U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De God Van De Holocaust

Hallo, goedemorgen allemaal!
Het is zaterdagmorgen kwart over vijf. Ik ben Martin Zender.

Ja ik ben hier in een geheime locatie, pal voor een geheime muur. Ik draag ook nog een zonnebril omdat ik daarmee erg cool overkom. Alles dankzij die zonnebril. Bovendien hebben enkele van jullie laten weten dat ze het bekijken van die blauwwit gestreepte, door mijn mammie gemaakte, zak slaapding zat waren.

Okay, prima, dat begrijp ik, daar kan ik best mee overweg. Mijn mam had het gemaakt en nu is ze dood. Maar, weet je, ik ben het zelf ook wel een beetje zat om er telkens tegenaan te kijken. Dus, voel je er niet rot onder.

Ja, het is waar dat ik geloof dat God uiteindelijk verantwoordelijk is voor de Holocaust. Je hebt me nu in de hoek. Ik geloof dat God uiteindelijk verantwoordelijk is voor de Holocaust en het gras en de bomen en mensen en olifanten en June Carter, ja zelfs voor Jimmy Carter.

Ik geloof simpelweg in de Bijbel. Ik geloof alles wat God daar over zichzelf heeft geschreven. Ik denk dat God ook de best gekwalificeerde is om over zichzelf te schrijven. Hij maakt ons wegwijs in al die monumentale zaken als bijvoorbeeld het hele universum.

Ik denk zelf dat als het zo zou zijn dat Hij inderdaad de controle over dat universum zou zijn kwijtgeraakt, dat Hij dan ook wel het lef zou hebben om ons te vertellen dat hij de controle over het universum is kwijtgeraakt. Wat kan er nou eigenlijk nog belangrijker zijn om te weten?

Aangezien er totaal geen enkele tekst in de Bijbel is terug te vinden dat verklaart dat God de controle over het universum is kwijtgeraakt vertrouw ik toch maar simpel de Bijbel zelf, zoals de volgende teksten:
1 Corinthe 11:12 Alles is echter uit God.
2 Corinthe 5:18 Alles is uit God,

Ik heb een keertje geprobeerd om dat ‘alles’ in te perken. Echt, dat heb ik gedaan. Ik heb het volgende experiment toen uitgevoerd. Ik heb geprobeerd om dat ‘alles’ in deze teksten de betekenis te geven van ‘niet zo erg veel’. Dan worden die teksten dus: ‘Niet zo erg veel is uit God’.

Dit was echt een heel zwaar experiment. Ik kreeg van die hete opvliegingen. Ik was helemaal doorweekt van het zweet. Mijn ademhaling stokte en ik snakte naar lucht. Zoals ik al zei, Ik droop van het zweet.

Ik moest zes stevige glazen zogenaamd geestelijk leven achterover slaan. Dat was echt zwaar. Daar was mijn conditie echt niet op voorbereid. Ik vond het absoluut niet leuk, maar ik ben die beproeving aangegaan.

Ik ben Martin Zender. Ik was het aan mijn publiek verplicht om dit uit te testen en dat deed ik dan ook. Ik ben deze zogenaamde geestelijke wereld binnen getreden. Althans, in mijn denken. Ik betrad toen een wereld die onder de absolute heerschappij van satan lag.

Bij deze absolute heerschappij betekent ‘absoluut’ dat God daar zich niet mengen kan in wat satan doen. God kan daar niets teniet doen van wat satan doet. Hij kan zelf geen enkele invloed uitoefenen op wat satan doet.

Waarom kan God hier niks uitrichten? Omdat in deze zogenaamd geestelijke wereld satan een vrije wil heeft. Dit is nou precies het onderwijs van de christelijke godsdienst. Satan heeft daarin een vrije wil en God doet daar Zijn uiterste best om met satan af te rekenen.

Dit was echt een afgrijselijke ervaring. Daar waren allerlei vreemde lichten en vreemde geluiden in die wereld. En dan stoof God ineens weer langs in een verwoede poging om al die slechte dingen bij te benen. Daar is iets slechts, oei daar aan de overkant is ook weer een slechte zaak.

God tobde erover dat Hij misschien toch beter niet deze wereld had kunnen scheppen. Hij sloeg maar weer een kruisje en Hij duimde in de hoop op een goede afloop (hoop in de seculiere betekenis en niet in de Bijbelse).

Ik werd verlegen van de aanblik van deze zongenaamde geestelijke wereld. Ik schaamde me voor die God. Ik draaide mijn gezicht weg. Ik kon die God echt niet in de ogen kijken. Ik had zo met Hem te doen.

Toen ik weer in de normale wereld terugkwam moest ik echt twee stevige pinten bier naar binnen werken. Ik hou niet eens van bier! Ik heb echt een hekel aan bier. Ik vind die smaak veel weg hebben van verrot afval.

Ik moest echter twee biertjes drinken enkel en alleen om de pijn te sussen. De pijn van die afgrijselijke vijf minuten dat ik die God moest aanschouwen die niet de touwtjes van het universum in handen heeft.

Zeg, ben je op zoek naar godsdienstige gekkigheid? Is dat je heilige zoektocht? Misschien zit je er allang. Als je het nog niet te pakken hebt, probeer dan eens het christelijke geloof dat God alleen de controle heeft over de goede mensen in deze wereld.

Als God uitsluitend verantwoordelijk is voor de goede mensen, dan wil dat zeggen dat God voor geen enkele mens verantwoordelijk is.
Romeinen 3: 12 Er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.

Okay, de Holocaust. In elk geval heeft de Holocaust plaatsgevonden. Dat is een uitgemaakte zaak! Ja toch? Het is gebeurd. Daar kan je niks meer aan veranderen. Er zijn nu twee manieren waarop je naar de Holocaust kan kijken.
1. Je kan zeggen dat dit toch wel bijzonder uit de hand gelopen is. God moest op dat moment toch wel ergens heel ver weg, genietend van Zijn biertje, in een hoekje van het universum hebben gezeten.
Uiteindelijk was er een groepje Joodse mensen die hard genoeg en sterk genoeg baden en zo’n perfecte gebedskring hadden gevormd, dat ze God zover kregen dat hij zich naar Duitsland spoedde. Daar heeft Hij Zich bij die gebedskring aangesloten in de hoop dat dit verenigd gebed wel een aantal Russen zover zou krijgen om Hitler overhoop te schieten.
God zal zich het zweet van het aangezicht geveegd hebben met de gedachte: ‘O, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb om Hitler overhoop te schieten. Dat was nog eens een goed idee!’.

Jesaja 45: 7 die het licht formeer en de duisternis schep, die de vrede bewerk en het kwaad schep; Ik, Yahweh, doe dit alles.
Ik vertelde dit een keer aan iemand en die zei: ‘Dat kan ik niet geloven’. Ik zei: ‘Dit is een Bijbeltekst’. Hij zei: ‘Sorry, maar dat moet ik eerst zelf lezen in de King James vertaling’. Ik liet het hem zien in de King James vertaling en hij zei: ‘Dat geloof ik niet’.
(Martin lacht in zijn vuist)

Kwaad’ is moreel neutraal. Het kan zowel ten goede als ten slechte omgebogen worden. Als je dat niet gelooft, kijk dan eens naar de kruisiging. Ik denk dat we het hier allemaal wel over eens zijn dat dit de aller-afgrijselijkste vorm van kwaad was. Mee eens? Toch is dat de bron van de grootste zegen.

Moet je eens goed luisteren, ik vind het verschrikkelijk dat de Holocaust heeft plaatsgevonden. Okay? Ik vind het verschrikkelijk dat er mensen op deze wereld sterven, maar het gebeurt toch. Als ik het universum zou leiden dan zou er niemand sterven. In mijn universum komt geen dood voor.

Ik ben echter niet degene die het universum leidt. God heeft de volle heerschappij. Ik geloof in de heerlijkheid van de opstanding. Maar wat zou je voor een soort opstanding hebben als er geen sterven zou zijn? Dan bestaat er geen enkele opstanding. Zonder dood is er ook geen opstanding.

Stop er dus eens mee om de dood te verdoemen en de opstanding met alle eer te versieren. Zonder de één heb je de ander ook niet. Je kan daar natuurlijk een hekel aan hebben. Dat kan je rustig zeggen. Ik heb er ook een hekel aan. Maar wens nou niet dat het nooit zou komen.

De dood moet komen. God heeft het zelfs zo geregeld. Zonder dood is er nu eenmaal geen opstanding. Dat is het beginsel van het contrast. Geen zonde, geen genade. Geen kwaad, geen goed.

Vind jij nu mijn onderwijs kierewiet? Dat alles uit God is? Dat de Holocaust uit God was? Dat God echt wel weet waar Hij mee bezig is? Dat uiteindelijk alles meewerkt ten goede? Zelfs de Holocaust? Zodat het erop uitloopt dat al die slachtoffers van de Holocaust God zullen loven als ze die redding proeven die voor hen bereid was op het kruis? God is tenslotte de Redder van alle mensen!
1 Timotheus 4: 10 De levende God, die een Redder is van alle mensen,

Okay, jij vindt dus dat het een bezopen geloof is dat de Joden uiteindelijk allemaal gered zullen worden omdat God de Redder van alle mensen is. Okay. Nee! Nee! Hier krijg je de volslagen kierewiet, bezopen overtuiging: Het christelijk geloof.

Hun geloof: De slachtoffers van de Holocaust bevinden zich nu in de hel van vurige vlammen, die hun huid van hun lichamen afschraapt waarbij in hun helse pijn het uitschreeuwen ondanks het feit dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft om hen te redden.

Ze lijden daar niet alleen, ze zullen daar voor altijd blijven.
(tekst op het scherm)
Zelfs Hitler had nog niet zo’n marteling uitgevonden!

Eventjes tussen haakjes: Dit is Gods uitverkoren volk.
(alsof hij namens hen het uitschreeuwt)
Dank u wel dat u ons hebt uitverkoren, God!

Zij waren gewoon veel te koppig voor het kruis. Zij overkoppigden het kruis. Zij waren God te slim af. Hij wilde hen wel redden, maar Hij kon het niet.
(speelt nu de boze aanvaller)
Stelletje idioten! Waarom waren jullie nou niet zo verstandig om Jezus als je Redder aan te nemen?
(alsof hij namens het volk het uitschreeuwt)
Dank u wel dat u ons hebt uitverkoren, God!

Helemaal ongefundeerd stelt het christelijk geloof dus dat deze uitkomst van de hel het welverdiende loon van deze Joodse slachtoffers is. Zij zijn niet gered.
O nou, dat is echt prachtig! Dat is een geweldige leer, inderdaad! Hiermee heb je de winnaar te pakken, meissie!
Dat is niet kierewiet. Nee, dat is normaal! Ik ben de idioot! Ik ben de idioot! Jaja, jaja, jazeker!

(Tekst op het scherm tijdens de muziek)
Efeze 1: 9-10 God heeft ons het geheimenis van Zijn wil doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem [Christus] had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid van de tijden, alles wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende