U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Ik Ben Een Afwachtend Persoon

De top 10 uitspraken die je van God nooit zult horen. Nummer 5: ‘Ik Ben Een Afwachtend Persoon’.

Hoe vaak ben je de bewering niet tegengekomen dat de Heilige Geest rustig afwacht? Hij dwingt Zichzelf aan niemand op. Jazeker, geloof je het zelf? Probeer dat nu eens op de bekering van Saulus van Tarsis uit, die later de apostel Paulus zou worden!

Toen die Saulus op een keer naar Damascus onderweg was met de bedoeling de christenen daar te vervolgen, toen heeft onze God (die volgens velen zo afwachtend is) hem van zijn paard geslagen, waardoor hij op zijn rug in het stof kwam te liggen en zo blind werd als een vleermuis.

Handelingen 9: 3-8 Toen Saulus van Tarsis Damascus naderde, omstraalde hem plotseling licht uit de hemel; en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? En hij zei: Wie bent U, Here? En Hij zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal je gezegd worden, wat je moet doen. ….. Saulus stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien,

Die God (die volgens velen zo afwachtend is) riep hem toen toe: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ Is God Iemand, die rustig afwacht? Nee, onze God is een Strijder. Niks van dat zogenaamde afwachten. Onverschrokken stormt Hij voort om Zijn liefde over ons uit te storten. Moet Hij ons daarvoor op de grond werpen, dan zal Hij dat ook rustig doen.

Dat is precies wat Hij ook bij mij deed in Oktober 1990, toen ik op mijn gezicht gevallen was, toen ik het uitriep naar God: ‘Waar bent U nu mee bezig?’ Hij was bezig mij tot verbrokenheid te brengen, zodat Hij Zijn liefde aan mij kwijt kon op een manier die ik nooit eerder gekend had.

Nee, je zult God nooit horen zeggen ‘Ik ben een afwachtend Persoon’. Wat Hij wel zegt is:
Exodus 20: 2-3 Ik ben Yahweh, jullie God, die jullie uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Jullie zullen geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Laten we onszelf dus aan Hem uitleveren in het besef dat we geen zoetig sentimentele god dienen, die ons op onze wenken bedient. We dienen een God die eventueel zelfs, als het nodig is, met geweld in ons leven zal inbreken om ons wakker te schudden, zodat we Zijn genade mogen ontvangen en Zijn liefde mogen kennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende