U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De achtste video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

We zetten nu de studie voort over de vraag waarom God de reglementen heeft weggegooid. We zijn nu bezig in de Hebreeënbrief. Het zou goed zijn om eerst video nummer zeven te bekijken omdat we nu midden in een gedeelte terecht komen.

We zijn nu in Hebreeën 5 aanbeland. We lopen hoofdstuk 4 en 5 door. We hebben al gezien dat Jezus Christus een Priester is voor altijd. Daarmee zijn we niet iets oppervlakkigs tegen gekomen. Het werd al in de Psalmen geprofeteerd dat Hij zou komen naar de ordening van Melchizedek. De schrijver van Hebreeën citeert slechts die Psalm.

De brief aan de Hebreeën is een geweldig boek om te zien hoe we met het Woord van God om mogen gaan. Het leert ons hoe ons onderwijs en onze prediking eruit kan zien. De schrijver van Hebreeën stelt namelijk allerlei verschillende Schriftgedeelten tentoon.

Hij citeert de Bijbel, gaat er dan nog eens naar terug en onderzoekt het diepgaand, waarbij hij echt tot in de kleine details duikt. Hij onderzoekt zo’n gedeelte wel twee á drie keer. Het is in dat opzicht alleen al een prachtig boek. Dit is alleen maar eventjes een kleine opmerking van mijn kant tussendoor.

We gaan nu naar het onderwerp waar we het echt over willen hebben.
Hebreeën 7: 11-19 Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had (immers, daaronder heeft het volk de wet ontvangen), waarom was het dan nog nodig, dat een andere priester naar de ordening van Melchisedek opstond, van wie niet gezegd werd, dat hij naar de ordening van Aäron is? Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet. Want Hij, van wie aldus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere stam, waaruit niemand met het altaar te doen had: het is immers duidelijk, dat onze Here uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere priester opstaat, die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven. Want van Hem wordt getuigd: U bent priester tot in de aioon naar de ordening van Melchisedek. Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is, (immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht) maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.

Als je dit Bijbelgedeelte leest valt gelijk op hoe verhelderend het gedeelte op zich al is. Het heeft dan ook maar weinig commentaar van mijn kant nodig. Maar vanzelfsprekend vind ik het toch wel prettig om enige opmerkingen te plaatsen.

In de eerste plaats valt in dit betoog op dat het niet zo is dat de priester afhankelijk is van de wet, maar dat de wet afhankelijk is van de priester. Opnieuw wil ik erop wijzen dat dit niet een opmerking van mij is, maar dat dit gedeelte in Hebreeën zelf dit duidelijk stelt.

Het begint met deze opmerking: ‘Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had (immers, daaronder heeft het volk de wet ontvangen),’
De wet werd dus geschonken onder het Levitische priesterschap. De wet is hier dus afhankelijk van het priesterschap.

Als nou dat Levitische priesterschap al het volmaakte gebracht zou hebben, waarom moest er dan nog een andere Priester komen naar de ordening van Melchizedek en dus niet naar de ordening van Aäron? De schrijver maakt zijn betoog solide en vast door daarbij naar de Psalmen te verwijzen.
‘Want van Hem wordt getuigd: U bent priester tot in de aioon naar de ordening van Melchisedek.’
Dat was zondermeer een krachtig citaat:
Psalm 110: 4 Yahweh heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester voor de aioon, naar de ordening van Melchizedek.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende