt niet zou weten waar Adam uithing? Pff!
(Het beeld gaat over naar buiten in een overwoekerde tuin waar Martin Zender als God verkleed op zoek is naar Adam)

Adam! Waar ben je?
Adam!!
Adam!!!
Adam!

(fluisterend)
Adam.

Adam!
Adam!
Hier is je Schepper, die spreekt! Ik weet dat je hier ergens zit, Adam! Dat denk Ik tenminste. O, waarom heb Ik je ook een vrije wil gegeven?

Adam. Ik ga nu tot tien tellen in het Hebreeuws. Als jij nog niet tevoorschijn bent gekomen als ik tot tien geteld heb in het Hebreeuws, dan neem Ik jou je vrije wil af.

Dat is eigenlijk een loos dreigement. Daar heb Ik het meeste spijt van, dat Ik Adam een vrije wil gegeven heb. Er was ooit een tijd dat Ik de enige vrije wil in het hele universum was, maar nu ik het heb weggegeven zal ik het wel nooit meer terugkrijgen. Ik kan nu nog alleen maar hopen dat het allemaal weer op zijn pootjes terecht komt. Geen idee of dat ook zal gebeuren.

Je zult het wellicht moeilijk te bevatten vinden, maar ooit zullen er acht miljard mensen met een vrije wil rondlopen. Ik ben bang dat ik me hiermee behoorlijk in de nesten heb gewerkt.
(loopt in een spinnenweb en roept geïrriteerd:)
O, waarom heb ik ook webben uitgevonden?

O, Adam! Ik ben al dat gewacht op jou nu wel zat! Sta jij achter die boom? Of zit je achter die bosjes? Ik verlies mijn geduld, Adam! (Driftig schreeuwend:) Waar ben je??!!!

Okay Adam, het was even leuk maar dat is nu wel voorbij. (Driftig:) Wwoe!!! Wwoe! Oe! Waarom? Waarom? Waarom? (Last van de muggen. Probeert ze dood te slaan.)

Ik vind je wel hoor Adam! O ja, ik vind je wel! En als ik je gevonden heb, dan…….. Dan bedenk ik nog wel iets. O, ik kan hem niet vinden. Ik wou dat ik mijn soevereiniteit weer terug had. Dat zou ik nou echt willen. Maar eh, ja, je weet wel. Zo gaat het nou eenmaal. En ja, nu moet ik er maar het beste van verwachten. Ik hoop dat uiteindelijk alles toch weer goed afloopt. Dat mag je toch wel verwachten?

Ik begin nu een beetje in herhalingen te vallen. (Autogeluiden) Kijk nou eens, daar komt een auto voorbij. Alles loopt nu echt uit de hand. Ze rijden hier als gekken. Ik kan dat allemaal niet meer bijhouden in mijn denken. (Schudt Zijn hoofd).

Ik had alles beter van tevoren moeten regelen. Waarom wist ik nou niet vanaf het begin hoe het af zou lopen, dan had ik nu niet in deze puinhoop gezeten.
(Op het scherm staat de tekst)
Jesaja 46: 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

O, die bril! Ik kan nu ook niet meer goed zien. Ik word gewoon gek van alles. Eén mens en ik ben hem al kwijt. Wat moet dat worden als er straks miljarden van rondlopen? O! Ik word helemaal opgegeten door muggen. Ze keren zich tegen mij! Tegen mij, de Schepper!

Het is niet leuk meer, Adam! Ik moet je nu echt vinden! Opdat Ik je kan straffen!!
(De stok waar Hij mee loopt breekt)
Oh! Stop met zo hard langs te rijden!
(Het beeld gaat over naar de nacht)

Bedankt dames en heren dat jullie vanmorgen bij me wilden zijn. Dit was Martin Zender en je was bij het Vroege Gek Verslag.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende