U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De negende video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Hallo,

Dit is weer Stephen Searfoss. We gaan weer verder met onze serie over het onderwerp ‘waarom heeft God de reglementen overboord gegooid?’

Als je er nu zomaar plotseling invalt wil ik je graag vertellen dat we bezig zijn met een serie video’s over dit onderwerp waarbij we midden in brief aan de Hebreeën beland zijn. Om het hele verband te kunnen plaatsen adviseer ik je graag om te beginnen bij video nummer 7.

Natuurlijk ben je ook welkom als je vanaf dit punt met ons mee wilt gaan. We hebben al het één en ander gelezen uit Hebreeën 8. Nu wil ik er graag nog wat commentaar bij plaatsen.
Hebreeën 8: 1-5 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren. Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren. Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat jullie alles maken naar het voorbeeld, dat jullie getoond werd op de berg.

Ik heb wat brieven ontvangen van christenen die graag de oude rituelen en instellingen van de feesten in de tempel in ere willen herstellen. Het lijkt hen prachtig om het één en ander van dit soort zaken weer opnieuw in te voeren. Juist met het oog op dit soort verlangens is dit gedeelte in de Bijbel me zo kostbaar voor het hart. Het leert ons heel sterk onze huidige status te waarderen.

Nou heeft de schrijver het hier over het heiligdom waar Christus als de Hogepriester Zijn dienst verricht. Hij noemt dit de ware tabernakel. Nou is de belangrijke vraag: ‘Wat is de ware tabernakel?’

De ware tabernakel is het heiligdom dat de Heer zelf heeft opgericht in de hemelen. Het is niet een uiterlijke tabernakel dat door de mens is opgericht. Als we hier over de ware tabernakel lezen onderwijst dat ons gelijk waar onze verlangens en onze harten thuishoren.

Als de schrijver het hier heeft over de dienst van de Hogepriester, hoe hij gaven en offers brengt, dan is het duidelijk dat hij schrijft aan mensen met een Joodse achtergrond. Hij toont hen aan hoe het geloof in Christus als de Hogepriester het Judaïsme met zijn noodzakelijke dagelijkse offers verre overtreft.

De schrijver spreekt hier dus over meerdere onderwerpen.
1. Hij spreekt over een hogepriester. Wij hebben de Hogepriester.
2. Elke hogepriester moet een plek hebben waar hij zijn dienst uitoefent.
3. Ook moet elke hogepriester offers brengen.

Deze Hogepriester heeft dus een ware tabernakel in de hemelen. Ook moet Hij dus noodzakelijkerwijs iets te offeren hebben. Volgen we echter de gewone aardse voorschriften dat zou Hij nooit en te nimmer Priester kunnen zijn omdat de wet al andere priesters had aangewezen.

Heel opvallend is dat de schrijver van de Hebreeënbrief totaal geen verwarring doet ontstaan. Hij vermengt namelijk totaal niet de dienst van Christus met die van de wet. Hij geeft ruiterlijk toe dat als we volgens de aardse normen van de wet rekenen Christus zelfs totaal geen Priester zou kunnen zijn.

Hier op aarde heb je allang mensen die de priesterdienst uitoefenen zoals de wet die voorschrijft. Als God het had gewenst dat er een priesterschap onder de wet zou zijn dan had er niets hoeven te veranderen want die waren er allang. Daarvoor had God Jezus Christus niet hoeven sturen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende