U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Vertel Het De Hand, Het Gezicht Luistert Toch Niet

[Deze uitspraak is zo’n typisch, plat (slang) Amerikaanse uitdrukking, dat het eigenlijk niet te vertalen valt. De letterlijke vertaling ervan luidt: ‘Vertel het de hand maar, het gezicht luistert toch niet’. Het is één van die kenmerkende verruwingen binnen de moderne menselijke communicatie. De hierbij geleverde foto spreekt wat dat betreft boekdelen.]

Dit zijn de top 10 uitspraken, die God nooit zal uitspreken. Nummer 10: ‘Vertel het de hand maar, het gezicht luistert toch niet’. Oftewel, God zal nooit tegen jou zeggen dat Hij niet naar jou wilt luisteren omdat Hij boos op jou zou zijn, waardoor Hij niet met jou zou willen praten. Nee, zo zit Gods houding naar jou toe helemaal niet in elkaar!

Je bent altijd welkom om heel dicht bij je hemelse Vader te komen, zelfs midden onder de meest ernstige zondes. Hij houdt onvoorwaardelijk van jou en Hij verlangt er zo erg naar om contact met jou te hebben. Hij wil dat jij Zijn genade mag ervaren en dat Hij Zijn liefde over jou kan uitgieten ongeacht hou jij je wel of niet zou gedragen.

Ik heb nooit beweert, dat heb ik zelfs nooit geïnsinueerd, dat God onverschillig zou staan tegenover onze zonden. God haat de zonde om wat ze bij jou aanrichten, maar Hij zal beslist nooit boos op jou worden. ‘Vertel het de hand maar, want het gezicht luistert toch niet!?’ , alsof God niks van jou wil horen omdat Hij boos op je zou zijn? Dat zou Hem tot een leugenaar maken!

Hij sprak Zich zelfs in het Oude Testament al heel duidelijk hierover uit.
Jesaja 54: 9-10 Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op jullie zal zijn noch jullie zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van jullie niet wijken en Mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt jullie Ontfermer, Yahweh.

Hier zweert God dus heel letterlijk dat Hij nooit meer boos zal worden. Zelfs als de bergen in de oceaan verdwijnen, dan nog zal de Heer nooit meer boos worden! Hij verklaart dat dit vredesverbond, dat Hij met hen had gesloten, niet zal wankelen. ‘Ik ben Yahweh, jullie God, die ontferming over jullie heeft’.

De top 10 uitspraken, die God nooit zal uitspreken. Nummer 10: ‘Vertel het de hand maar, het gezicht luistert toch niet’. Nee, Gods aangezicht is altijd naar jou toe gericht.
Numeri 6:25-26 Yahweh doet Zijn aangezicht over jou lichten en is jou genadig; Yahweh verheft Zijn aangezicht over jou en geeft jou vrede.

Jij bent Zijn kind en hoe jij je ook gedraagt, Hij blijft altijd van je houden en je helemaal te gek vinden!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina