U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De negende video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

In het hemels heiligdom zat God dus als het ware te wachten op de tijd dat het pad van de mens het pad van dit heiligdom zou kruisen. God zelf richt deze tabernakel en zendt Zijn Zoon naar de aarde, Die een offer zal brengen. Deze tabernakel stond in de hemel te wachten op dat offer.

Ik kan je garanderen, broeders en zusters, dat het offer wat deze Hogepriester gebracht heeft elke uiterlijke ceremonie of ritueel verre, maar dan ook verre overtreft. Wat Christus gedaan heeft steekt boven alles uit wat wij als mensen ook maar enigszins zouden kunnen doen.

In de tabernakel die God zelf heeft opgesteld hebben we het Megagebeuren bij uitstek dat geldt. Dat Megagebeuren was toen Jezus Christus, de Hogepriester, slechts één maal die tabernakel binnentrad en daar in die hemelse tabernakel Zijn hogepriesterlijk taak volvoerde.

God had met een verwachtingsvol hart deze tabernakel speciaal hiervoor reeds opgezet ver voordat Mozes ook maar enige taak i.v.m. de wetgeving ontving.

Hebreeën 8: 6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.

De schrijver van de Hebreeënbrief beseft hier dus duidelijk dat wij onder een Nieuw Verbond zijn. Wij zijn niet onder het Oude Verbond van de wet. Hij gebruikt deze twee verbonden om een vergelijking aan te geven. Hij geeft hier aan dat de bediening van Christus zo’n stuk hoger ligt dan die van het aardse priesterschap evenals het Nieuwe Verbond een beter verbond is. Het Nieuwe Verbond is namelijk op betere beloften gefundeerd.

Hebreeën 8: 7 Want indien dat eerste onberispelijk was geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede.
Waarom was er een Nieuw Verbond gekomen? Omdat er blijkbaar iets mis was met het eerste verbond. Ik weet dat er veel mensen zijn die beweren dat het oude verbond best goed was. Het was immers een eeuwig verbond?

Er moet toch wel wat aan de hand geweest zijn anders had de schrijver niet die slag om de arm gehouden van de vraagstelling of dat eerste verbond wel onberispelijk geweest was. In vers 8 legt hij uit wat er precies mis was met dat oude verbond.

God heeft moeten vaststellen dat het volk zich niet aan hun kant van het verbond hadden gehouden. Het eerste verbond was een soort verdrag, een afspraak die er tussen twee partijen gesloten werd. Dit behandelt deze Hebreeënbrief behoorlijk uitputtend.

Het oude verbond was dus een afspraak tussen twee partijen, namelijk tussen God en Zijn volk. ‘Ik doe mijn kant van de afspraak, dan mag ik van jullie verwachten dat jullie je ook houden aan jullie verantwoordelijkheden’.
God doet dus iets als Israël zich ook aan haar afspraken houdt.
Als zij zich niet aan hun taken houden, doet God ook niks.
Als zij iets anders uithalen, dan doet God ook iets anders.

Het oude verbond had dus twee kanten, waarvan één kant de menselijke kant was.
God moest het volk berispen. Wat daarna volgt is een citaat uit Jeremia 31. Je kan hier dus de uitdrukking op toepassen dat we twee vliegen in één klap vangen. We kijken naar wat Jeremia ons leert en tevens bekijken we wat de brief aan de Hebreeën ons leert.

Er lopen hier dus twee lijnen parallel om aan te tonen waarom de wet niet langer van toepassing is op christenen. Voordat we helemaal door dit onderwerp heen zijn zullen we zien waarom de wet door het brengen van dit ene offer in die hemelse tabernakel aan de kant is gezet.

Het oude verbond is overtroffen door een nieuw verbond. Dit vinden we hier en in het boek van Jeremia. We zullen dit onderwerp voortzetten in een volgende video.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende