U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Interviewster:
Hoe zit het met je tienden geven? Dat is toch een wet uit het Oude Testament? We houden ons daar wel aan in de kerken en we waarschuwen zelfs dat je het beter wel kan doen of anders… Als je het niet doet dan wordt dat toch als een slechte zaak beschouwd?

Andrew Farley:
Ja, weet je, je tienden geven oftewel tien procent van je inkomen afstaan stelt eigenlijk nog niet eens veel voor. Als je alle regels uit het Oude Testament bij elkaar optelt kom je op zo’n 23 % van je inkomen.
De oorsprong van deze instelling van tienden ligt in het onderhouden van het Levitisch priesterschap. Dat was een onderdeel van de Mozaïsche wetgeving.
Als je nu de boeken van Romeinen tot en met Openbaring doorleest dan kom je daar totaal geen aanwijzingen voor Nieuw Testamentische gemeenten tegen om tien procent af te dragen. Wat we wel tegen komen is dat we vrijmoedig, vanuit het hart zonder druk mogen geven.
2 Corinthe 9: 7 En ieder doe, naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
De waarheid is dus dat ik enthousiast wordt over een bepaalde bediening die ik zie. Ik ben vol enthousiasme over een bepaalde bediening, ik ben enthousiast over mijn kerk, ik ben enthousiast over het evangelie. Dat zorgt ervoor dat ik daar ook geld aan geven wil.
Degene die aangeeft dat we tien procent moeten afstaan kent zijn Bijbel niet. In diezelfde Brief staat hoe leiders geen eigen huis bezaten, geen kleding hadden, geen enkele eigen bezittingen.
2 Corinthe 11: 25-27 driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders; in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid;
Daar staan onze leiders tegenover met eigen huizen, auto’s, keurig gekleed. Er zit dus een sterke dubbele moraal in deze oproep tot tienden geven. Het is niet consequent Bijbels.
We mogen de manier van geven vanuit het Nieuwe Testament onderwijzen. Dat betekent dat het vrijwillig vanuit het hart gebeurt.

Interviewer:
Als we dit nu even zo laten dan kunnen we toch opmerken dat het geven van tienden toch al plaatsvond voordat er sprake was van de wet van Mozes. Bij Abraham en Melchizedek kom je het geven van tienden al tegen.
Genesis 14: 20 Geprezen zij God, de Allerhoogste, die je vijanden in je macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden.
Daar vinden we dan toch al het beginsel van rentmeesterschap waar het geven van tienden van spreekt?

Andrew Farley:
Inderdaad gaf Abraham tienden aan Melchizedek in het Oude Testament al voor de wet. Dat is dan ook een heel gebruikelijke tegenwerping. Wat we daarbij eventjes negeren is dat Abraham een paar minuten daarvoor nog mensen ombracht en hun spullen inpikte.
Genesis 14: 15-16 Zij verdeelden zich ‘s nachts tegen hen in troepen, hij en zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot Choba toe, dat ten noorden van Damascus ligt. En hij bracht al de have terug, en ook zijn broeder Lot en diens have bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk.
Daarna gaf hij dus tien procent van de opbrengst van deze oorlog aan die priester. Dit verhaal draait dus om het respect dat Abraham aan Melchizedek betoonde. Dat is de grondgedachte.
Het is daarom zo grandioos om te zien dat er in Jezus nu een nieuw Priesterschap gekomen: Het Priesterschap van Jezus. Een nieuwe geslachtslijn die niet de weg van wet of daarvoor bewandelt. Zouden we wel die weg bewandelen dat zouden we dus ten strijde trekken, de overwonnen volkeren ombrengen en de opbrengst zouden we dan in de kerk brengen. Dat is nou absoluut niet de weg waar God ons toe zou leiden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende