U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Hallo,

Dit is Stephen Searfoss. We gaan weer gewoon verder met de serie studies over de vraag waarom God de reglementen overboord gegooid heeft. Dit is feitelijk al de zevende in de serie.

In de eerste zes video’s begonnen we met het prachtige Bijbelgedeelte:
Colosse 2: 20-21 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan;

Daarmee laat Paulus gelijk al duidelijk uitkomen dat de eerste christenen niet onderworpen waren aan een lijst met allerlei regels. Daarna hebben we ook nog in Mattheus gelezen.
Mattheus 5: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

We hebben deze uitspraak van Jezus vergeleken met Paulus uitspraak in Efeze.
Efeze 2: 15 Christus heeft in Zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld,

Wat is er in de tussentijd gebeurd waardoor dit verschil is ontstaan? We hebben dat destijds bekeken vanuit het menselijk gezichtspunt. Hoe had de mens deze verandering waargenomen? We hebben daartoe Handelingen 10 en Handelingen 15 doorgenomen.

We zagen hoe God eerst Petrus hart moest bewerken om hem zover te krijgen dat hij bij een heiden (Cornelius) het huis binnen zou gaan. Daarna zagen we hoe Cornelius en zijn huisgezin de Heilige Geest van God ontvingen. Dit waren mensen die destijds heidenen waren. Uit henzelf was daar geen enkele aanleiding om enige wet of regel van de Joden na te volgen.

In de allereerste en ook enige kerkvergadering die je in de Bijbel tegenkomt werd toen besloten dat men gelovigen uit de heidenen niet verder onder de wet zou stellen omdat zij, evenals de joodse gelovigen, uitsluitend uit genade en geloof gerechtvaardigd waren en niet door het houden van de wet.

Dit ene besluit in Handelingen 15 is in zichzelf al voldoende grond voor ons als christenen om te weten dat wij niet de wet van Mozes hoeven na te volgen. Dit was de hele kerkenraad, de apostelen waren daar, Petrus was daar, Paulus was daar en de oudsten van de kerk in Jeruzalem.

Toen deze kerkvergadering een brief uit deed gaan, was dat niet in vage bewoordingen als: ‘Wij vinden’ of ‘Het lijkt ons het beste’,
Handelingen 15: 28-29 Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht,jullie verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij;
Dit zou op zichzelf al een definitief argument zijn om aan te geven dat we niet onder de wet zijn.

Er zijn tussen de zes en negen definitieve gronden aan te dragen die weergeven dat wij als christenen niet onder de wet van Mozes zijn. De allereerste van die gronden is deze beslissing in die kerkvergadering in Handelingen 15.

Deze serie video’s wil niet alleen aangeven dat we niet onder de wet van Mozes zijn, maar we willen in deze serie nog een stap verder gaan en aangeven dat er geen enkel reglement meer is die over ons heerst.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende