U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De Speciale Redding Van Gelovigen

O, zijn jullie er al? Hartelijk welkom. Welkom in mijn wereld.
Jullie liggen nog op één oor terwijl ik al druk bezig ben.
Maar dat is prima. Zo zit ik in elkaar.

Hé, als jullie niet meer liggen te maffen komt dat goed uit want ik heb een Bijbeltekst voor jullie. Een tekst die je hele denken ondersteboven gooit. Het is een adembenemende tekst. Een tekst die elke jou bekende leer helemaal naar zijn mallemoer helpt. Zo schokkend is deze tekst.

Ik leef hier nou echt helemaal voor om met dit soort teksten bij jou aan te kloppen. Ben je er klaar voor? Ik vind het leuk om te zien dat je denkt dat je er klaar voor bent, maar in werkelijkheid ben je dat niet. Dat vind ik nou grappig!

Galaten 6: 10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Ik zal dit nog eens voorlezen omdat ik weet dat je kin momenteel vastgelijmd zit aan je keyboard omdat je gewoon niet kan geloven wat ik net voorlas.
Galaten 6: 10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Je hebt het nog steeds niet door, hè? O man, ik zie zo dat je er niks van snapt!

Nou kijk, dit volgende onderdeel is zo belangrijk dat ik het je vanuit de badkamer moet uitleggen. Het sleutelwoord in deze tekst is ‘inzonderheid’, nietwaar?

Okay, stel dat ik plaatsbewijzen koop voor een concert van Billy Joel & Elton John. Ik koop er 8 miljard. Nee, ik koop er 7 miljard en 800.000. Ik ga dan die kaartjes voor dat concert van Billy Joel & Elton John uitdelen aan alle mensen op de hele planeet. Op die manier doe ik goed voor allen. Dat is toch zo?

Ik doe wat goed is voor iedereen, echt iedereen op de hele planeet. Ik doe daar zo intens mijn best voor. Ik zorg zelf hoogstpersoonlijk dat iedereen een kaartje krijgt voor het concert van Billy Joel & Elton John. Maar dat niet alleen. Ik ga er echt voor zorgen dat iedereen vooraan komt te zitten.

Zo is het dus. Iedereen op deze planeet krijgt een kaartje voor het concert, waar ik me zelf hoogstpersoonlijk voor heb ingezet. Ik doe namelijk dat wat goed is voor allen. Die kaartjes zijn namelijk voor alle mensen op de aarde. Zij krijgen allemaal een plaatsje op de voorste rij. Wie gaat hier nou over klagen? Zal hier nou iemand over klagen? Nee! Iedereen zit daar te huiveren van geestdrift!

Okay. Maar ik heb natuurlijk ook mijn speciale vrienden. Ik heb vrienden, die ik hier nu maar mijn geloofsgenoten zal noemen, de mensen waar ik gemeenschap in de Heer mee heb. Ik wil voor hen iets bijzonders doen, oftewel iets voor hen ‘inzonderheid’.

Ik ga het volgende doen. Mijn vrienden krijgen niet alleen zo’n kaartje voor het concert. Ik laat ze twee dagen voor de tijd al overkomen met het vliegtuig. Ik boek hen in hetzelfde hotel als waar Billy Joel & Elton John verblijven. Zij krijgen twee uren die zij apart met Billy Joel en Elton John mogen doorbrengen. Billy Joel en Elton John zullen dus speciaal voor hen liederen ten gehore brengen.
Elton zingt dan…….(meezingen door Martin Z.)
En Billy zal……(opnieuw meezingen door Martin Z.)
Ik geef mijn vrienden dat ook nog een aparte toegangspas voor achter het toneel. Ze mogen er bij zijn om de soundcheck mee te maken.

Op dat moment zijn al die mensen in de rest van de wereld, voor wie ik al die kaartjes voor hun plaatsen op de eerste rij gekocht heb, nog in spannende verwachting. Ze komen daar beslist aan. Ze zijn er dan echter nog niet. Op dat moment ben ik namelijk bezig met die ‘inzonderheid’. Ik had iets bijzonders voor de geloofsgenoten. Dat zijn de mensen waar ik intiem mee ben, mijn vrienden. De mensen waar ik een speciale relatie mee heb.

Zelfs Jezus had zijn bijzondere vrienden, toch? Hij had zijn twaalf discipelen, maar je hoort steeds over Petrus, Jacobus en Johannes. Zij waren degenen die Hij meenam de berg der verheerlijking op. Zelfs temidden van die Petrus, Jacobus en Johannes was Johannes degene wiens hoofd rustte op Jezus borst.
Johannes 20: 2 Ze kwam bij Simon Petrus en bij de andere discipel, die Jezus liefhad,
Jezus had dus mensen met wie Hij intiem was. Hij had Zijn favorieten. Hij had zelfs favorieten onder Zijn favorieten.

Okay. Nou weet ik best dat deze tekst niet bepaald een tekst is dat zijn duizenden verslaat. Daarvoor moeten naar Timotheus.
1 Timotheus 4: 10 De levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.
Wat het christendom je vertelt is dat God de Redder is van uitsluitend de gelovigen, of exclusief voor de gelovigen. Die andere mensen die niet geloven, daar weten we namelijk van dat ze voor alle eeuwigheid naar de hel zullen gaan. Is dat werkelijk waar?

Dit is een Bijbeltekst die perfect parallel loopt met Galaten 6: 10. Wat gebeurde er met die mensen die dat speciale pasje voor toegang achter het toneel niet ontvingen? Ze kwamen op de voorste rij van het concert te zitten, zoals beloofd. Het waren de gelukkigste mensen van de planeet.
Je had natuurlijk die mensen die de speciale behandeling ontvingen, de ‘inzonderheid’ groep.

Zet dat nu eens over naar deze tekst in 1 Timotheus 4: 10. Dat is niet zo’n moeilijke opgave, maar je moet je voeten natuurlijk wel onder je lichaam houden. Je moet je evenwicht bewaren om niet in de theologische variant verstrikt te raken. Wanneer je namelijk naar deze tekst in Timotheus gaat dan begint ineens je theologische kennis op te spelen. Je laat dan dit vers dingen zeggen die er eigenlijk helemaal niet staan.

Dat theologisch probleem heb je totaal niet als je die tekst in Galaten bekijkt. Daarom heb ik die tekst ook eerst naar voren gebracht. Ja, we doen wat goed is voor allen, inzonderheid voor de geloofsgenoten. Dat betekent niet dat we niets goeds doen voor al die andere mensen. Het betekent wel dat de mensen waar we intiem mee zijn er meer van zullen merken.

Houd dit nou in gedachten en lees dan opnieuw deze tekst in Timotheus. God is de Redder van alle mensen, inzonderheid de gelovigen. Een bijzondere redding van de gelovigen, maar dat houdt de redding van de hele mensheid nog volledig staande. Dat is wat dit vers zegt.

Wat doe je met dat woordje ‘inzonderheid’? Deze ‘inzonderheid’ ramt de trein van de orthodoxe theologie die zegt dat zij die in dit leven geloven gered zijn, maar zij die nu niet geloven verdoemd zijn tot de hel voor alle eeuwigheid.

Wat is het voordeel om momenteel al een gelovige te zijn? Als jou nu geloof geschonken is, geloof is namelijk een geschenk van God, dan heb jij iets meer ontvangen dan zij die momenteel niet geloven. Jij ontvangt het pasje om ook achter het toneel te mogen komen.

1 Corinthe 15: 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
Dit is de tijd die Paulus het einddoel noemt, de vervulling. Als de dood onttroond is, wat blijft er dan nog over? Leven! In die periode, die nu nog in de verre toekomst ligt, zal iedereen die ooit op deze wereld geleefd heeft voor alle eeuwigheden met God zijn. God is namelijk de Redder van alle mensen.

Hier komt nu die ‘inzonderheid’ redding. Heel, heel veel eerder dan die periode in die verre toekomst komt daar nog dat Koninkrijk van duizend jaren (Openbaring 20: 6). Wij zullen het leven al genieten gedurende die tijd. Dat is ons pasje voor achter het toneel. Als leden van het Lichaam van Christus zullen we gezeten zijn tussen die hemelse wezens in onze hemelse positie.

(Op het scherm loopt de tekst langs: Levend gedurende de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde.
Openbaring 21: 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,
Efeze 2: 6-7 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus, om in de komende aionen de overweldigende rijkdommen van Zijn genade te tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
)

In die tijd zal Israël hier op aarde regeren. Waar zijn in die tijd de doden?
Openbaring 20: 5 De overige doden werden niet weer levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.
Die doden worden nier eerder weer levend of die duizend jaar moeten eerst voorbij zijn. En dacht jij dat er geen voordeel in zat om nu al te geloven?

Nu begrijp je ook dat die uitverkiezingsteksten te maken hebben met Gods keuze voordat Hij iedereen zal redden.
Romeinen 8: 30 Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Efeze 1: 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht.

God gaat iedereen redden, maar jij komt er al in een vroeg stadium bij. Jij zal de Redder persoonlijk ontmoeten terwijl de andere mensen nog steeds dood zijn. Jij bent namelijk in het bezit van dat pasje voor achter het toneel. Jij hoort al die coole nummers die de Heer Jezus Christus persoonlijk voor jou zal zingen. Dat doet Hij eeuwen, ja je kan wel zeggen millennia, voordat die anderen er ook bij komen.

Als je nu dus hoort dat God mensen uitverkiest kan je heerlijk ontspannen. Zoals je het eerst altijd gehoord hebt is dat de uitverkorenen gered zijn en dat de niet uitverkorenen verdoemd zijn. Maar die mensen die niet uitverkoren zijn, die komen naderhand binnen. Zij komen binnen na de vervulling, oftewel het einddoel. God is namelijk de Redder van alle mensen.

Begrijp je nu dat ik eigenlijk het allerbeste van beide werelden bezit? Ik kan namelijk al die oordeelsteksten zonder meer geloven.
Ik kan de uitspraken van Jezus zonder meer als waarheid aannemen dat er niet velen zullen zijn die het Koninkrijk binnen zullen gaan.

Mattheus 7: 22-23 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb jullie nooit gekend; gaat weg van Mij, jullie werkers van de wetteloosheid.
Dat zal er zeker gaan gebeuren. Betekent dat nou dat zij voor alle eeuwigheid verdoemd zullen zijn? Nee, want God is de Redder van alle mensen. Deze mensen zij gewoon geen onderdeel van deze ‘inzonderheid’ redding.

Alles is nu logisch. De Bijbel is één geheel. We hoeven nu niet langer al die Bijbelteksten onder het tapijt te vegen die spreken van het krachtige effect van het kruis.
Romeinen 11: 36 Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
Je hoeft de Bijbelteksten niet langer te negeren.
Colosse 1: 20 Door Hem [Christus], vrede gemaakt hebbende door het bloed van Zijn kruis, heeft Hij alle dingen weer met Zich verzoend, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Je moest eerst deze teksten helemaal aan de kant schuiven omdat je ervan uitging dat zij die niet uitverkoren waren verdoemd waren voor alle eeuwigheden. Nu weet je hoe het zit! Ze komen alleen later (1 Timotheus 4: 10).

Als je door hebt wat dit vers werkelijk zegt dan maakt dit je God tot een veel groter God dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Als je dan bedenkt dat je ooit geloofd hebt dat alleen dat kleine handjevol mensen dat God heeft uitverkoren om te geloven de enige geredden zijn en dat die miljarden die niet geloven en dus niet geroepen zijn verdoemd zijn tot de hel voor alle eeuwigheid.

Wow! Heb je dat echt werkelijk ooit geloofd? Dat is afgrijselijk! Er is niemand voor eeuwig verdoemd. Ik heb eraan gewerkt om deze prachtige peper in mijn tuin te laten groeien. Ja, ik weet, het ziet er een beetje verwrongen uit. Ik teel ze voor alle mensen. Dat doe ik om de hoge voedingswaarde van die pepers.
Ik weet hoe deze peper eruit ziet. Het lijkt net alsof er een motor overheen gegaan is. Ik wil toch wel graag dat jij dit echt krijgt zodat je er door gevoed wordt.

Voor die mensen waar ik echt een intieme relatie mee heb, heb ik niet alleen deze peper die overreden lijkt te zijn door een motor, maar ik geef hen ook deze groene peper. Ik heb ook nog een maïskolf voor hen. Ik kan er dit mee doen. Ik kietel hun kin met deze maïskolf. Ik heb nog zo’n groene peper. Moet je rauw eten zonder melk. En dan wil ik ook deze komkommer er nog bij doen.

De peper gaat naar iedereen, maar voor mijn geloofsgenoten heb ik een hoorn des overvloeds van allemaal groentetetetetes des levens.

(tekst ter afsluiting die over het scherm rolt:
Speciale dank aan Billy Joel en Elton John
voor het schrijven van hun coole nummers.
Speciale verontschuldigingen aan
Billy Joel en Elton John
voor Martin Zender
die probeerde hun nummers te zingen.
De wetten van het Internationale kopieerrecht
zijn absoluut geschonden
in deze video.)

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende