U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De negende video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

De tempel in Jeruzalem is in het jaar 70 na Christus verwoest. Het feit dat hier in de tegenwoordige tijd staat: ‘daar er hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren.’, toont aan dat deze brief voor het jaar 70 geschreven moet zijn. Dat betekende dat op dat moment de tempel er nog steeds was en dat alles wat dat priesterschap betreft ook nog steeds functioneerde.

De schrijver gaat dan verder met mee te delen dat deze aardse priester dienst doen in een afbeelding en een schaduw van het hemelse. Dit is een heel kostbare uitspraak. Waar baseert hij dit dan op. Nou, Mozes had daar een godsspraak over ontvangen toen hij de tabernakel zou gereedmaken.
Exodus 25: 40 Zie nu toe, dat je alles maakt naar het model dat je daarvan op de berg getoond is.
Exodus 26: 30 Dan zal je de tabernakel oprichten overeenkomstig
het plan dat je daarvan op de berg getoond werd.
Exodus 27: 8 Zoals Hij je
op de berg getoond heeft, zo zal men het maken.
Numeri 8: 4 overeenkomstig
het voorbeeld dat Yahweh hem had getoond,

Hebreeën 8: 5 Zie toe, zegt Hij immers, dat jullie alles maken
naar het voorbeeld, dat jullie getoond werd op de berg.
De tabernakel die Mozes had gemaakt was dus alleen maar een voorbeeld en een schaduw. Maar waarvan is het dan een voorbeeld en een schaduw? Het is een afbeelding en een schaduw van het hemelse.
Hebreeën 8: 5 Een afbeelding en schaduw van het hemelse,

Aan Mozes werd dus een blik gegund in het heiligdom in de hemel, de ware tabernakel. Mozes kreeg de opdracht om daar een kopie van op aarde te maken. Dat aardse heiligdom is dus slechts een kopie en een schaduw van datgene wat in de hemel is.

Ik neem nu even de vrijheid om alvast iets vooruit te grijpen op wat er in deze brief aan de Hebreeën staat om het kostbare van deze hemelse tabernakel aan te tonen. Wat hier aan Mozes getoond wordt is de tabernakel die al reeds in de hemel aanwezig was.

Zoals u waarschijnlijk wel weet is de tijd van Mozes behoorlijk wat eeuwen voordat Christus in de wereld kwam. Toen had God dus al een volkomen kant en klare tabernakel in de hemel. Waarom had God zoveel honderden jaren voor Christus deze tabernakel al in de hemel?

Als we verder gaan in deze brief aan de Hebreeën zullen we ontdekken dat deze tabernakel al kant en klaar gebouwd was in de hemel. Daar bleef dit heiligdom wachten op die ene enkele Hogepriester die uitsluitend met dat ene enkele offer zou komen dat voldoende was voor alle zonden van de hele mensheid.

Denk je die verwachting, dat uitzien, eens in. Hier krijgen we enigszins een inzicht in hoe God de zaken ziet. We begrijpen hierdoor iets meer van Gods plan, zoals Hij dat al klaar had liggen voor de schepping van de wereld, en we kunnen wel zeggen, voordat er zelfs sprake was van tijd op zich.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende