U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Zet Nou Eens Je Beste Beentje Voor

De Top 10 uitspraken die je nooit uit Gods mond zult horen. Nummer 6: ‘Zet Nou Eens Je Beste Beentje Voor’.

Het idee hierachter is dat als wij nou maar ons uiterste best doen, dat God met minder echt geen genoegen zal nemen. Dat staat zo ontiegelijk veraf van wat God tegen ons zal zeggen! Hij zal je nooit oproepen om je beste beentje voor te zetten, alsof Hij van jou zou verwachten dat jij je uiterste best zou moeten doen.

De Bijbel laat duidelijk uitkomen dat Hij aangetrokken wordt tot ons juist omdat we ellendig zijn.
Psalm 12:5 Om de onderdrukking van de ellendigen, het zuchten van de armen, maak Ik Mij thans op, zegt Yahweh; Ik stel in veiligheid wie daarnaar smacht.
Psalm 40:17 Al ben ik ellendig en arm, Yahweh denkt aan mij.

God is er niet op uit dat jij nou maar je best zou doen. Hij wil nou juist dat jij beseft dat je helemaal niks hebt om aan te bieden, zodat jij je in volkomen hulpeloosheid aan Hem uitlevert. Het is namelijk alleen dan dat wij zullen ervaren wat de apostel Paulus schrijft:
2 Corinthe 12:9-10 God heeft tot mij gezegd: Mijn genade is genoeg voor jou; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht……. als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Efeze 6:10 Weest krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht.

1 Corinthe 1: 26-28 Kijk nou eens wat jullie waren, toen jullie geroepen werden: niet veel wijzen naar het vlees, niet veel invloedrijken, niet veel aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,

Ben jij zwak? Dan ben jij precies het soort mens waar God naar op zoek is! Hij zal je nooit uitdagen om je beste beentje voor te zetten. Hij zal je wel oproepen om je volledig uit te leveren aan Hemzelf. Hij heeft namelijk wel degelijk Zijn beste beentje voor gezet. Als jij nu simpel vertrouwt op Hem, dan kan er meer uit je handen komen dan dat jezelf voor elkaar kunt krijgen door tien van jouw levens te vullen met jouw beste beentjes voor.

Gods kracht in jouw zwakheid, dat is Zijn bovennatuurlijk leven van genade dwars door jou heen! Dus nu verder geen beste beentjes meer voor zetten, maar laat Hemzelf Zijn aller- allerbeste Been voor zetten en wacht dan maar af wat Hij zal gaan doen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende