U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

TV Interview – Het Naakte Evangelie (1)

Interviewster:
Heb je nog zo’n vraag voordat de tijd om is?

Andrew Farley:
Een andere vraag is bijvoorbeeld: Christenen strijden nog altijd met de zonde vanwege hun oude ik, die nog altijd in hen woont.
Het antwoord daarop is ook alweer: Niet waar!
Als we de Bijbel onderzoeken ontdekken we al snel dat wij als christenen niet zondigen vanwege onze oude ik. Daar zijn andere oorzaken voor.
Als ik als christen mijn leven leidt, dan komen er ook gedachten waar ik me voor schaam. Dan ontstaat bij mij de overdenking dat ik toch een oprecht kind van God ben en toch heb ik die gedachten. Waar komt dat vandaan? Dan concludeer ik kortweg dat het wel mijn oude ik moet zijn.
Het is een hele grote groep christenen die met deze schizofrene kijk op zichzelf door het leven gaat. Het is een soort dualiteit van oude ik en nieuwe ik.
In ‘Het Naakte Evangelie’ spreekt ik over de Bijbelse redenen waarom we nog altijd zondigen. Het is bevrijdend voor veel mensen die nog altijd worstelen met lustgevoelens. Het is bevrijdend voor veel mensen die hun eigen gedachtewereld niet begrijpen.
Paulus maakt het tot tweemaal heel helder en duidelijk dat als we dingen doen die we eigenlijk niet willen we dat feitelijk niet zelf zijn.
Romeinen 7: 16-17 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, … dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
Romeinen 7: 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar
de zonde, die in mij woont.
Er is dus iets dat mij verleidt, wat ik niet zelf ben. Als ik dit eenmaal door heb, dan besef ik ook dat als ik nee tegen de zonde zeg, ik geen nee tegen mezelf zeg.
Nu ik een nieuwe schepping ben in Christus Jezus, ben ik geschapen om Zijn goede werken te werken. Ik wens wat Hij wenst. Mijn hart is nu volkomen rechtvaardig.
Veel te veel christenen rennen over deze wereld en denken van zichzelf dat ze smerige oude zondaren zijn. Het hele doel van ‘Het Naakte Evangelie’ is om onze identiteit in Christus Jezus te benadrukken. We willen aantonen dat wij nu vanuit dit nieuwe leven, vanuit dit nieuwe denken kunnen leven. We bezitten Gods Heilige Geest in ons.

Interviewer:
Wat is de concrete verandering in jouw relatie met God sinds deze volkomen ommezwaai?

Andrew Farley:
In de allereerste plaats is mijn gebedsleven drastisch veranderd. Mijn gebedsleven bestond altijd uit smeken en pleiten en hopen en wachten op iets nieuws dat mijn kant maar mocht opkomen. Dat kon reiniging of vergeving, volharding of liefde zijn.
Wat ik in de Bijbel concreet ontdekte was dat we volkomen toegerust zijn. Ik bedoel dat we niet meer hoeven te wachten en smeken en pleiten op iets dat allang ons deel is. De Bijbel geeft nadrukkelijk aan dat wij als Nieuw Testamentische gelovigen alles ontvangen hebben wat we nodig hebben voor een godvruchtig leven. We zijn compleet! Het ontbreekt ons echt aan niets!
Als ik nu toch weer mijn op mijn routine vaar om van alles en nog wat te vragen dan is dat niet echt een daad van geloof. God zegt dat ik het allang bezit.
In ‘Het Naakte Evangelie’ spreek ik daarom over het rusten in het volbrachte werk van Christus: Wat Hij voor ons gedaan heeft. Wat misschien nog belangrijker is: Wat Hij aan ons gedaan heeft om ons anders te maken. Hij heeft het stenen hart eruit gehaald en ons daarvoor in de plaats een nieuw hart gegeven.
Het is heel boeiend omdat wij best wel goed kunnen zijn in onze onderlinge gesprekken over de Bijbel in de gemeente. We kunnen die gesprekken ook best goed doen op zondagschool. Maar dan komt die week van maandag tot zaterdag er weer aan.
Wat we werkelijk nodig hebben is iets dat echt is. Iets dat tastbaar is. Iets dat werkt in onze relaties. Dat is het essentiële voor mij, niet de buitenkant veranderde toen ik dat ‘Naakte Evangelie’ ontdekte. Ik doe nog altijd veel dezelfde dingen die ik altijd al deed. De motivatie is echter totaal anders. Daar draait het allemaal om.

Interviewer:
We zijn zo weer terug samen met Andrew. (Op deel 2)

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende