U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Je Ligt Eruit!

De top 10 uitspraken die je nooit uit Gods mond zult horen. Nummer 9: Je Ligt Eruit! Oftewel, je hebt het zo erg verknoeid, dat je helemaal bezoedeld bent! Ik kan jouw leven nu niet langer gebruiken.

God zal jou dit nooit aanzeggen. Hij zal nooit beweren dat Hij jouw leven nooit meer kan gebruiken. Ongeacht wat je ooit gedaan mag hebben, wat je nu aan het doen bent of wat je nog zult doen, God is in staat om je met jouw omstandigheden in de vrijheid te plaatsen, jouw helemaal om te keren en je leven weer opnieuw te gebruiken.

Hij kan en Hij zal iedereen gebruiken die zijn leven overlevert aan Hem. Je verleden doet er niet toe. Je zonden doen er ook niet toe. Ondanks alles zal Hij je toch gebruiken. Heb jij Hebreeën 11 wel eens gelezen?

We komen daar de man Abraham tegen. Hij gaf zijn vrouw Sara de opdracht om te liegen dat zij zijn zuster was. Hij vond het goed dat de Farao met zijn eigen vrouw naar bed ging, puur enkel omdat hij bang was. Hij stelde zich daar nou niet echt op als een integer man, die Farao wel even de waarheid zou vertellen. Toch wordt deze Abraham de vader van de gelovigen genoemd.

Hoe zat het dan met zijn kinderen? Izaäk? Izaäk beging precies dezelfde zonde. Precies dezelfde zonde als zijn vader. Jacob dan? Zijn naam alleen betekent bedrieger, afzetter, bedotter, draaikont of misleider. Toch kom je zijn naam tegen in die lijst van Hebreeën 11.

Laten we die lijst nou eens doornemen. Hoe zat het met Noach? Noach wordt in Hebreeën 11 vermeld als een man van groot geloof. Dat is dus weer ondanks het feit dat zodra hij uit die ark gestapt was, hij zich helemaal volgoot en straalbezopen tegen de grond viel. Daar lag hij naakt en daar moet echt wel iets gebeurd zijn, waar de theologen zich al een behoorlijke tijd het hoofd over breken. Een onderzoek waar ik me zelfs niet in wil begeven.

Hoe zat het dan met die Mozes? Mozes, die iemand in koele bloede omgebracht heeft en dat lijk ergens in het zand gedumpt heeft. Toen is die hem gesmeerd om zich angstig jarenlang in de woestijn te verstoppen totdat God hem eindelijk ging gebruiken.

Nee, mocht je ooit denken dat God ooit tegen jou zal zeggen: ‘Je ligt eruit! Ik kan je nu niet meer gebruiken!’, lees dan nog eens Hebreeën 11! Ik zeg het je nog eens, er is niet dat jij ooit gedaan kan hebben, niets wat je nu zou doen en ook niets wat je ooit nog mocht gaan doen, wat de oorzaak kan zijn waardoor God jou zou diskwalificeren, alsof Hij je niet meer kan gebruiken.

Als jij simpel in geloof tot Hem komt en je in volle afhankelijkheid aan Hem uitlevert, dan zal Hij je gebruiken tot Zijn verheerlijking. Hij is Degene die jouw leven zo totaal verandert dat jij een kanaal wordt waardoor Hij Zijn genade en liefde over iedereen om je heen uitgiet.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende