U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De achtste video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Psalm 110: 4 Yahweh heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester voor de aioon, naar de ordening van Melchizedek.
Er komt een nieuw Priesterschap.

Waarom zou dit nou nodig zijn als het Levitische priesterschap de kinderen van Israël al volmaaktheid had gebracht? Ik weet dan wel niet wie de schrijver van de Hebreeënbrief is, maar hij weet de Schrift helder en duidelijk te laten spreken en toe te passen. Hij toont in een zeer logische betoog aan dat er wel een ander Priesterschap moest komen.

Voordat we het onderwijs van Hebreeën zullen hebben afgesloten zullen we zicht hebben gekregen op hoe God de wet vervuld heeft om het daarna terzijde te stellen. Daarom gaan we weer verder met vers 12.
Hebreeën 7: 12 Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet.

Opnieuw geeft de schrijver hier weer aan dat niet het priesterschap afhankelijk is van de wet, maar dat de wet afhankelijk is van het priesterschap.
Het priesterschap krijgt een verandering. Van het Levitische priesterschap dat gebouwd is op Aäron, gaat het hier over op een priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Het logische gevolg van die verandering wordt hier getekend:
‘uit die verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet.’

Sommige mensen willen beweren dat de wet niet aan verandering onderhevig kan zijn omdat het een eeuwige wet is. Dit is echter wat de Bijbel zegt: Er komt een verandering van wet.

Hebreeën 7: 13-14 Want Hij, van wie aldus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere stam, waaruit niemand met het altaar te doen had: het is immers duidelijk, dat onze Here uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft.

De schrijver verwijst hier dus naar Christus als Degene van wie in de Psalmen al gesproken werd. Dat verwees naar een priesterschap.
Blijkbaar moest dat priesterschap een ander priesterschap zijn als dat waar Mozes al bekend mee was omdat dat naar de ordening van Aäron moest zijn. Jezus was echter uit de stam van Juda.

Het wordt allemaal nog helderder als er een andere Priester als Melchizedek verschijnt. Dat is dan Iemand die niet volgens een reglement van afstamming dit is, maar iemand die dit is op basis van een onvernietigbaar leven.
Hebreeën 7: 15-16 En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere priester opstaat, die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven.

Van Melchizedek zegt de schrijver dat het onbekend is wanneer hij geboren is en of hij stierf en hoelang hij geleefd heeft. Nee, zegt de schrijver, Hij is eeuwig, Hij heeft geen begin of eind. Dat is dan ook de reden dat Zijn priesterschap gebaseerd is op een onvernietigbaar leven.

Nu gaat de schrijver over tot het citeren van nog een aantal verschillende Psalmen.
Hebreeën 7: 17-19 Want van Hem wordt getuigd: U bent priester tot in de aioon naar de ordening van Melchisedek. Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is, (immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht) maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende