U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Interviewer:
Okay, we zijn weer terug met Andrew Farley. We bespreken ‘Het Naakte Evangelie’, met de ondertitel ‘de waarheid die je nooit in de kerk zult horen’.
Andrew, één van de centrale thema’s van ‘Het Naakte Evangelie’ is: Jezus met daar verder niets aan toegevoegd. Dat is waar voor onze redding en voor ons thuis in de hemel. Jezus deed al het werk en nu is onze kant alleen dat we daar op vertrouwen, dat we daar ons geloof in stellen.
Wat is het dan dat wij aan ‘Het Naakte Evangelie’ hebben toegevoegd, de boodschap die Jezus en de apostelen verkondigden? Wat zijn nu de toevoegingen die dan nu tot de kern van de boodschap van de kerk zijn gaan behoren?

Andrew Farley:
Wat we in elk geval hebben toegevoegd zijn hele series aan regels die we tot een geheel van een religieus systeem hebben gevoegd. Paulus oordeel hierover is duidelijk.
Colosse 2: 23 Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees.
Toch zijn wij als christenheid op het punt aanbeland dat de meesten van ons denken dat christendom een soort gedragsverbeteringsprogramma is dat er voor zal zorgen dat we op onze eindbestemming aankomen.
Het plaatje is dus dat Jezus alles voor de start in orde gemaakt heeft en nu moeten we dat met ons gedrag perfectioneren om ooit Jezus te ontmoeten.
Ik ben bang dat buitenstaanders ook die indruk van het christendom hebben. Dat is nou eenmaal de boodschap die we overbrengen.
Eén van de zaken die we toevoegen aan Jezus is godsdienst. Met godsdienst bedoel ik het systeem van reglementen. Dat komt volgens mij ook voort uit het niet begrijpen welke rol de wet heeft. De wet hoort thuis in het Oud Testamentisch systeem.
De Bijbel leert overduidelijk dat wij als christenen dood voor de wet zijn.
Romeinen 7: 4 Jullie zijn ook dood voor de wet door het lichaam van Christus.
Romeinen 7: 6 Thans zijn wij van
de wet ontslagen, dood voor haar,
Galaten 2: 19 Ik ben door de wet
voor de wet gestorven.
We zijn niet onder de wet. We zijn vrij van de wet. De wet houdt ook geen toezicht over ons. Christus is het einde van de wet.
Dat kunnen we allemaal in de Bijbel nalezen en ondanks dat zijn er toch altijd nog veel christelijke filosofen die zich afvragen of we misschien toch nog de wet nodig hebben als een soort moreel kompas. De werkelijkheid is dat we Jezus nodig hebben al ons moreel kompas.

Interviewer:
De wet is dus voorbijgestreefd door een hoger kompas, een sterker krachtsveld. Dat is de aanwezigheid van Christus zelf.

Andrew Farley:
Inderdaad, de aanwezigheid van Christus en wat er in ons hart geschreven staat. We hebben: ‘Heb je God lief’ en ‘Heb je naaste lief’. In die twee is alles tot zijn vervulling gekomen.
Ik ‘Het Naakte Evangelie’ spreek ik liever over datgene wat Christus zelf in onze harten geschreven heeft dan dat ik de 613 wetten erbij haal uit het Oude Testament.
Wat er dan gezegd wordt is: ‘hé, wacht eens even, ik weet dat ik vrij ben van de ceremoniële wetten, maar voor een goed gedrag heb ik toch nog altijd de tien geboden nodig?’
Dan betekent dat wel dat je niet meer kan e-mailen op vrijdagavond of dat ik de tuin op zaterdag geen goede beurt meer kan geven. We hebben blijkbaar geen idee van wat we beweren als we zeggen dat we de wet nodig hebben voor ons dagelijks leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende