U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Hallo,

Dit is Stephen Searfoss weer. We gaan nu beginnen met onze vijfde video over de vraag waarom God de reglementen overboord heeft gegooid.

We zijn nu echt op een punt aanbeland waardoor we veel inzicht kunnen verwerven. Ik ben ervan overtuigd dat je deze Bijbelgedeelten al eerder gehoord hebt, maar toch is het goed als we ze nog eens nader onder de loep nemen. Natuurlijk heb ik daarbij ook nog wat commentaar te leveren om het belang van deze teksten ook echt door te krijgen.

We komen nu in Handelingen 15 die mannen uit Judea tegen die de broeder gaan onderwijzen.
Handelingen 15: 1 Sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders:,

Deze mannen kwamen met de gedachte dat je besneden moest zijn en dat je al de reglementen uit de wet van Mozes moest houden. Deed je dat niet dan kon je volgens hen niet gered zijn. Het is hier belangrijk om te zien dat ze dit niet als een soort evangelisatie onderwezen. Ze leerden dit aan mensen die inmiddels al christenen waren. Ze werden namelijk broeders genoemd.

De hele term ‘broeders’ hier is feitelijk niet zo’n exacte uitdrukking. Uit de context blijkt echter dat deze broeders wel al geloofden in Jezus Christus. Ze werden beschouwd als tot de gemeenschap van gelovigen te behoren.

De hele discussie, zoals die hier plaatsvond, ging dus over de vraag of zij die inmiddels al gelovigen waren nu ook de wet van Mozes moeten opvolgen. Het twistpunt was dus of je nu wel of niet je moet laten besnijden en de wet van Mozes houden of dat je daar vrij van was zodra je een gelovige was geworden.

Zij die tegenwoordig leren dat wij als christenen de wet van Mozes moeten houden zijn in zeker opzicht toch ietsje naïef. Ze hebben niet echt door wat het inhoudt om de wet van Mozes te houden.

Als je in de tijd van het Nieuwe Testament tot het mannelijk geslacht behoorde kwam het niet in je hoofd op om de wet te gaan houden tenzij je eerst besneden was. Besnijdenis en de wet zijn een totaalpakket. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Het onderwijs van de besnijdenis in samenhang met het houden van de wet was niet zomaar eventjes een mogelijke interpretatie van de leer van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Dit bracht Paulus en Barnabas tot een felle strijd tegen dit onderwijs.

Paulus en Barnabas kwamen niet met de softe aanpak dat je eventueel dat soort zaken aan het evangelie toe kan voegen als je dat zo graag wilt of als je denkt dat God je daartoe leidt. Nee! Paulus en Barnabas gingen de strijd met hen aan.

De twist was zo uit de hand gelopen dat men besloten had dat er mensen naar Jeruzalem gestuurd moesten worden. Die moesten contact zoeken met de apostelen en de oudsten over deze zaak.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Vervolg